Společnost HUTIRA jmenovala nového ředitele a oznámila další změny

Popůvky, 10. 4. 2019 – Společnost HUTIRA, přední český dodavatel a výrobce zařízení z oblasti plynárenství, vodárenství a energetiky, oznámila nové strategické změny ve své struktuře. Ke dni 1.4.2019 byl novým ředitelem společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. jmenován Radek Kundrata, jenž doposud zastával funkci výkonného ředitele. Dosavadní ředitel společnosti Ivo Hutira ml. nadále zůstává jednatelem společnosti.

„Díky skvělému týmu a pracovnímu prostředí se nám daří trvale posouvat naši společnost vpřed. V nové pozici se zaměřím především na zkvalitnění spolupráce a rozšíření obchodních vztahů s našimi klienty a partnery. Stáváme se stále komplexnějšími, rozmanitějšími a silnějšími ve spektru nabízených služeb a produktů a těšíme se na ještě širší okruh spokojených zákazníků,“ řekl Radek Kundrata, ředitel společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o.

S účinností ke 12. 3. 2019 došlo také ke změně vlastníka ve společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o. Jediným společníkem je nyní společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. Novými jednateli ve společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o., jsou Ivo Hutira ml. a Ing. Pavel Kazda, MBA, který je zároveň ředitelem této společnosti. V souvislosti se změnami ve vlastnictví společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o. se mění i sídlo společnosti, a to na adresu Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky.

Organizační změna proběhla rovněž v dceřiné společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o., kde se rozhodnutím valné hromady ze dne 25. 2. 2019 stal jedním z jednatelů Ing. Ivan Junga.

Strategickou vizí našich společností je zachovávat a rozvíjet tradici i dobré jméno značky HUTIRA, udržovat a upevňovat pozici na všech úrovních našeho podnikání, být slušnou, hrdou, odpovědnou a kvalitní značkou nejen v očích našich zákazníků, ale i našich zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že změny na pozicích vrcholového managementu budou značným přínosem pro naše firmy, zákazníky i partnery. Společenská odpovědnost a úcta k přírodě patří mezi hlavní pilíře našich společností,“ řekl Ivo Hutira ml., majitel a jednatel společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o.

O společnosti HUTIRA

Společnost HUTIRA působí na českém trhu od roku 1990. Z původního provozování kamenolomu v Omicích, stavební činnosti a hloubení a vrtání studní, se společnost postupně vyvíjela přes výstavbu inženýrských sítí, liniových plynovodů, výstavbu a přestavbu plynových kotelen až k současnému portfoliu komplexních dodávek a výroby zařízení pro plynárenství, vodárenství a energetiku. Provádí také revize a zkoušky plynových zařízení. V oblasti vodárenství nabízí malé vodoměrné šachty a úpravny vody HUTIRA CCW. Na českém trhu zastupuje nadnárodní společnost EMERSON, která je výrobcem regulační techniky FISHER, FRANCEL a TARTARINI. Za téměř 30 let své činnosti zrealizovala společnost HUTIRA stovky projektů na čtyřech světových kontinentech. Další informace lze najít na webu www.hutira.cz.

 

Kontakty pro média

 

Jana Varnerová

Account manager

Move up, s.r.o.

Tel: 775 275 909‬

jana.varnerova@moveup.cz

OSOBNÍ PROFILY

 

Radek Kundrata, ředitel společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Motto: „I cesta může být cíl.“

 

Již během studií na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity sbíral zkušenosti na odboru veřejné podpory Úřadu pro Ochranu Hospodářské soutěže (2007–2008). Poté působil jako projektový manažer na Regionální hospodářské komoře v Brně a od roku 2010 vstoupil do společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., kde od roku 2011 zastával funkci výkonného ředitele a o rok později se stal také jejím prokuristou. Je také jednatelem společností HUTIRA – Slovakia, s.r.o. a HUTIRA – VISION, s.r.o.

 

Ing. Pavel Kazda, MBA, jednatel a ředitel firmy HUTIRA – OMICE, s.r.o.

Motto: „Fantazie je důležitější než znalosti.“ (A. Einstein)

 

Svá úspěšná studia na VUT v Brně zakončená inženýrským titulem a dosažený titul MBA na Moravian Business School zúročil na vedoucích pozicích a ředitelském postu v několika firmách. Naposled, do roku 2018, působil ve společnosti PORR, a.s. pozemní stavby, kde zastával pozici ředitele pobočky Morava. V březnu 2019 byl jmenován jednatelem a ředitelem pobočky HUTIRA – OMICE, s.r.o.

 

Ing. Ivan Junga, jednatel společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o.

Motto: „Pri každej drine býva zisk, kde sú len reči, tam je nedostatok.“

 

Po promoci na TU ve Zvoleně působil dva roky na Pozemkovém úřadě v Revúci. Od roku 2006 je zaměstnancem HUTIRA Slovakia s.r.o., kde zahájil svoji kariéru na pozici obchodního manažera a technika. V roce 2014 byl jmenován výkonným ředitelem společnosti HUTIRA Slovakia a od srpna roku 2015 zastává v této firmě pozici ředitele společnosti. V letošním roce 2019 byl současně jmenován také do funkce jednatele společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o.