Více než dvojnásobný zisk a o čtvrtinu vyšší obrat přineslo české automatizační firmě ICE zavedení agilního řízení a principů svobodné firmy

Česká firma ICE (ICE Industrial Services a.s.) navrhuje a realizuje řešení pro průmyslovou automatizaci. Šestý rok její existence vnesl do interního fungování velké změny: zavedení principů agilního řízení spolu s prvky holakracie přineslo celkový obrat přesahující 200 milionů korun a zisk před zdaněním na úrovni 26 milionů korun. U obratu šlo přitom o meziroční navýšení o 25 %, zisk se více než zdvojnásobil. ICE tak je nejen první českou svobodnou automatizační (machine building) firmou, ale i prvním důkazem, že důvěra a zodpovědnost v rukou zaměstnanců přináší pozitivní hospodářské výsledky i v tradičních průmyslových odvětvích.

Průmysl u nás stále zaměstnává necelých 40 % lidí, což je nejvyšší podíl mezi státy Evropské unie. Automatizace a robotizace jsou pro mnoho průmyslových odvětví klíčovým prvkem pro jejich další rozvoj. ICE dodává řešení, která neobsahují jen konstrukci a montáž automatizovaných linek, ale i jejich naprogramování a začlenění do komplexního provozu. Firma ICE vsadila před šesti lety při svém vzniku na tento trend a v současné době má největší tým automatizačních programátorů v republice. Na 60 vývojářů se u ní stará o návrhy i oživení strojů a linek u zákazníků z celého světa. Celkově ICE přitom zaměstnává 120 expertů na automatizaci – včetně vlastních konstruktérů, elektroprojektantů a montérů.

Hospodářské výsledky ICE od založení postupně rostly, ale rok 2018 byl výjimečný. Meziroční nárůst obratu a hlavně zisku jsou na rekordních číslech, která se navíc vymykají standardu trhu. ICE ukončil rok 2018 s 25% meziročním růstem obratu, který překročil 200 milionů korun. Zisk společnosti před zdaněním (EBT) přitom představoval 26,4 milionů korun, což je dvojnásobek oproti roku 2017 (kdy zisk tvořil necelých 11 milionů korun při obratu 150 milionů Kč).

CEO firmy a jeden z jejích zakladatelů, Tomáš Vránek, si tento pozitivní růst hospodářského výsledku vysvětluje takto: “V minulém roce jsme výrazně zlepšili efektivitu naší práce a vedení projektů. Naše přemýšlení bylo vždy hodně blízko agilnímu způsobu řízení, ale až se zavedením principů agilní metodiky, které jsme si upravili pro naše vlastní potřeby, se nám uvolnily ruce. Pravidelné stand-upy, celofiremně sdílené dokumenty s týdenními, denními a měsíčními úkoly jsou obrovskou úlevou od běžné administravity a neuvěřitelně zrychlují tempo našich dodávek. Agilní řízení zároveň přesouvá více odpovědnosti z managementu na každého jednotlivého člověka, který se na projektu podílí. Opravdová svoboda totiž vyžaduje disciplínu, sdílené hodnoty a jednotnou vizi. A protože jsme v tomhle už v ICE sehraní, dali jsme si jako vánoční dárek zrušení hierarchické struktury. Nedávala nám smysl. Ve firmě, kde každý může ovlivňovat strategická rozhodnutí a například zná platy svých kolegů, nedává klasické řízení založené na příkazech smysl,” popisuje Tomáš Vránek a dodává: “V průběhu let pro mě bylo zajímavé sledovat, jak naši lidé rostli s tím, jak se navyšovala naše důvěra v ně a jak jim zároveň přibývala svoboda v rozhodování. Postupně se tím začala vytvářet naše firemní kultura založená na osobní zodpovědnosti. Projekty začaly fungovat hladčeji, bylo méně stresu a doslova více úsměvů. Ačkoliv to nebyl náš primární zájem, tak se tato změna začala projevovat i na našich finančních výsledcích, které začaly růst ještě rychleji než za předchozí roky.

ICE chce do dvou let navíc zdvojnásobit počet svých zaměstnanců. Jejich celkový počet by měl v roce 2021 přesáhnout 200. Letos a příští rok tak chce ICE nabrat přibližně po 40 lidech. Nabírat přitom bude programátory, montéry i konstruktéry automatizovaných strojů. Velkou výhodu přitom je, že může nabírat schopné lidi z jakéhokoliv místa, a to nejen v ČR. V současné době má sice devět poboček (Praha, Brno, Žďár nad Sázavou, Plzeň, Pardubice, Turnov, Ostrava, Hranice, Karlovy Vary), ale pobočku může založit vlastně kdokoliv kdekoliv. “Když se dva lidé z Liberce rozhodnou a dohodnou, že si zařídí vlastní pobočku a o vše se postarají, v konečném důsledku se to ICE vyplatí. Nejen že tihle dva zaměstnanci nebudou muset dojíždět do Prahy, ale jejich spokojenost přinese další spokojené zákazníky a členy týmu. Ostatně z iniciativy mých kolegů vznikla většina našich poboček. Naše každodenní práce je postavena tak, aby se na pravidelné krátké meetingy šlo připojit odkudkoliv, data a podklady máme také přístupné všichni – stačí nám jen připojení k internetu,” doplňuje Tomáš Vránek.

Informace pro editory:

ICE (ICE Industrial Services a.s.) je česká automatizační firma, která vznikla ze strojírenské a průmyslové tradice Žďáru nad Sázavou (z tohoto města ne náhodou pochází tři z týmu jejích zakladatelů). Na trhu je pouhých šest let a už se jí podařilo to, co jiným hráčům v oboru automatizace trvalo mnohem déle, nebo kam ještě nedosáhli. Již nyní má největší tým programátorů automatizace v republice. Pracuje pro klienty po celém světě a za šest let své existence stihla navrhnout a realizovat více než 400 projektů pro zákazníky ze 30 zemí světa. Většinu zakázek dostává ICE od těch, pro které již jednou pracovala. Má své stálé zákazníky z různých oborů průmyslu. Mezi první a v současné době i hlavní patří například švédská Scania, která již pět let s ICE spolupracuje. Zákazníky má ICE přitom v ČR i ve světě. Jejich poměr se postupně vyrovnává (dříve mělo ICE 80 % zahraničních zákazníků, nyní je podíl cca 50:50). Čtvrtina zákazníků pochází z automotive průmyslu, čtvrtina ze strojírenství, čtvrtina z metalurgie a poslední čtvrtinu tvoří další zákazníci z ostatních odvětví průmyslu (např. dřevozpracujícího). Tato diverzifikace pomáhá ICE chránit před případnou krizí v jednom z odvětví průmyslu. Navíc má ICE stabilní zázemí ve své mateřské společnosti Stojmetal Aluminium Forging a celé skupině MTX Group.

Od roku 2019 je možné ICE označovat za první českou svobodnou firmu ve svém odvětví a možná i v průmyslu jako takovém. I s více než stovkou zaměstnanců, kteří pracují na různých pobočkách po ČR i “stavbách” či “oživení strojů” u klientů po celém světě, je ICE řízeno bez klasické hierarchické struktury, která je v tomto oboru obvyklá. Jednotlivé projekty a zakázky pro klienty, podobě jako strategické směřování firmy, se v ICE řeší v malých projektových týmech, které jsou vedeny společným cílem, vizí a hodnotami. Spolupráce jednotlivých týmů, je přitom pro ICE klíčová. Každý zaměstnanec se sám rozhoduje o tom, na jakých projektech se chce a bude podílet. Navíc ve firmě panuje naprostá otevřenost, a to i ta finanční. Každý má přístup k průběžným výkazům příjmů a nákladů, zná například i platy svých kolegů.  

Více o interním fungováním v ICE najdete na jejich webu, LinkedInu či Facebooku.