Lékaři, vědci, místní politici i bývalí premiéři a ministři vyzývají vládu a ČEZ: neprodávejte Tykačovi uhelnou elektrárnu Počerady, zavřete ji

pondělí 13. května 2019 – Někdejší premiéři Petr Pithart či Vladimír Špidla, mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek, známá socioložka Jiřina Šiklová či bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Libor Ambrozek a Martin Bursík či přední expertka na hodnocení zdravotních rizik a lékařka Eva Rychlíková – celkem více než 50 osobností z oblasti medicíny, vědy, umění, lokální i celostátní politiky podepsalo výzvu vládě a dozorčí radě většinově státní firmy ČEZ. Požadují, aby zastavení prodeje zastaralé uhelné elektrárny kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi, který má v plánu ji provozovat dlouhodobě.    

Celý dopis – který členové a členky vlády a dozorčí rady ČEZu dostali s předstihem – najdete v příloze a je ke stažení i zde: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/05/vyzva_vlade_neprodavejte_pocerady_2019.pdf

Osobnosti v dopise vyjadřují přesvědčení, že výhodnost tohoto obchodu pro ČEZ, stát a celou českou společnost je opět jen zdánlivá a pouze účetní. Podle nich stále platí důvody, na jejichž základě minulý pokus o prodej (na jaře 2017) odmítli vrcholní představitelé vlády i tehdejší členové dozorčí rady ČEZ [1]. Ve skutečnosti by měl totiž prodej (a plánované provozování elektrárny po další desítky let, o kterém již potenciální noví vlastníci veřejně hovoří) pro stát a občany výrazně negativní dopady:

  • prodlužovat spalování uhlí v nízkoúčinné elektrárně znamená jít proti Pařížské dohodě o ochraně klimatu i proti Politice ochrany klimatu v ČR;
  • další spalování uhlí znamená větší a déletrvající znečištění ovzduší a poškození zdraví obyvatel;
  • obchod je pro stát v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ztrátový;
  • prodloužení provozu elektrárny Počerady narušuje Státní energetickou koncepci ČR a její princip preference dodávek uhlí do tepláren;
  • obchodování s Pavlem Tykačem je pro stát rizikové.

Česká republika ratifikovala Pařížskou dohodu o ochraně klimatu. Na historické konferenci, která k jejímu sjednání vedla, se Česká republika přihlásila ke svojí spoluzodpovědnosti za stav klimatu.

K výzvě osobností se zároveň mohou ode dneška lidé připojovat na stránce: https://smradzpocerad.cz/

Hnutí DUHA a Greenpeace nedávno upozornily, že prodej uhelné elektrárny ČEZ Počerady kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi a její další dlouhodobý provoz by rozvrátil klimatickou i energetickou strategii státu [2]. Elektrárna Počerady spaluje 5 milionů tun uhlí ročně, ale kvůli nízké účinnosti celé dvě třetiny energie proletí bez užitku komínem. S dlouhodobým provozem největšího českého zdroje skleníkového plynu CO2 i toxické rtuti nepočítá ani Státní energetická koncepce ČR. Ohrozit by totiž mohl dodávky tepla pro domácnosti a zároveň obce, které chrání limity těžby uhlí. Pavel Tykač by rozhodně neměl dostat do rukou tak velkou elektrárnu na strategickém pozemku a kontrolu nad v budoucnu jediným dostupným uhlím. Opakovaně totiž ignoruje zájmy státu a občanů či ochranu zdraví a klimatu [3].

Petr Pithart, někdejší předseda vlády ČR, která stanovila územně-ekologické limity těžby hnědého uhlí, řekl:

“Tehdejší vláda ČR věděla, co dělá, když stanovila v roce 1991 limity těžby uhlí. Veřejné mínění stálo přitom na naší straně. Požadavky na útlum jeho těžby jsou dnes odůvodněnější než před osmadvaceti lety. Víme dnes víc, než jsme věděli tehdy. A nejsou to dobré zprávy pro budoucnost planety. Prodej elektrárny Počerady jde jasně proti imperativům přežití lidstva na naší planetě.”

MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., severočeská lékařka, expertka na hodnocení zdravotních rizik, řekla:

„Pokud chceme zlepšit zdraví obyvatelek a obyvatel Ústeckého kraje, je mimo jiné nutné zrychlit náhradu uhelné energie, neboť těžba a spalování uhlí produkují nebezpečné aerosoly či těžké kovy včetně rtuti a arsenu, kterým je obyvatelstvo vystaveno. Prodej a následné prodloužení provozu uhelné elektrárny Počerady je proto na úkor zdraví lidí. Tato elektrárna by měla zůstat pod kontroou státu a v blízké době odstavena.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Firma ČEZ ani stát se nemohou vyhnout odpovědnosti za ukončení české závislosti na uhlí. Prodej největší uhelné elektrárny soukromé firmě kontroverzního podnikatele Pavla Tykače by byl projevem čisté nezodpovědnosti. Tykačova firma chce plýtvavou elektrárnu provozovat desítky let a dopady na klima, naše zdraví či fungování tepláren ji zajímat nebudou. Naprosto jasně to předvádí s elektrárnou Chvaletice, kterou koupila od ČEZu v roce 2014.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“Počerady jsou v současnosti největší a nejšpinavější elektrárna, kterou český stát prostřednictvím firmy ČEZ provozuje. Je to největší producent toxické rtuti i skleníkových plynů. Není možné, aby tak špinavý provoz byl převeden do soukromých rukou kontroverzního uhlobarona Pavla Tykače. Jako by nestačilo, že se již kdysi za velmi podivných podmínek dostal k majetku někdejší státní firmy Mostecká uhelná a rozjel na energetickém trhu obchodní válku se svými konkurenty.”

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dozorci-rada-cez-prave-odmitla-prodej-uhelne-elektrarny-pocerady-pavlu-tykacovi

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/prodej-pocerad-casovana-klimaticka-i-rtutova-bomba-ohrozuje-i-teplarny-samotny-cez

[3] Počerady: špatný a nebezpečný obchod – informace, které zjistili experti Hnutí DUHA a Greenpeace však ukazují, že obchod by byl ekonomiky i strategicky nevýhodný – pro občany, stát i firmu ČEZ samotnou. Elektrárnu Počerady je nutné nejen neprodat Pavlu Tykačovi, ale naopak ji blízké budoucnosti uzavřít: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/04/pocerady_prodej_analyza.pdf