Řídící systém osvětlení pražského metra jde s dobou. Automaticky reguluje provozní režim např. podle denního světla díky systému Luxmate značky Zumtobel

Praha, Česká republika – řídící systém osvětlení značky Zumtobel, světového lídra v oblasti komplexních osvětlovacích systémů je dodáván pro pražské metro od roku 1997. Za tuto dobu prošla koncepce osvětlení stanic podstatným vývojem od malého počtu začleněných svítidel, přes velké celky ovládané v režimu ZAP/VYP až k digitálnímu systému DALI.

Pražské metro hraje nezastupitelnou roli v koncepci městské hromadné dopravy, zejména s ohledem na každodenní zátěž všech povrchových dopravních cest. Spolehlivý provoz podzemní dráhy je tak pro život metropole zcela zásadní. Postupná modernizace starších stanic a výstavba nová přinesly také nové pohledy na provoz osvětlovacích soustav. Při hledání optimálního technického řešení byla nakonec zvolena koncepce svítidel s předřadníky DALI.

Osvětlení v metru si klade speciální požadavky

Na způsob provozu osvětlení v podzemní dráze jsou částečně kladeny jiné požadavky, než je tomu u jiných staveb. Na prvním místě je vyžadována spolehlivost spolu s dosažením požadované intenzity osvětlení podle platných norem. Dále pak přistupují hospodárnost provozu, snadné a srozumitelné ovládání a možnost monitoringu stavů. Speciálním požadavkem je pak regulace osvětlení na nástupišti, aby nedocházelo k oslnění řidičů soupravy při výjezdu z tunelu.

Celý systém ovládání a monitoringu osvětlovací soustavy je pak založen na DALI komunikaci, doplněné navíc o začlenění relevantních technologických prvků. Cílem řešení bylo splnit hlavní požadavky společnosti DPP Metro jako možnost místního a dálkového ovládání, automatické testy nouzových svítidel, ekonomický provoz, automatická regulace podle vlivu denního osvětlení či monitoring osvětlovací soustavy jako celku a jeho vizualizace ve stanici i na centrálním pracovišti.

Luxmate Professional je základem řídícího systému osvětlení v metru

„Jako řídící systém osvětlení byl zvolen systém Luxmate Professional, se speciálně upravenou softwarovou složkou pro provoz na platformě GE-IP RX3i. Tato varianta byla firmou Zumtobel vyvinuta výhradně pro pražské metro, aby bylo dosaženo maximální provozní spolehlivosti také na straně hardware,“ dodává ing. David Rábl, specialista na řídící systémy Zumtobel. Převodní jednotky Luxmate BUS/DALI jsou umístěny v jednotlivých světelných rozvaděčích a připojeny na páteřní sběrnici Luxmate BUS.

Vizualizace celé technologie je zprostředkována pomocí HMI Cimplicity, přičemž na pracovišti dispečera jsou dostupné detaily ze všech stanic metra vybavených systémem řízení osvětlení. V příslušné stanici je na dotykovém panelovém PC zobrazen náhled lokální technologie, který informuje o stavu sledovaných zařízení rozvaděčů a o detailech jednotlivých svítidel a umožňuje dálkové ovládání jak technologické části rozvaděčů, tak systému řízení osvětlení. Vyvinuta byla také speciální aplikace pro automatické testy a vyhodnocení stavu nouzového osvětlení.

V současné době je 28 stanic pražského metra vybaveno svítidly s předřadníky DALI a další jsou ve výstavbě. 17 dalších stanic je systémem Luxmate regulováno pomocí kontaktního ovládání. Řídící systém osvětlení zajišťuje automatickou regulaci podle vlivu denního světla a řízení na základě časových režimů. Provozní režim svítidel se také v některých prostorech přizpůsobuje aktuální venkovní teplotě.

LUXMATE (ZUMTOBEL): https://www.zumtobel.com/PDB/Ressource/teaser/CS/CZ/LUXMATE_LITENET.pdf

O skupině Zumtobel Group:

Skupina Zumtobel Group je mezinárodní hráč na poli světelného průmyslu a vedoucí dodavatel inovativních světelných řešení, komponent a souvisejících služeb. Skrze klíčové značky Zumtobel, Thorn a Tridonic skupina nabízí komplexní portfolio produktů a služeb zákazníkům po celém světě. Základ pro vývoj inovací a vstup do nových oblastí podnikání tvoří po desítky let získávané know-how týkající se vlivu světla na člověka. Ve světelném odvětví je skupina lídr na evropském trhu. Skupina Zumtobel Group je obchodována na vídeňské burze cenných papírů (ATX Prime) a podle účetní bilance k 30. dubnu 2018 zaměstnávala 6 224 lidí. Ve fiskálním roce 2017/2018 vykázala obrat 1,196.5 milionů EUR. Skupina sídlí v Dornbirnu v rakouské spolkové zemi Vorarlberg. Na českém trhu ZG Lighting Czech Republic s.r.o., člen skupiny Zumtobel Group, nabízí profesionální osvětlení značek Thorn a Zumtobel. Pro další informace prosím navštivte: www.zumtobelgroup.com