Už 40 000 signatářů výzvy Zachraňme lesy požaduje zlepšení novely lesního zákona. Lidé žádají poslance a poslankyně o pestré a odolné lesy

 úterý 28. května 2019 – Signatáři výzvy Zachraňme lesy, jejichž celkový počet dnes přesáhl 40 tisíc, píší poslancům a poslankyním ze Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí, aby změnili novelu lesního zákona. Ta je totiž v podobě předložené Ministerstvem zemědělství pouze kosmetickou úpravou, která neřeší skutečné problémy našich lesů.

Výzvu Zachraňme lesy, požadující nápravu tristního stavu českých lesů, podepsalo jen za poslední měsíc 17 000 lidí. Každý den se připojují stovky dalších obyvatel ČR, celkem se jich k podpoře této výzvy přihlásilo přes 40 000 [1]. Poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí mají pouze necelý týden do 3. června na to, aby změny v lesním zákonu navrhli. Tyto výbory budou novelu včetně pozměňovacích návrhů projednávat už 12. června.

Vysazování nevhodných druhů stromů, rozsáhlé holoseče, ztráta živin z kalamitních ploch, to jsou jen některé problémy lesnického hospodaření, na které zákonodárce upozorňují desítky občanů v osobních dopisech. Žádají po nich, aby k novele lesního zákona předložili pozměňovací návrhy, které budou tyto problémy systémově řešit.  Jde tak o další apel veřejnosti na skutečně důsledné řešení problémů, které v posledních letech vyústily v masivní odumírání především smrkových monokulturních lesů.

Potřebu výrazných změn v přístupu k lesům vnímají také politici. Při nedávné exkurzi na Vysočinu premiér A. Babiš, ministr zemědělství M. Toman a ministr životního prostředí R. Brabec slíbili pestré lesy a změnu druhové skladby stromů [2]. Proklamace uvedené na tomto výjezdním zasedání jsou nedostatečné, lesnické hospodaření u nás potřebuje mnohem silnější impulsy k restartu. Prognózy pro letošní rok jsou totiž skutečně alarmující: každé tři minuty se dle Ministerstva zemědělství rozpadne plocha lesa nejméně o rozloze jednoho fotbalového hřiště.

Jan Skalík, koordinátor výzvy Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:

„Stovky lidí denně se přidávají k požadavku, aby poslanci a poslankyně nepromeškali jedinečnou možnost. Mohou nyní totiž zabránit tomu, aby se naše nově pěstované lesy rozpadaly tak, jako ty současné.  Přidejte se i vy k čtyřiceti tisícům lidí, z nichž mnozí své konkrétní požadavky na změnu legislativy píší poslancům a poslankyním v osobních dopisech. ”

Dagmar Hanzlová poslancům a poslankyním napsala:

„Vzhledem k tomu, že předložené znění lesního zákona bohužel neobsahuje opatření, která by do budoucna zajistila, že v měnících se klimatických podmínkách (postupujícího oteplování a zvyšující se hrozby sucha) budou vlastníci lesů povinni, omezovat velké mýtiny, které ničí půdu a přispívají k odvodnění, řešit problémy spojené s umělou výsadbou (nevhodné dřeviny na nevhodných místech atd.) a plnit řadu dalších podmínek pro to, aby naše lesy byly v budoucnu zdravé a mohly odolávat proměnám klimatu, obracím se na Váš s prosbou. Zasaďte se prosím o novelizaci lesního zákona tak, aby jeho realizace napomohla zmírnění katastrofického scénáře vyvolaného již probíhajícími klimatickými změnami.”

David Kortan zákonodárcům napsal:

„Všichni vidíme co se v našem okolí děje s našimi lesy a všichni bychom si přáli, abychom měli lesy druhově pestré, odolné, zdravé, plné života, energie a vláhy, kde bychom mohli najít klid a odpočinek. Chtěl bych Vás proto poprosit, abyste udělal vše pro to, aby se do novely zákona zapracovaly návrhy odborníků, kteří se shodli na konkrétních bodech, které mohou tuto situaci úspěšně řešit. V situaci kdy je naše Země i naše česká krajina ohrožena probíhajícími změnami klimatu, je zachování zdravých lesů nezbytnou nutností.”

Dana Burešová poslancům a poslankyním napsala:

„Novela neřeší, že uměle pěstované lesy neumí čelit suchu a zvyšujícím se teplotám. Důsledky vidíme už teď v hynoucích smrkových a borových lesích. Jen přírodě blízké lesy plné různých druhů dřevin mají šanci odolat. Lesní zákon vede k pěstování převážně uměle vysázených stejnověkých lesů. Přitom lesy vzniklé z přirozeného dorůstání jsou mnohem odolnější a zadrží tak více vody. Novela by měla nabádat k přirozené obnově lesů. Na velké mýtině už nic nebrání počasí, aby zatnulo zuby do lesní půdy. Ta vysychá, dochází k mineralizaci humusu, erozi, odplavují se živiny. Holá půda hůř zadržuje vodu. Novela by měla úmyslné mýtiny omezovat. Nevěřili byste, že lesní zákon dokonce stále ještě nařizuje vlastníkům provádět v lesích meliorace. Naštěstí plnění téhle povinnosti dnes již nikdo nevyžaduje. Novela by měla naopak zakázat plošné odvodňování lesních půd.”

[1] http://www.zachranmelesy.cz/balicek

[2] https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/tiskove-zpravy/premier-babis-se-seznamil-s-kurovcem-spolecne-s-ministry-zemedelstvi-zivotniho