Komentář k EET: podnikatelé jsou v nejistotě, hledají náhradní řešení

Ze zkušeností s našimi zákazníky, což jsou často malí podnikatelé a živnostníci, víme, že je pro ně EET reálná zátěž. Pro ty, kdo spadli do předchozích vln, to byl skutečný stres. Ti, které to teprve čeká, jsou v nejistotě, nevědí, jestli musí EET řešit nebo ne, jakým způsobem atd. Problém často ani není v nákladech na řešení (i když i to hraje roli), ale v administrativní zátěži. Vyřídit si certifikát, vybrat vhodné řešení, certifikát spárovat, naučit se systém používat a zaškolit personál – to vše je pro malé provozy velmi náročné. Samotné vydávání účtenek pak zdržuje i v samotném provozu a často musíte řešit technické problémy s připojením anebo s hardwarem. Pro zákazníky přitom tato služba nepředstavuje zásadní přidanou hodnotu a v naprosté většině případů účtenku nechtějí. Tisk účtenek je navíc dost neekologický a účtenky poměrně rychle vyblednou.
Zajímavé řešení představují bezhotovostní platby, protože po rozhodnutí Ústavního soudu jsou od povinnosti elektronické evidence osvobozeny. Nicméně zařídit si terminál na karty je pro malého obchodníka také docela náročný proces. Atraktivní alternativou jsou platby přes mobilní aplikace, které umožňují platby kartou bez fyzického terminálu. Ve Skandinávii nebo v Číně jsou tyto platby masově rozšířené a bezhotovostně zaplatíte téměř všude.
František Havlín, spoluzakladatel Trisbee. 
Stejnojmenná mobilní aplikace umožňuje přijímat platby kartou pomocí mobilního telefonu. Podnikatel tak nepotřebuje terminál a nepodléhá EET.