Společnost Huawei v Praze uspořádala setkání IP Club 2019, zaměřené na využití inovačního potenciálu technologií IP

Společnost Huawei 30. května 2019 uspořádala v Praze druhé setkání IP Club. Na téma „Přehodnocení protokolu IP, nové spojení, nová dimenze“ se sešlo téměř 70 účastníků z řad odborníků z oboru a technických profesionálů v oblasti IP. V rámci IP Club diskutovali možnosti využití inovačního potenciálu technologií IP pro podporu modernizace odvětví a urychlení digitální transformace.

“IP Club je iniciativou společnosti Huawei, která má za cíl budovat otevřenou platformu pro sdílení informací mezi klienty a vedoucími osobnostmi odvětví IP,” říká Colin Cui, zástupce Huawei Enterprise v České republice. „Účelem je také vytvořit prostředí pro setkávání klientů a odborníků v diskusi nad technologiemi IP, aktuálními scénáři, novými trendy a jejich dopady na podnikání v našem odvětví,” dodává Cui.

Colin Cui zároveň ubezpečil zákazníky společnosti Huawei o vysoké úrovni řízení kontinuity, které zajistí dostupnost výrobků Huawei a také to, že budou i nadále sloužit za současných podmínek.

V průběhu aktuálního IP Club měli odborníci společnosti Huawei prezentaci na téma, jak mohou nejnovější výrobky AirEngine Wi-Fi 6 zlepšit výkon a kvalitu služeb sítě WLAN. Účastníci měli příležitost se seznámit se špičkovým řešením v oboru CloudFabric a řadou switchů CloudEngine, určených pro sítě cloudových datových center. Kromě prezentací jednotlivých řešení byl IP Club také příležitostí ke sdílení úspěšných případových studií vysvětlujících, jak nejnovější technologie IP zlepšují provozní efektivitu zákazníků.

Společnost Huawei bude pokračovat v pořádání setkání IP Club v České republice, dodávkách technologií IP i ve zprostředkovávání různých úhlů pohledu na odvětví zákazníkům a partnerům. Úzká spolupráce partnerů a společnosti Huawei přinese zákazníkům úspěch v éře digitální transformace.

O Huawei AirEngine Wi-Fi 6

Wi-Fi 6, šestá generace technologie Wi-Fi, přidává klíčové technologie z mobilních sítí 5G do prostředí Wi-Fi. Jde především o vícenásobný přístup s ortogonálním kmitočtovým dělením (OFDMA), uplink Multi-User MIMO (MU-MIMO) a kódování vyššího řádu 1,024-QAM. Pro srovnání, Wi-Fi 6 zvyšuje šířku pásma sítě a počet souběžných uživatelů čtyřikrát více než technologie Wi-Fi 5, přičemž snižuje průměrnou latenci sítě ze 30 na 20 milisekund. Odborníci z Huawei předsedají pěti pracovním skupinám pro standardizaci 802.11. Díky hlubokým znalostem technologií z oblasti 5G je společnost Huawei hlavním přispěvatelem při vytváření standardu pro Wi-Fi 6 (802.11ax).

Podle nezávislé testovací organizace Tolly dosahuje v případě jednoho klienta prostupnost přístupového bodu Huawei (AP) hodnoty 3 Gbit/s, čili jedné z nejvyšších hodnot v oboru (o více než 1 Gbit/s více než nejbližší konkurence). Řada Huawei AirEngine se specializuje na scénáře s vysokou hustotou a videa typu 8K jako v případě fotbalových stadionů, kin, přednáškových sálů a učeben.

Více informací naleznete na adrese:

https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan/wifi-6

O společnosti Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei