Veltruská základní škola dostala od Nadace Unipetrol téměř 50 tisíc Kč. Nakoupí za ně chemické výukové sady

Praha, 13. června 2019 – Nadace Unipetrol předala Základní škole Veltrusy celkem 47 500 korun na nákup chemických výukových sad. Tento obnos nadace získala vydražením tří obrazů všetranné umělkyně Kateřiny Kairy Hrachovcové, která také dar, společně s předsedkyní správní rady Nadace Unipetrol Katarzynou Woś, předala.

„Děkujeme za finanční podporu, které si velice vážíme. Nakoupíme nové chemické sady, na které se naši žáci už velice těší. A kolegové chemikáři budou mít nový prostředek, aby své žáky zaujali a zatraktivnili výuku. Chemické sady na naší škole budou využity na sto procent,“ uvedla ředitelka školy Světlana Racková.

Výtěžek z dražby obrazů ve výši 45 700 korun osobně předaly předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś a herečka a malířka Kateřina Kaira Hrachovcová, která věnovala Nadaci Unipetrol tři své obrazy. „Děkuji nadaci za milou spolupráci a inspiraci. Tímto způsobem jsem mohla darovat kus sebe a mám ohromnou radost z toho, že vydražená částka za obrazy podpoří vzdělávání žáků v obci Veltrusy,“ uvedla Kateřina Kaira Hrachovcová, autorka obrazů.

„Pro mě i pro nadaci je velmi příjemné předávat dar, který umožní žákům základní školy proniknout do tajů chemie a podpoří jejich zájem o chemii jako takovou,“ doplnila Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkáchwww.nadaceunipetrol.cz.