ČEZ Prodej využívá řešení Leonardo Utility od D3Soft

Společnosti ČEZ Prodej ze Skupiny ČEZ jsme úspěšně implementovali IT řešení Leonardo Utility, které plně pokrývá procesy nekomoditních služeb.  Jednou ze služeb, které IT systém zajišťuje je komplexní řízení procesu fotovoltaických elektráren s akumulací energií do baterií pro domácnosti, firmy i smluvní servisní partnery. Naše řešení podporuje jejich požadavky na projektové řízení zakázek na klíč od A do Z.

Hlavním přínosem implementace jsou přesně definované procesy řízení fotovoltaických elektráren od prvotního leadu, přes poptávku, generování nabídky, až po podpis smlouvy a předání zakázky smluvním partnerům. Každý proces má striktně definované role a úkoly a s tím spojené kompetence, včetně online controllingu.  

Leonardo Utility je pomocí otevřeného API integrovaný na interní systém SAP s přímým napojením na zákaznickou aplikaci ČEZ ON-LINE. 

IT řešení jsme dodali v požadovaném termínu, což vedlo k plné spokojenosti ze strany klienta, tedy ČEZ Prodej.

http://www.d3soft.cz