CCS Premium Trust nabízí spolu s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a Swiss Life Select komplexní poradenství a služby v oblasti svěřenských fondů

Tisková zpráva |Praha 18. 6. 2019 – Společnost CCS Premium Trust, která se specializuje na správu svěřenských fondů, uzavřela exkluzivní partnerství se skupinou Swiss Life, jednou z nejvýznamnějších společností v oboru finančního poradenství. Díky již zavedenému partnerství s přední advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a nové spolupráci se Swiss Life společně nabízejí komplexní služby v oblasti zakládání a správy svěřenských fondů, které se těší stále větší popularitě.

Svěřenský fond, v zahraničí známý také jako trust, umožňuje efektivní správu rodinného či podnikatelského majetku. Institut svěřenského fondu je tradiční součástí zahraničních kodexů (např. Švýcarska, Lichtenštejnska, Kanady), z nichž čeští zákonodárci při znovuzavedení svěřenského fondu novým občanským zákoníkem v roce 2012 čerpali.

Společnost CCS Premium Trust se zaměřuje ve spolupráci s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ na zakládání a správu svěřenských fondů, a to především pro prémiové klienty. Těm nabízí komplexní služby včetně právního, účetního i daňového poradenství v oblasti svěřenských fondů spočívající v založení, dohledu a správě svěřenského fondu.

Nabízené služby v rámci komplexní správy trustů CCS Premium Trust nově rozšířila o finanční poradenství, které zajišťují experti přední evropské finanční skupiny Swiss Life působící v oblasti správy privátních financí, majetku, řízení rizik a zajištění penze. 

„Vzájemná spolupráce je pro naše společnosti logickým krokem v rozšíření nabídky služeb pro bonitní klientelu, na kterou se zaměřujeme. Z důvodu provázanosti privátního a podnikatelského majetku je komplexní pohled a péče ze strany klientů vyžadována a také velmi oceňována. Jsem si jistý, že švýcarský model privátního finančního poradenství, dlouhodobé zkušenosti v práci s prémiovou klientelou a exkluzivní nabídka finančních produktů přinesou klientům CCS Premium Trust mimořádnou přidanou hodnotu,“ hodnotí partnerství Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika.

„Svěřenský fond přináší klientům řadu nových možností a představuje revoluční posun při správě osobního, rodinného a podnikatelského majetku. Změna však přináší i řadu otázek, jejichž zodpovězení je pro zájemce o založení svěřenského fondu klíčové. Odpověď na tyto otázky je třeba hledat právě v zahraničních právních úpravách, které mají v problematice svěřenských fondů dlouholetou praxi,“ popisuje Jakub Hollmann, ředitel společnosti CCS Premium Trust.

Při poskytování svých služeb v oblasti svěřenský fondů vychází CCS Premium Trust ze svých mezinárodních zkušeností, ze spolupráce s partnerskou advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v České republice a s advokátní kanceláří König Rebholz Zechberger z Lichtenštejnska, která se dlouhodobě zabývá správou významných trustů.