Společnost HP představila nové ambiciózní závazky na podporu cirkulární a nízkouhlíkové ekonomiky

Společnost HP představila nové ambiciózní závazky na podporu cirkulární a nízkouhlíkové ekonomiky

Programy environmentální udržitelnosti přinesly více než 900 mil. USD nových výnosů, což představuje meziroční nárůst o 35 procent

Společnost HP vydává zprávu 2018 Sustainable Impact Report, v níž potvrzuje své závazky vůči lidstvu, naší planetě i společnosti.

Shrnutí:

    • 972 mil. USD nových výnosů, meziroční nárůst oproti roku 2017o 35 % 
    • Společnost oznámila závazek zvýšit obsah recyklovaných plastů ve svých osobních počítačích, tiskárnách a spotřebním materiálu do roku 2025 o 30 %; tento závazek je nejambicióznější v rámci odvětví
    • Stanovený harmonogram s cílem do roku 2035 pokrýt svoji globální činnost elektrickou energií výhradně z obnovitelných zdrojů; dosáhnout 100% pokrytí spotřeby elektrické energie ve Spojených státech z obnovitelných zdrojů
    • HP splnilo svůj cíl zapojit 21 milionů dětí a dospělých do svých kvalitních vzdělávacích programů, které s partnery rozvíjí již od roku 2015; je na dobré cestě splnit svůj závazek do roku 2025 pomoci 100 milionů lidem k lepšímu vzdělání

Palo Alto, Kalifornie Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoji zprávu 2018 Sustainable Impact Report, v níž mimo jiné přestavila závazek do roku 2025 zvýšit obsah recyklovaných plastů v produktech svého portfolia tiskáren a osobních počítačů na 30 %, což je nejambicióznějším závazkem tohoto druhu v rámci daného odvětví a potvrzuje vedoucí pozici společnosti v této oblasti. Zpráva informuje o postupu a krocích společnosti HP v oblasti trvalé udržitelnosti a vyzdvihuje přínosy korporátních investic do planety, lidí a komunit. Programy Sustainable Impact v roce 2018 přinesly společnosti 972 mil. USD nových výnosů, což představuje meziroční nárůst o 35 %. 

„Společnosti hrají při řešení společenských výzev zásadně důležitou roli a my se v HP neustále vyvíjíme a přizpůsobujeme tak, abychom mohli vycházet vstříc potřebám měnícího se světa,“ uvedl Dion Weisler, prezident a generální ředitel společnosti HP Inc. „To není nějaká dobročinná nadstavba – to je obchodní imperativ. Značky, které se snaží dělat víc, než jen prodávat své produkty, mají pro zákazníky, akcionáře a společnost jako celek největší hodnotu. Společně s našimi partnery budeme stavět na našem pokroku a hledat nové inovativní způsoby, jak proměnit výzvy dneška na příležitosti zítřka.“ 

Globální řešení plastového odpadu

Nový cíl společnosti HP v oblasti obsahu plastového recyklátu staví na dlouhodobých aktivitách společnosti. V roce 2018 společnost HP použila ve výrobcích HP 21 250 tun recyklovaného plastu – včetně více než 8 000 tun v produktech osobních počítačů (nárůst o 3,5 % oproti roku 2017), více než 4 700 tun v tiskárnách (nárůst o 280 % oproti roku 2017) a více než 8 000 tun v originálních inkoustových a tonerových kazetách HP.

„Pokrok a naše společenská odpovědnost si žádá, abychom změnili každý aspekt našeho podnikání, abychom našli nové způsoby, jak zlepšit život pro každého a všude,“ řekla Erika Lindauerová, generální ředitelka HP pro Česko a Slovensko. „Vyrábíme z recyklovaného plastu prémiové produkty s dlouhou životností a transformujeme naši činnost s cílem podpořit efektivnější, cirkulární a nízkouhlíkovou ekonomiku. I malá změna, když se udělá v globálním měřítku, může mít obrovský dopad.“

V rámci svých závazků společnost HP pokračuje v investicích a iniciativách globálního nákupu s cílem předcházet tomu, aby plastový odpad nekončil v našich řekách a mořích. Společnost HP již zakoupila zhruba 700 000 liber plastového odpadu, který by jinak skončil v oceánu (ocean-bound). Tento odpad, který je to ekvivalentem více než 25 milionů PET lahví, HP zpracovává do svých tiskových kazet a hardwarových produktů. Letos společnost uvedla na trh EliteDisplay E273d – první monitor na světě vyrobený s podílem „oceánského“ plastu. Společně se svými partnery, například firmou NextWave Plastics, se HP snaží rozšířit zpracování plastů, které by jinak skončily v oceánu, a za tímto účelem buduje globální dodavatelský řetězec.  

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisem Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revoluční výzkum v oblasti nezastupitelné role žen v recyklaci a řízení odpadů, zejména plastů, které by jinak skončily v oceánu. Výzkum se zaměřuje na ženy, které „bojují“ v předních liniích recyklace plastového odpadu a bude sloužit jako základ pro budoucí projekty a iniciativy v oblasti neformálního sběru odpadů, budování dodavatelských řetězců zaměřených na tento typ odpadu a rovnosti pohlaví na celém světě. Tento výzkum momentálně probíhá a jeho výsledky by měly být publikovány na začátku roku 2020.

Více možností pro zákazníky, menší zátěž pro životní prostředí 

Společnost HP nedávno oznámila, že ve spolupráci časopisem ELLE využije své schopnosti v oblasti udržitelného tisku a bude se podílet na vydání prvního „ekologického“ módního magazínu, jehož obálka bude vyrobena ze 100 % z recyklovaných materiálů a jeho  a 30% recyklovaných materiálů pro stránky časopisu.

Společnost HP také oznámila inovativní partnerství se SmileDirectClub, průkopníkem v oblasti „dálkové stomatologie“ (teledentistry) a lídrem v segmentu neviditelných ortodontických rovnátek. SmileDirectClub výrazně rozšiřuje výrobu neviditelných rovnátek díky 3D tiskovým řešením HP Jet Fusion a stává se tak největším výrobcem produktů tištěných touto technologií. V rámci rozšíření spolupráce obě společnosti oznámily nový recyklační program: odřezky z 3D tisku a použitá rovnátka jdou na recyklaci do HP, kde se mění na peletky pro tradiční stříkané odlévání, které se tak stává ekologičtějším procesem. 

Aktualizace standardu v oblasti diverzity a inkluze

Závazek společnosti HP v oblasti diverzity a inkluze začíná u samotného vedení společnosti: představenstvo HP naplňuje ideu diverzity více, než představenstvo jakékoli jiné technologické společnosti v USA. Společnost HP investuje do podpory a rozvoje v duchu diverzity a v roce 2018 se 59 % nových zaměstnanců  rekrutovalo z méně běžně zastoupených skupin. Společnost HP rozšiřuje tento závazek i na své dodvatele. V roce 2018 společnost HP zaplatila 423 milionů dolarů malým podnikům za jejich produkty a služby a 219 milionů firmám vedeným ženami a příslušníky minorit.  

Podpora rozvoje místních komunit na celém světě

Vzdělávání je základním lidským právem a společnost HP věří, že technologie je důležitým faktorem, který může vyrovnat postavení lidí ve společnosti – snižuje sociální rozdíly a pomáhá nedostatečně zastoupeným a jinak marginalizovaným skupinám. Během roku 2017 společnost HP podpořila více než 21 milionů dětí a dospělých studentů, v duchu cíle zajistit do roku 2025 lepší vzdělávání 100 milionům lidí.

Prostřednictvím dobrovolnické pomoci, korporátní filantropie a programů HP Foundation se snažíme být katalyzátorem pozitivní změny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostl objem dobrovolnické pomoci o 62 % – 6 400 zaměstnanců věnoval přibližně 140 000 hodin ze svého času dobrovolnické práci ve 48 zemích, což představuje ekvivalent 4,3 milionu dolarů. Kromě toho společnost HP pomáhá místním komunitám prostřednictvím své nadace HP Foundation a sbírek zaměstnanců: tato podpora dosáhla 23,21 milionu dolarů. V letech 2016–2025 se společnost HP zavazuje přispět do nadace HP Foundation a v rámci iniciativ zaměstnanecké filantropie částkou ve výši 100 milionů dolarů.

Více informací

Více informací naleznete na webových stránkách HP Sustainable Impact  a v nově publikované zprávě HP 2018 Sustainable Impact Report.  

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

O společnosti HP

Společnost HP Inc. vytváří technologie, které usnadňují život lidem po celém světě. Prostřednictvím našeho portfolia tiskáren, počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk vytváříme zážitky, které ohromí. Více informací o HP Inc. naleznete na http://www.hp.com.

Tagged