Zdravotnická skupina EUC hlásí rekordní nárůst obratu

Loňský rok byl pro EUC mimořádně náročný, a přesto velmi úspěšný. V roce 2018 EUC zdárně integrovalo 5 nových klinik v Praze a Ostravě. EUC tak nyní konsoliduje síť 29 zdravotnických zařízení, 12 mamocenter, 16 laboratoří a 19 lékáren. EUC tedy
i nadále upevňuje svou pozici největšího poskytovatele ambulantní péče zajišťujícího komplexní servis pro své klienty.

Obrat zdravotnické skupiny EUC se zvýšil meziročně o 38 % a v roce 2018 dosáhl 3,463 miliard korun. Zdravotnická skupina EUC zahrnuje společnosti EUC, které zajišťují činnosti související s poskytováním zdravotní péče, a EUC Real Estate a.s., jež vlastní
a provozuje nemovitosti využívané k provozování této zdravotní péče. 

Potvrzuje se, že i ve zdravotnictví je ekonomické zdraví jedním ze základních předpokladů pro udržení růstu a kvality zdravotní péče. „V roce 2018 jsme investovali 195 milionů Kč do našich zdravotnických provozů včetně budov. Soustředíme se na rozvoj zdravotní péče, ale také čím dál více na služby klientům a řízení efektivity,” konstatuje Václav Vachta, generální ředitel a předseda představenstva EUC, a dodává: “Všechny naše kliniky postupně vybavujeme recepcemi, které přebírají administrativní kompetence. Díky tomu se zdravotní personál může plně a nerušeně soustředit na léčbu pacientů. Naši klienti získávají postupně v síti EUC klinik možnost objednat se na čas on-line nebo telefonicky i mimo ordinační hodiny. Lékaři je také aktivně zvou na preventivní prohlídky a další potřebná vyšetření. V loňském roce jsme jich na našich klinikách provedli 2,6 milionu.“

Telemedicína je jedním z hlavních projektů EUC v roce 2019. „V letošním roce plánujeme výrazně posílit naši on-line přítomnost ve zdravotnickém sektoru. Klienti si z jednoho místa naplánují vyšetření u lékaře, budou moci realizovat telefonickou či chatovou konzultaci s lékařem. Na tyto služby naváže možnost provést on-line nákup v lékárně nebo si vybrat a koupit preventivní laboratorní vyšetření bez nutnosti návštěvy lékaře,” vysvětluje Václav Vachta, generální ředitel a předseda představenstva EUC,
a doplňuje: “Sledujeme pečlivě zkušenosti ze zahraničí, kde se vzdálený kontakt s lékařem stává nutností a nedílnou součástí úhradových systémů. V některých zemích a oborech se již zajištění zdravotní péče bez telemedicíny neobejde.“ 

EUC plánuje v roce 2019 investovat přibližně 200 milionů Kč. Z toho bude směřovat 25 % do budov, 40 % do přístrojů a vybavení, 35 % do IT a technologií. „V tomto roce se chceme také soustředit na ambulantní kliniky a jednodenní péči na lůžku. Tento druh péče plánujeme například na naší klinice v Ústí nad Labem,“ uzavírá Václav Vachta.

Označeno tagem