Největší setkání ymkařů z celého světa – do Londýna se chystá i česká výprava

YMCA, největší a nejstarší organizace pro mládež na světě, slaví své 175. narozeniny. Při této příležitosti chystá začátkem srpna velkou akci v Londýně, které se zúčastní 5 tisíc mladých lidí – vedoucích, dobrovolníků a příznivců Ymky z celého světa. Do Londýna se chystá i výprava třiceti českých ymkařů.

Setkání YMCA175 se koná ve dnech 4. – 8. srpna 2019 v Londýně, kde YMCA před 175 lety vznikla. Na účastníky čeká více než 150 hodin workshopů a diskuzí na témata jako občanská angažovanost, životní prostředí či duševní zdraví. 

YMCA nabízí mladým po celém světě nejrůznější programy – od volnočasových klubů, sportovišť, mateřských center, po sociální služby, jako jsou kluby pro děti z ulice, podporované bydlení či péče o závislé.  

„Všechny formy ale nesou stejnou myšlenku – dávat mladým lidem možnost měnit společnost k lepšímu. Zajímat se o své okolí, být aktivními občany a zlepšovat prostředí, v němž žijeme.“ říká Sára Soukupová, vedoucí české výpravy do Londýna.

Součástí největšího setkání ymkařů budou i koncerty (Jake Isaac, Philippa Hannah, rapper Guvna B, Choriosity); každovečerní kreativní ztišení i zamyšlení; promluvy řečníků z TED talk; divadelní představení The Soul in the machine a další aktivity.

„Zúčastnit se setkání v Londýně je pro každého ymkaře jedinečná příležitost, jak být přímo u zdroje – načerpat energii a inspirovat se v nejrůznějších způsobech, jak mohou mladí lidé přispět měnit atmosféru ve společnosti,“ dodává Sára Soukupová. 

Po celém světě je nyní v YMCA je zapojeno přes 58 milionů lidí ze 119 zemí. YMCA je založena na křesťanských principech, své aktivity ale nabízí všem mladým lidem, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, sociální postavení, fyzické i duševní schopnosti.

Světová YMCA se snaží svou činností přispět k míru a sociální spravedlnosti pro mladé lidi bez ohledu na jejich vstupní podmínky. Jejím hlavním mottem je „empowering young people“ – „Dát hlas mladým lidem“.

Více o programu setkání YMCA175 na https://ymca175.com/

Ilustrační fotografie jsou vám k dispozici na https://bit.ly/2y9FS63

Rádi vás na akci přivítáme. Pokud byste měli zájem nás v Londýně navštívit a mediálně nám pomoci akci pokrýt, kontaktujte prosím:

pro akreditaci: Jenny Pitt, koordinátorku v Londýně: jennypitt@ymcaspg.org, tel. 07767 354 575.

Sáru Soukupovou, vedoucí české výpravy: ymca@ymca.cz, tel. +420 774 481 844

(pro další informace o Ymce je Vám v Praze k dispozici Julie Bergerová, koordinátorka PR a komunikace YMCA v ČR: julie.bergerova@ymca.cz, tel. 775 718 447)

Aktuální informace z Londýna najdete na facebooku YMCA v ČR: https://www.facebook.com/ymcavcr

Děkujeme.

   Co je YMCA a co přinesla světu?

  • YMCA je nejstarší a nejrozšířenější organizace pro mládež na světě. Stojí na křesťanských hodnotách, je ovšem otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.
  • YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně, na našem území se rozšířila začátkem 20. století (oficiálně 1921) za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a přes neúspěšné pokusy okolo roku 1968 o znovuzaložení, obnovila svoji činnost až v roce 1990.
  • YMCA obohatila společnost o mnohé – od vynálezů populárních sportů (v Ymce vznikl basketbal i volejbal), sociální práce (zázemí pro vojáky na frontě i válečné veterány, péče o mladé lidi přicházející do měst v době průmyslové revoluce, vánoční stromy na náměstích jako podpora pro chudé, dnes nízkoprahová centra pro děti „z ulice“), po slavení dne matek i dne otců, tři držitele Nobelovy ceny míru, a zejména tisíce hodin zajímavých programů pro děti a mládež, organizovaných dobrovolníky. 
  • YMCA v České republice nabízí své programy prostřednictvím 28 místních sdružení. Každá lokální Ymka provozuje jiné aktivity, podle místního zájmu a nabídky dobrovolníků – mateřská centra pro děti a rodiče, sportovní oddíly, kroužky a kluby nejrůznějšího zaměření (výtvarné, hudební, ad.), tábory, nízkoprahové kluby pro děti „z ulice“, hudební programy pro mladé, akce pro celé rodiny či pro veřejnost.
  • Cílem ymkařských programů je nejen děti zabavit, ale především jim předávat hodnoty, které rozvíjí celou jejich osobnost – tělo, duši i ducha. Vedou děti a mladé lidi k samostatnosti, pevnému charakteru a schopnosti vzájemně spolupracovat – jsou přípravou na život.

Více o YMCA na www.ymca.cz