K lepší koncentraci a náladě studentů desítek vysokých, středních i základních škol po celé České republice slouží svítidla Zumtobel a Thorn

Praha, Česká republika – Již zanedlouho zasednou studenti opět do školních lavic. Dlouhý odpočinek během prázdnin však není to jediné, co bude mít vliv na jejich studium. Volba správného osvětlení ve školách se stává čím dál tím důležitějším prvkem ovlivňujícím koncentraci i fyzický a emociální stav nejen studentů, ale i učitelů a dalších školních zaměstnanců. ZG Lighting Czech Republic je dodavatelem osvětlení pro řadu základních, středních i vysokých škol po celé České republice a je také partnerem projektu Zdravá škola. 

Kvalita osvětlení je ve školách stejně důležitá jako jeho flexibilita 

Osvětlení je důležitou součástí výuky. Musí být flexibilní, aby mohlo reagovat na rozličné potřeby studentů i učitelů během školního dne. Vyučování probíhá v různých lokacích od velkých přednáškových hal po malé třídy. Studenti pracují individuálně, v párech, v malých i ve velkých skupinách. Školní den představuje nejen samotné učení, ale i další aktivity jako hraní, čas na jídlo i samotnou relaxaci. Učebnice a klasické tabule byly navíc z velké části nahrazeny chytrými elektronickými tabulemi a tablety, což klade další požadavky na vlastnosti osvětlení. 

Výše zmíněné body vyžadují holistický přístup k dosažení správné kvality osvětlení jako je metoda Active Light, která se zaměřuje na vizuální dopad osvětlení, jeho vliv na emocionální složku a lidské zdraví. Metoda pracuje se čtyřmi dimenzemi světla (intenzita, směr, teplota chromatičnosti a čas) tak, aby měli studenti i učitelé během výuky nejlepší podmínky k práci. 

Svítidla Zumtobel a Thorn využívá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně i výzkumný polygon VŠB v Ostravě 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ostravská univerzita, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ČVUT Fakulta strojní či kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové, to je jen výběr škol, kde studentům slouží svítidla Zumtobel. Jedním z nejvýznamnějších projektů je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, jehož autorkou je Eva Jiřičná. Svítidla Zumtobel osvětlují nový Rektorát, Laboratorní centrum Fakulty technologické, Vzdělávací komplex a mnoho dalších prostor univerzity.

Co se týče středních a základních škol, v současné době jsou dodávána svítidla Tecton Mirel LED včetně řízení Litecom umožňující regulaci osvětlení podle intenzity denního světla a nastavování různých světelných scén do Střední školy technické v Mostě. 

Společnost ZG Lighting Czech Republic se jako zakládající a aktivní člen České rady pro šetrné budovy zapojila do projektu Zdravá škola, který se komplexně věnuje problematice zdravého vnitřního prostředí budov, a nainstalovala svítidla IQ Wave značky Thorn v pěti učebnách na základní škole v pražském Suchdole. Dále byla svítidly Mirel vybavena vzorová učebna ve Slavkově u Brna. 

 „Zastáváme názor, že vzdělání je naše budoucnost, a proto jsme se vždy snažili podporovat studenty i jinou formou než jen dodávkami kvalitního osvětlení do škol. Technické univerzitě VŠB v Ostravě jsme například věnovali venkovní svítidla R2L2 značky Thorn, která jsou aktuálně nainstalována ve zkušebním polygonu univerzity, kde se testuje technologie BroadbandLIGHT. Cílem projektu je ověření využitelnosti infrastruktury veřejného osvětlení pro pokrytí měst SMART technologiemi,“ řekl ředitel společnosti ZG Lighting Czech Republic Jan Vacek. 

Značka Zumtobel se letos ve spolupráci s Českou komorou architektů stala partnerem 20. přehlídky diplomových prací. 

O skupině Zumtobel Group:

Skupina Zumtobel Group je mezinárodní hráč na poli světelného průmyslu a vedoucí dodavatel inovativních světelných řešení, komponent a souvisejících služeb. Skrze klíčové značky Zumtobel, Thorn a Tridonic skupina nabízí komplexní portfolio produktů a služeb zákazníkům po celém světě. Základ pro vývoj inovací a vstup do nových oblastí podnikání tvoří po desítky let získávané know-how týkající se vlivu světla na člověka. Ve světelném odvětví je skupina lídr na evropském trhu. Skupina Zumtobel Group je obchodována na vídeňské burze cenných papírů (ATX Prime) a zaměstnává přibližně 5 900 lidí. Ve fiskálním roce 2018/2019 vykázala obrat 1 162 milionů euro. Skupina sídlí v Dornbirnu v rakouské spolkové zemi Vorarlberg. Na českém trhu ZG Lighting Czech Republic s.r.o., člen skupiny Zumtobel Group, nabízí profesionální osvětlení značek Thorn a Zumtobel. Pro další informace prosím navštivte: www.zumtobelgroup.com