Jak investovat do životního prostředí: Vodafone vydal první zelený dluhopis

29. srpna 2019 – Vodafone jako jedna z prvních telekomunikačních skupin vstoupil na trh zelených dluhopisů. Začíná tak plnit očekávání plynoucí z Rámce zelených dluhopisů (Green Bond Framework), který firma zveřejnila už loni v srpnu. Z celkového objemu 2,5 miliard EUR byla Vodafonem emitována první tranše ve výši 750 milionů EUR se splatností 7 a půl let. Další dvě tranše se splatností 11 a půl a 20 let budou následovat. Financovány z nich budou projekty v oblasti energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a zelených budov.

Získané zdroje Vodafone využije i na projekty sdílené ekonomiky, například elektroflotily a průmyslovou automatizaci. Vodafone je tak blíže ke snížení environmentálního dopadu svého podnikání na polovinu, a to nejen prostřednictvím investic do ICT projektů, ale i optimalizací zdrojů a dodavatelského řetězce, snížením spotřeby a také díky většímu důrazu na recyklaci a cirkulární ekonomiku. 

Telekomunikace potřebují ke svému fungování energii a její spotřeba je s rostoucí poptávkou produktů, služeb a inovací na vzestupu. Vodafone jako druhá největší globální telekomunikační firma využije celosvětově 6 miliard kWh ročně, na což vynaloží 1/8 svého provozního rozpočtu. Větší počet zákazníků a služeb Vodafonu se promítá i do růstu skleníkových plynů, jejichž roční emise je na úrovni zplodin z 1,4 milionu aut. 

S cílem zmenšit svůj dopad na životní prostředí a chránit planetu si již v roce 2015 Vodafone nastavil energetické inovace jako jednu ze tří hlavních globálních transformačních oblastí své Strategie udržitelného podnikání 2025 a zavázal se k Pařížské klimatické dohodě. Telekomunikační gigant se tak přidal ke státům a aktérům, kteří chtějí usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a o to, aby nárůst průměrné globální teploty nepřekročil hranici 1,5°C.

Mezi dlouhodobými cíli Vodafonu je snížení emisí skleníkových plynů o 50 procent a 100procentní odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů i v dodavatelském řetězci. Jen zelenou energii odebírá český Vodafone už od roku 2010 a díky tomu snížil za poslední roky svou uhlíkovou stopu na polovinu. Teď se snaží motivovat k využití obnovitelných zdrojů i své dodavatele a partnery (viz přiložený leták). V roce 2018 představil Vodafone další cíl, který chce splnit do roku 2025. Týká se elektroodpadu (v angličtině jako e-waste) a chce zaručit jeho 100procentní recyklaci nebo znovuvyužití a posílení sběru a recyklace starých nebo nevyužívaných mobilních telefonů, kterých je jen v České republice dle REMA Systems na 10 milionů.

Závazek Vodafonu k zeleným dluhopisům

Zdroje získané ze zelených dluhopisů budou investovány do čtyř oblastí. První z nich jsou zelené budovy, které obdrží celosvětově uznávané certifikace udržitelnosti budov nebo patří mezi nejúspornější ve svém regionu. Druhou oblastí jsou investice do obnovitelných zdrojů energie, například do větrných či solárních elektráren. Další významnou oblastí je internet věcí (IoT), technologie propojující stroje, přístroje a objekty, díky kterému mohou zákazníci Vodafonu využívat zařízení a technologie efektivněji a tím snižovat emise CO2. Čtvrtou oblastí jsou investice do sítí. Jejich technologická modernizace a zvyšování energetické účinnosti stávajících systémů umožní růst objemu zákaznických dat bez negativního dopadu na životní prostředí. 

„Telekomunikační společnost Vodafone neustále investuje do rozšiřování a rozvoje svých sítí. Přináší nové technologie, jako je 5G nebo IoT, a vytváří tak platformu pro rozvoj dalších inovací, které umožnují například energetickou optimalizaci průmyslu a dopravy nebo rozvoj a správu chytrých měst,“ popisuje viceprezident pro finance Vodafonu Milan Kníže. A dodává: „Zájem investorů o první tranši byl zhruba desetinásobný vůči emisi a překročil 8 miliard EUR. Certifikované zelené dluhopisy obecně vyvolávají pozitivní tržní reakci a přitahují dlouhodobé investory.“

Telekomunikace a zelené dluhopisy

Účelem emise zelených dluhopisů je financování „zelených projektů,“ které zlepšují životní prostředí. První zelený dluhopis byl vydaný Evropskou investiční bankou za účelem financování projektů v oblasti obnovitelné energie již v roce 2007. Zatímco v České republice nejsou zelené dluhopisy vůbec rozšířené, ve světě jejich popularita roste. Ve střední Evropě patří průkopnická role Polsku, kde byl první zelený dluhopis vydán již v roce 2016.

„Polsko by mohlo být vzorem i pro Českou republiku, doufejme, že i u nás se brzy dostanou projekty v oblasti životního prostředí a jejich financování na vrchol seznamu priorit,“  říká Alice Machová, partnerka zodpovědná za udržitelnost a klimatickou změnu z Ernst & Young ČR. A dodává: „Telekomunikační společnosti patří dlouhodobě k nejaktivnějším účastníkům na kapitálových trzích, ale donedávna se financování zaměřeného na udržitelnost neúčastnily. V roce 2019 byly vydány první zelené dluhopisy jak významnými evropskými, tak i americkými telekomunikačními společnostmi. Na první pohled se nemusí zdát, že by se telekomunikační společnosti využívající velké množství energie staly zjevným kandidátem na účast na udržitelných financích.  Zároveň ale telekomunikační technologie umožňují například méně rozsáhlé fyzické cestování, které je náročné na skleníkové plyny.“

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby.  Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a podporuje digitalizaci a diverzitu ve společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a využívá jen energii z obnovitelných zdrojů. Vodafone podporuje inovativní startupy a podnikatele v regionech. Zaměstnanci společnosti věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 13 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informací na www.vodafone.cz