Královéhradecký kraj díky ICZ sjednotí nemocniční informační systémy

(Praha, 4. září 2019) – Společnost ICZ uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu na dodávku jednotného nemocničního systému ICZ AMIS*HD pro zdravotnická zařízení. Smlouvu v hodnotě 36 milionů korun podepsali hejtman kraje Jiří Štěpán a generální ředitel společnosti ICZ a.s. Bohuslav Cempírek. Software eviduje zdravotnickou dokumentaci pacienta a je užitečným pomocníkem při určování jeho léčby. Královéhradecko se tak stane prvním krajem v republice se sjednoceným nemocničním řešením tohoto typu.

Systém, který je páteřním zdrojem informací, a bez jehož provozu dnes není poskytování zdravotních služeb myslitelné, považují zdravotníci za určující směrem ke stanovení léčby pacienta. Obsahuje veškerou zdravotnickou dokumentaci, jeho prostřednictvím lze zasílat elektronické žádanky na vyšetření a laboratorní výsledky nebo zpracovává data z přístrojové techniky. 

Královéhradecko jako první z krajů zrealizovalo pořízení jednotného nemocničního informačního systému, který zlepší vzájemnou komunikaci, zpracování a vyhodnocování dat krajských zdravotnických zařízení,“ informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar, který byl rovněž přítomen u podpisu smlouvy. „Je to důležitý moment pro Královéhradecký kraj a jeho nemocnice. Povedlo se dokončit vleklé výběrové řízení, které trvalo dva roky. Věřím, že nákup nového softwaru přispěje k chodu našich nemocnic, zefektivní práci všech zaměstnanců a v neposlední řadě přispěje k lepším zdravotním službám pro pacienty,“ uvedl hejtman kraje
Jiří Štěpán

Nejmodernější technologie řešení ICZ AMIS*HD navíc přichází s prvky umělé inteligence, které sledují procesy léčby a proaktivně varují zdravotnický personál před možným pochybením. Řešení rovněž podporuje racionalizaci využívání zdrojů, a tím pro pacienta zajišťuje efektivnější, plynulejší a komfortnější průběh léčebného postupu.

„Skupina ICZ, přední dodavatel technologií a služeb pro zdravotnictví, touto zakázkou dosáhl dalšího významného úspěchu se svým inovativním řešením ICZ AMIS*HD. Královéhradecký kraj jeho využitím učinil významný krok ke zvýšení bezpečnosti, efektivnosti a dostupnosti zdravotní péče v celém regionu,“ uvedl generální ředitel ICZ Bohuslav Cempírek, který se podpisu účastnil spolu s Martinem Porkertem, zástupcem sekce Zdravotnictví společnosti ICZ.

Mezi zdravotnická zařízení v regionu, která propojí jednotný nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD, patří Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Nemocnice tak budou patřit k dalším ze zdravotnických zařízení v České republice, které vsadily na novou generaci systému s řadou inovativních přístupů.

O Skupině ICZ

Skupina ICZ, jejímž největším členem je právě společnost ICZ a.s., patří mezi nejvýznamnější subjekty, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby
na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů
v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.

ICZ a.s. je certifikována podle norem ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti), ISO 20000-1 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací) AQAP 2110 a AQAP 2120 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“. 

Skupina ICZ působí vedle České a Slovenské republiky také v dalších zemích.

O systému ICZ AMIS*HD®

Vlajkovou lodí produktové řady určené pro středně velké až po krajské a fakultní nemocnice je zcela nový nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD. Toto v ČR plně vyvinuté řešení patří
k nejmodernějším na evropském trhu. Nabízí úplné spektrum informační podpory pro moderní zdravotnická zařízení a směřuje ke koncepci plně digitálního pracoviště. ICZ AMIS*HD podporuje všechny agendy provozu od ambulancí přes lůžková oddělení, řízení nemocnice, podporu lékového řetězce i operačních sálů až po řadu dalších vysoce specializovaných agend jako je neonatologie
či porodnictví. 

Zásadní výhodou řešení ICZ AMIS*HD je technologie tzv. tenkého klienta, která významně urychluje implementaci, minimalizuje požadavky na pracovní stanice a propůjčuje řešení schopnost pracovat na různých platformách, jakož i univerzální podporu mobilních zařízení jako jsou tablety, chytré telefony, čtečky aj. ICZ AMIS*HD představuje komplexní modulární nemocniční informační systém orientovaný na podporu moderních standardů léčebné a preventivní péče, automatizované zvyšování bezpečnosti, efektivitu obsluhy, podporu mobilních periferií, ekonomiku provozu a rychlou implementovatelnost.

ICZ AMIS*HD je kontinuálně vyvíjen jako organická náhrada osvědčeného řešení AMIS*H, které rutinně využívá řada předních zdravotnických zařízení v ČR, například Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové a řada dalších. Řešení je postaveno tak, aby umožňovalo simultánní souběh obou generací při současném inkrementálním upgrade. Při jeho implementaci není vyžadována nucená migrace databáze a současně je umožněn simultánní souběh řešení.
To umožňuje využít veškeré přednosti inkrementální implementace s postupným vertikálním
i horizontálním nasazováním modulů a funkcionality.

Označeno tagem