OnRobot posouvá robotickou kompatibilitu na novou úroveň s novým, unifikovaným rozhraním

Platforma dramaticky usnadňuje automatizaci kolaborativních a lehkých průmyslových robotů všech značek

PRAHA, 10. září 2019 – Společnost OnRobot, vedoucí poskytovatel inovativních koncových nástrojů pro kolaborativní roboty, uvedla unifikované mechanické a elektronické rozhraní pro kompletní řadu koncových (EOAT – End-Of-Arm-Tooling) nástrojů OnRobot, jež firmám dramaticky zjednodušuje automatizační projekty. S jednotným robotickým systémem, společnou platformou k programování a školení a všemi doplňky dostupnými na jednom místě mají nyní výrobní společnosti přístup k ucelené řadě nástrojů se 100% kompatibilitou a takřka neomezenými možnostmi kolaborativních aplikací. Toto nové řešení ve formě jednoho systému urychluje nasazení, a tím šetří čas a peníze a dokáže rychle využít přínosy automatizace. S produkty nové platformy se budou moci seznámit i návštěvníci veletrhu MSV 2019.

Již dříve v tomto roce uvedla společnost OnRobot Digital I/O Converter Kit, který koncovým nástrojům umožnil bez problémů spolupracovat se všemi hlavními značkami kolaborativních a lehkých průmyslových robotů. OnRobot rozšiřuje tuto kompatibilitu o unifikované mechanické a komunikační rozhraní postavené na produktu OnRobot Quick Changer, které je nyní součástí všech produktů OnRobot. Součástí uvedení je nový Dual Quick Changer, který přichází se stejnou kompatibilitou, avšak pro využití dvou nástrojů současně v jednom výrobním cyklu, což maximalizuje využití robota.

„Výrobní firmy chtějí ze svých robotických aplikací získat co nejvíce a koncové nástroje se stávají klíčem k optimalizaci jejich investic,“ řekl Enrico Krog Iversen, výkonný ředitel OnRobot. „Integrace platformy pro rychlou výměnu nástrojů Quick Changer do našich současných koncových nástrojů zásadně ulehčuje jejich výměnu, ať již za jiný nástroj nebo na robotické rameno jiné značky. Díky tomu poskytuje flexibilitu a zkracuje výrobní prostoje s cílem efektivnější výroby a rychlejší návratnosti automatizačního projektu. Představuje to další krok směrem k unifikovanému systému OnRobot, který ulehčuje, urychluje a zlevňuje budování kolaborativních aplikací bez ohledu na využívanou značku robotického ramene.“   

Unifikovaná platforma pro všechny nástroje a robotické značky

S produktem OnRobot Quick Changer, jež je nyní součástí všech koncových nástrojů OnRobot, může zákazník pracovat s jediným kabelem poskytujícím univerzální rozhraní mezi nástrojem a ramenem. Kabel, který není nutné během výměny nástrojů vůbec rozpojovat, poskytuje rozšířené komunikační funkce pro všechny robotické platformy.

Universal Robots:

V případě robotických ramen Universal Robots umožňuje OnRobot prostřednictvím unifikovaného rozhraní URCap spolupráci všech nástrojů v rámci jednoho programu. S využitím Dual Quick Changeru může například rameno pracovat v jednom výrobním cyklu společně s dvouprstým 

uchopovačem RG2 a vakuovým uchopovačem VG10 a dosáhnout tak vyšší míry využití. Díky unifikovanému robotickému programovacímu řešení je nastavení robotů UR rychlejší než kdy dříve. 

Řešení fieldbus pro další robotické značky:

Všechny produkty OnRobot nyní mají platformu unified communications využívající standardní protokoly fieldbus, které usnadňují programování nástrojů bez ohledu na využívanou robotickou značku. S novými fieldbus protokoly mohou výrobní společnosti snadno nastavit softwarové parametry a využívat více funkcí prostřednictvím standardního Ethernetového propojení podporujícího sofistikovanější funkce typu plug-and-produce bez potřeby dodatečných kabelů. Čas nasazení pak lze zkrátit ze 3 hodin na 30 minut, takže kolaborativní aplikace je možné spustit do výroby rychleji.

OnRobot WebLogic pro digitální I/O na jakoukoliv robotickou značku:

Na roboty propojující se s pomocí digitálního I/O využívá OnRobot rozhraní OnRobot WebLogic. S využitím IP adresy v rámci OnRobot Compute Box se mohou výrobní firmy přihlásit přes webového klienta OnRobot a prostřednictvím mobilního telefonu či jiného síťového zařízení vytvářet jednoduché robotické programy. Výrobci mohou přednastavit požadované hodnoty a vytvářet programovací logiku s využitím zpětné vazby z uchopovačů a senzorů OnRobot pro přesnější řízení. To poskytuje OnRobot nástrojům kompatibilitu s ještě širším spektrem robotických ramen a pomáhá výrobcům rychle nastavit a zprovoznit požadované kolaborativní aplikace.

Kontinuální vylepšování reaguje na poptávku zákazníků

Společně s novou platformou zjednodušující automatizaci pokračuje OnRobot v postupné inovaci svého portfolia koncových nástrojů reagující na poptávku zákazníků. Uchopovače RG2 a RG6 nyní mají vylepšenou konstrukci a jsou silnější, citlivější a snáze se připevňují. Uchopovače rovněž přicházejí standardně s certifikací TÜV Cat. 3, s PLd úrovní bezpečnostní ochrany. Destičky uchopovače Gecko získaly vyšší maximální nosnost až 6,5 kg v závislosti na materiálu.

OnRobot se bude prezentovat na letošním veletrhu MSV 2019 v Brně prostřednictvím svých partnerů, zejména pak DREAMland (stánek G1/26), Rob4Job (C/17) a EXACTEC (P/96). Partneři představí konkrétní aplikace s využitím produktů OnRobot, jako například podávání vizitek a dalších předmětů s využitím uchopovače RG2-FT, přípravu kávy s uchopovačem RG2, aplikaci pick & place s vakuovým uchopovačem VG10, praktické využití senzorů HEX F/T a další. Ve spolupráci s firmou DREAMland podala společnost OnRobot také přihlášku do soutěže o nejlepší produkt Zlatá medaile MSV 2019 s inovativním uchopovačem Gecko, jež k manipulaci s předměty využívá adhezivní síly podobné chodidlu gekona.

Nové produktové specifikace lze stáhnout z https://onrobot.com/en/downloads.   

O společnosti OnRobot

Dánská společnost OnRobot byla založena v roce 2015. V roce 2018 se spojila s firmami Perception Robotics a OptoForce a následně uskutečnila akvizici firmy Purple Robotics. V dubnu 2019 získala akvizicí také společnost Blue Workforce. Produktové portfolio OnRobot v současné 

době představuje široký sortiment koncových nástrojů na robotická ramena včetně elektrických uchopovačů, senzorů, vakuového uchopovače, oceňovaným uchopovačem Gecko a měničů nástrojů. Tuto širokou nabídku nabízí firma za účelem rychlejší a jednodušší automatizace aplikací, jako je balení, kontrola kvality, manipulace, obsluha strojů, montáž a svařování. V následujících letech společnost plánuje růst prostřednictvím dalších akvizic. Vedle své centrály v dánské Odense má nyní také pobočky v Dallasu, Soestu (Německo), Barceloně, Varšavě, Šanghaji, Tokiu, Anyangu, Singapuru a Budapešti.   V České republice jsou produkty OnRobot dodávány partnerskými společnostmi AMTECH, DREAMland, EPO MACHINERY, EXACTEC, Petr Kovanda a Rob4Job s.r.o. Pro více informací navštivte: http://www.onrobot.com.