Začíná platit RTS směrnice – souboj mezi bankami a fintechy se přiostří, to zkvalitní a zlevní služby koncovým uživatelům

Za dva dny, 14. září 2019, vejde v účinnost očekávaná technická směrnice RTS (regulatory technical standards), která upravuje technické požadavky, jak aplikovat evropskou směrnici PSD2. Ta mimo jiné sjednocuje podmínky pro poskytování platebních služeb a umožňuje licencovaným finančním subjektům se svolením klienta (koncového uživatele), přistupovat a pracovat s jeho bankovními údaji o transakcích a účtech. V Česku zatím účty obsluhují jen banky, fintechům tak nová směrnice slibuje zrovnoprávnění v přístupu ke klientovi.

Roger o udělení licence pro AIS (služba informování o platebním účtu) i PIS (služba nepřímého udělení platebního příkazu) požádal v lednu 2018 a očekává, že ji získá v říjnu 2019. Díky tomu bude Roger moci zjednodušit a zautomatizovat celý systém financování. Klienti už nebudou muset měnit číslo účtu na faktuře u které budou chtít zkrátit splatnost. Tím se odstraní jedna z nejčastějších překážek, se kterou se klienti setkávají. Směna faktur s dlouhou splatností za hotovost tak bude nejen levnější, ale i pohodlnější než čerpání bankovních úvěrů,“ vyjádřil se k licenci Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger.

„Zároveň našim investorům zjednodušíme a zautomatizujeme systém financování, aby pro ně bylo investování co nejsnazší. Obecně RTS a PSD2 pomůže všem fintechům, které jsou nyní oproti bankám znevýhodněné. Na druhou stranu však banky budou mít díky PSD2 přehled, o jaké služby se daný klient skrze poskytovatele PSD2 zajímá, a budou moci konkurovat protinabídkou. Koncový zákazník získá možnost vybírat si nejlepší a nejvýhodnější možné služby. Souboj mezi bankami a fintechy se tak v tomto ohledu přiostří, což služby zkvalitní a zlevní koncovým uživatelům,“ dodává Adam Šoukal.

O Platební instituci Roger:

Roger je největší platforma na financování malých a středních podniků a poskytovatel supply chain financing ve střední Evropě. Od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní malé a střední podniky hledající pomoc při řízení cashflow. Se získáním strategického investora v roce 2016, technologické společnosti GRiT, Roger uvedl na trh automatizované financování malých a středních firem, a to díky elektronické fakturaci EDI, jejímž největším dodavatelem pro domácí trh je právě GRiT. Roger je platební institucí licencovanou ČNB a s rozšířením o PSD2 plánuje expanzi současného portfolia služeb do dalších zemí v rámci EU. Více nawww.roger.cz