Software602 loni dosáhl obratu 195 milionů Kč, vyplatí dividendu akcionářům

  Hospodářský zisk před zdaněním za rok 2018 činil 9,1 milionu korun,  po zdanění jde o 7,9 milionu Kč.

Praha 19. září 2019 – Pozici nejsilnějšího hráče v oblasti poskytovatelů bezpapírového řešení kanceláří potvrdila společnost Software602. Za rok 2018 dosáhla čistého obratu 194,8 milionu korun a zisku po zdanění 7,9 milionu Kč. Tržby společnosti se v posledních čtyřech letech drží stabilně na hranici 200 milionů korun. Představenstvo Software602 proto navrhlo ze zdaněného zisku vyplatit dividendu akcionářům.

„Úspěšně se soustředíme na poskytování Paperless řešení na míru pro firmy a úřady, což jsou služby jako je digitalizace dokumentů a spisů s jejich správou a řízením, digitalizace administrativních agend s procesním workflow, digitalizace podpisu s dlouhodobou archivací. V minulém roce nás zbrzdila příprava firem na nařízení GDPR. Firmy totiž pod hrozbou vysokých pokut investice do inovativních produktů odkládaly,“ říká Richard Kaucký, jediný člen představenstva Software602.

To se postupně mění, první polovina letošního roku se již nesla v duchu zvýšené poptávky po cloudových řešeních jako je například implementace nařízení eIDAS formou služeb vzdáleného podepisování a pečetění. „Tyto služby budeme poskytovat úřadům i korporacím jako kvalifikovaný poskytovatel služeb na spravovaných kvalifikovaných zařízeních pro vytváření elektronických podpisů a pečetí umístěných v datacentru s certifikací na úrovní Tier III,“ upozorňuje Martin Vondrouš, expert na nové technologie Software602. „Jednoduše řečeno, nabízíme možnost bezpečně podepisovat dokumenty odkudkoliv v mobilním telefonu. Ovšem pro řadu podnikatelů je to stále obtížně představitelné,“ dodává Vondrouš.

V letošním fiskálním období 2019, které končí 31. března 2020 po reorganizaci marketingu a obchodu firma očekává postupné zlepšování pozice značky Software602 s dynamickým růstem v následujícím fiskálním období, kdy oslaví 30 let od založení. Včetně dceřiných firem pracuje ve skupině Software602 přes 130 zaměstnanců.

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do řešení pro práci s elektronickými dokumenty s právním účinkem, jejich procesní workflow v administrativních agendách a zejména na digitalizaci podpisu s dlouhodobou archivaci, je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602.