IdeaSense opět realizovala tzv. Discovery week. Neziskovou organizaci ERGO aktiv a studenty CERGE-EI UK seznámila s metodikou Human Centered Design

Inovační společnost IdeaSense spolupracuje už čtvrtým rokem s centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI. Jedná se o akademickou instituci Univerzity Karlovy a Akademie Věd ČR, která poskytuje postgraduální vzdělání po vzoru amerických univerzit.

2019-09-25 11_19_32-Úvod _ Ideasense.png

IdeaSense uspořádala tzv. discovery week studijního programu MA in Applied Economics. IdeaSense si pro tento týden vytyčila 2 cíle: seznámit mezinárodní studenty s metodikou Human Centered Design, kterou sama využívá,  a zajistit smysluplný a efektivní teambuilding i spolupráci.

Každým rokem studenti společně pracují na zadání pro reálného klienta, kterým je zpravidla nezisková organizace. Letošním klientem byla organizace ERGO aktiv, jež pomáhá lidem po mozkové obrně. V průběhu týdne měli studenti najít způsob, jak efektivně pracovat s daty, jež má organizace od svých klientů k dispozici, a zaměřit se na jejich prezentaci směrem k odborné veřejnosti.

Na řešení pracovali studenti prostřednictvím metodiky Human Centered Design, se kterou v ČR pracuje právě IdeaSense. Tento přístup je založen na empatii a zohledňuje potřeby a pocity koncových uživatelů, nabízí tak dlouhodobá a udržitelná řešení.

Studenti v průběhu týdne našli několik zajímavých statistik a navíc přišli s kreativními nápady, jak je interpretovat. Mimo jiné organizaci poskytli jednoduchý interní nástroj, do které lze data zadávat a který bude podobné statistiky generovat automaticky.