Skupina Sudop pokračuje v rozšiřování své ICT divize a doplňuje portfolio řešení pro BIM, vstupuje do české firmy CADconsulting

Praha 30. září 2019 – Skupina Sudop, která zastřešuje převážně firmy z oblasti projektové a inženýrské činnosti, podepsala smlouvu o převzetí 65% podílu v konzultační IT firmě CADconsulting spol. s r.o. Sudop tak pokračuje v naplňování plánu zaměstnávat v roce 2022 více než 500 IT specialistů. Je to již její druhá akvizice na ICT trhu v tomto roce. Skupina Sudop již dříve oznámila, že v horizontu tří let do digitalizace stavebnictví plánuje investovat stovky milionů korun. 

Hodnota uskutečněné transakce dosahuje desítek milionů korun. CADconsulting pomáhá s implementací BIM (informační model stavby/digitální dvojče stavby) projektantským firmám, kontroluje kolize a validuje již zpracované projekty, nabízí softwarové nástavby na programy pro projektování a konstruování, podílí se ale také na samotném modelování staveb v BIM a vytváří knihovny objektů BIM.  Firma spolupracovala také například na modelování projektů metra D, Centra Chodov, Waltrovky či mezinárodních letišť v Abu Dhabi a Dubaji.

Díky svému specifickému zaměření CADconsulting vhodně doplňuje stávající portfolio služeb naší společnosti BIM Consulting, jejímž cílem je pomáhat firmám a institucím se zaváděním a využíváním metodiky BIM, o podobné služby pro projektanty samotné,“ řekl Jiří Živnůstka, předseda představenstva Sudop Consulting and Information Technology. „Vidíme v digitalizaci stavebnictví budoucnost oboru, a proto systematicky budujeme novou byznys větev, která má přenášet principy z IT do stavebnictví. Vstup do CADconsulting pro nás byl dalším logickým krokem v naší cestě za vybudováním komplexního portfolia ICT služeb pro oblast stavebnictví,“ vysvětlil Živnůstka.

„Jsme na trhu již deset let a cítili jsme, že k dalšímu růstu potřebujeme podporu a zázemí velké skupiny.  Skupina Sudop, která je lídrem jak v oblasti projektování, tak především v digitalizaci stavebního trhu u nás, je pro nás ideálním partnerem. Od vstupu Sudopu si slibujeme nejenom nepřeberné možnosti synergie v rámci skupiny, ale především bezpečné zázemí k naší další expanzi. Zintenzivňujeme také naše aktivity v oblasti strojírenství: firmám na pomezí stavebnictví a strojírenství nabízíme řešení, které zefektivní jejich práci a zajistí její napojení na BIM. Mimo to zpracováváme pro výrobce jejich výrobky do podoby prvků knihoven BIM,“ uvedl Rudolf Vyhnálek, CEO společnosti CADconsulting.

Skupina Sudop je v oblasti digitalizace stavebnictví velmi aktivní. Před rokem založila dceřinou společnost zaměřenou na informační technologie Sudop Consulting and Information Technology (Sudop CIT), jejímž prostřednictvím vstoupila do softwarové společnosti LinkSoft Technologies. Založila již zmíněnou společnost BIM Consulting a letos v červenci akvírovala společnost ORBIT, která je ve střední Evropě zavedenou značkou ve virtualizaci IT zdrojů, poradenství v oblasti cloud governance&compliance, konsolidaci datových center a doručování aplikací.

O společnosti SUDOP GROUP a.s.

Společnost SUDOP GROUP a.s. představuje spojení dlouholetých tradic v oblasti projektové a inženýrské činnosti s novými podnikatelskými aktivitami. Představuje skupinu firem, které působí v různých sférách a jejichž činnosti spolu v mnoha případech vzájemně souvisí anebo se doplňují. Původní projektová činnost je dnes soustředěna do několika dceřiných společností, které působí v oblasti dopravní infrastruktury, občanské a bytové výstavby, energetiky a geotechniky.

Firmy ze skupiny jsou rovněž aktivní v developmentu, realitní činnosti, údržbě a správě nemovitostí, zdravotnictví a rozvíjející se oblasti informačních technologií.

O společnosti CADconsulting s.r.o.

CADconsulting je konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie v projektantských firmách. Pomáhá klientům s přechodem z 2D CAD řešení na BIM s využitím aplikace Autodesk Revit® při zachování stávající produktivity práce. CADconsulting vznikla v roce 2009, má pobočky v Praze, Brně a Plzni. Kromě klientů v ČR poskytuje služby také na Slovensku, v Rakousku a Německu. Konzultovala či modelovala například projekty metra D, Centra Chodov, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Waltrovky, nebo mezinárodního letiště v Abu Dhabi, Royal Atlantis Resort v Dubaji a letiště Al Maktum tamtéž. Více informací naleznete na: www.CADconsulting.cz