APRA přichází s novinkou ve vzdělávání. Připravila komplexní dvousemestrální kurz public relations.

Praha 1. října 2019 – Pro zkvalitnění výuky byl dosavadní model PRague Communication Academy rozdělen na dva semestry a nabízí tak daleko komplexnější vzdělání v oboru public relations.  Během jednoho roku (dvou semestrů) si účastníci kurzu osvojí klíčové znalosti a dovednosti nezbytné pro práci každého profesionála pracujícího v oblasti PR. První semestr začíná již 8. října a zájemci se mohou ještě přihlásit.  

PRague Communication Academy (PRCA) jako jediný vzdělávací kurz na trhu zajišťuje komplexní vzdělání v public relations, nabízí garanci kvality a mezinárodní trendy v oboru PR. Je určený jak pro začátečníky, tak pro profesionály v oboru. Díky předním českým odborníkům v public relations je v jednotlivých seminářích kladen důraz na praktickou využitelnost získaných poznatků a zohlednění změn, ke kterým v oblasti PR a komunikace dochází. Propojuje teorii s praktickým cvičením.

Podzimní semestr PRague Communication Academy (PRCA I.) je určen pro pracovníky v oboru, kteří mají krátkodobé zkušenosti (do tří let praxe) z agenturního prostředí, z korporátních oddělení společností, nebo z veřejné či státní sféry a neziskového sektoru. Navazující jarní semestr PRague Communication Academy (PRCA II.), je určen profesionálům, kteří v oboru působí delší dobu, jsou zodpovědní za vytvoření a nastavení komunikační strategie, případně i vedou tým PR a marketingu. Každý semestr PRague Communications Academy (PRCA) je ukončený závěrečnou zkouškou s certifikátem.

V současné době probíhá přihlašování do podzimní semestr a zájemci o obor public relations se mohou přihlásit  prostřednictvím webových stránek APRA. Podzimní semestr se skládá z devíti čtyřhodinových bloků přednášek, na kterých účastníci kurzu získají základy oboru public relations. Získané vědomosti si pak mohou vyzkoušet na praktických cvičeních, které vedou zkušení lektoři z praxe. Jde o zástupce členských agentur APRA, ale i o novináře a profesionály, kteří zastupují významné klienty. 

Podzimní PRague Communications Academy I. bude probíhat od 8. října do 10. prosince 2019, každé úterní odpoledne na adrese: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1.  Pouze na konci října, se bude seminář z důvodu podzimních prázdnin konat ve čtvrtek 31. 10. 2019. 

Asociace Public Relations (APRA) je odborným profesním sdružením, které působí na českém trhu více než 20 let. Mezi klíčové aktivity patří i vzdělávání. Díky svému členství v mezinárodním sdružení ICCO přináší na český trh nejnovější trendy v oblasti komunikace. V úzké spolupráci s britskou vzdělávací institucí London School of Public Relations nabízela APRA komplexní vzdělávací kurz, nicméně reagovala na rozvoji PR na našem trhu a připravila vlastní vzdělávací cyklus, PRague Communication Academy.

Přečtěte si podrobnosti o kurzu. 

www.apra.cz 

_____________________________________________________________________________________________

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů organizací (nepodnikajících v oboru public relations) působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

 

Označeno tagem