Průzkum Ušetřeno.cz: Dvě třetiny Čechů používají k vytápění kotel, ale jen polovina z nich objednává jeho pravidelnou revizi, 9 % z nich se o kotel vůbec nestará

Praha, 7. října 2019 – Klesající venkovní teploty avizují příchod další topné sezóny. Třetina Čechů však netuší, kdy oficiálně začíná. Na toto období trvající od září do května by se domácnosti měly dobře připravit, zejména majitelé kotlů. Ten podle zářijového průzkumu portálu Ušetřeno.cz používají k vytápění dvě třetiny respondentů. Pouze polovina z nich objednává pravidelnou revizi kotle a 9 % z nich se o kotel nestará vůbec. O tom, že revize a kontrola kotle nejsou totéž, ví 34 % oslovených. Nedostatek informací se u Čechů projevuje i v otázce revizí plynových zařízení a domovních komínů. Celých 70 % dotázaných se mylně domnívá, že tyto revize by měly být prováděny jednou za rok.

31 % z 907 účastníků průzkumu, který koncem září provedl srovnávací portál Ušetřeno.cz, netuší, kdy oficiálně začíná topná sezóna. Podobný počet oslovených (29 %) naopak správnou odpověď zná. „Začátek topné sezóny se odvíjí od zahájení dodávek tepla do domácností, což nastává v době, kdy průměrná venkovní teplota přes den klesne dva dny po sobě pod 13 °C,“ vysvětluje Markéta Witoszová, energetická specialistka portálu Ušetřeno.cz.

49 % oslovených doma topí plynem, druhým nejčastěji uváděným způsobem vytápění je ústřední topení (25 %), za ním následuje elektřina (10 % oslovených), dřevo (7 %) a tepelné čerpadlo (5 %). Uhlí jako topivo používají 3 % dotázaných a pouhé 1 % používá jiná tuhá paliva, jako jsou štěpka, pelety, koks nebo brikety.

Dvě třetiny dotázaných používají k vytápění kotel, nejčastěji plynový (75 % z nich), kotel na tuhá paliva má doma 17 % respondentů a na elektřinu 8 %. Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy by měli vést v patrnosti, že dle zákona o ochraně ovzduší bude jejich používání od roku 2022 zakázáno. Tuto skutečnost ale ví pouze pětina dotázaných. Za porušení zákazu bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun.

O kotel je třeba se pravidelně starat, zejména o ten na plyn nebo tuhá paliva. Průzkum však ukázal, že 9 % majitelů o kotel vůbec nepečuje. „Jednou ročně, nejlépe před topnou sezónou, by měl poučený majitel domu provést kontrolu kotle a rozvodů hlavně kvůli vyčištění a úpravě regulace. Naproti tomu revizi musí provést revizní technik, a to minimálně jednou za 3 roky. Jeho úkolem je mj. přezkoušet těsnost spojů a připojených zařízení. Poté vždy vystaví revizní zprávu,“ popisuje rozdíl mezi kontrolou a revizí kotle Markéta Witoszová. Tento rozdíl však dokáže alespoň základním způsobem vysvětlit jen 34 % respondentů. O tom, že k revizi má dojít každé 3 roky, pak ví pouze 8 % oslovených. Na revizi kotle Češi nejčastěji čekají 1 měsíc, především v Praze a Středočeském kraji, naopak méně než dva týdny čekají obyvatelé kraje Jihomoravského.

Nedostatek informací mají Češi i v otázce péče o domovní komín. V případě kotle na tuhá paliva by měl majitel domu před každou zimou nechat komín zkontrolovat, že nepraská a také vybrat saze ze spalinové cesty. Naproti tomu revizi již musí provádět kominík, a to každé 2 roky. O tom však ví jen 9 % účastníků průzkumu. Naproti tomu 70 % oslovených se nesprávně domnívá, že na revize by měl kominík docházet každý rok. 

Nejčastěji čekají lidé na návštěvu kominíka 1 měsíc, a to obyvatelé Středních Čech. Naproti tomu méně než 2 týdny stačí na revizi komínu vyčkat lidem z Jihomoravského kraje. 39 % dotázaných pak revizi komínu vůbec neobjednává, většinou proto, že nejsou majiteli domu.

Před začátkem topné sezóny je také potřeba zkontrolovat všechny radiátory, vyčistit je a odvzdušnit, nánosy prachu i vzduch v topení totiž výrazně snižují účinnost vytápění. Totéž platí i o špatně utěsněných oknech. Tepelné ztráty pomohou snížit například těžké závěsy či okenní rolety. Neměly by ale zasahovat do oblasti topení, jinak budou zbytečně zadržovat teplo.

Průzkum byl proveden v období 12. – 29. 9. 2019 u 907 respondentů starších 18 let napříč Českou republikou.

Pro zajímavost:

Náklady za topnou sezónu se citelně promítají do vyúčtování za energie. Proto je rozumné porovnat si na specializovaném portálu ceny u stávajícího dodavatele s nabídkami ostatních a případně dodavatele plynu nebo elektřiny změnit. O možnosti této změny ví naprostá většina respondentů, dvě třetiny z nich změnu již provedly. Se současným dodavatelem energií je spokojeno 80 % účastníků průzkumu. Z těch, kteří spokojenost nepociťují, se 52 % dodavatele chystá změnit ještě do konce letošního roku. 

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 3,5 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 300 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje.