Česká spořitelna umožňuje na všech pobočkách neslyšícím on-line tlumočení do znakového jazyka nebo přepis mluveného slova

Česká spořitelna nově umožňuje ve všech svých pobočkách neslyšícím on-line tlumočení do znakového jazyka nebo on-line přepis mluvené řeči. Stává se tak nejdostupnější bankou pro lidi s různým druhem handicapu. Díky aplikaci DEAFCOM, kterou mají bankéři k dispozici přímo v tabletech na pobočkách České spořitelny, mohou neslyšící nebo nedoslýchaví klienti pohodlně komunikovat s bankéři či po telefonu se zákaznickou linkou. Aplikace nahrazuje fyzicky přítomného tlumočníka či přepisovatele.

„Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. Jsme zároveň bankou, která chce své služby poskytovat všem klientům, bez jakýchkoli bariér. Proto jsem moc ráda, že nyní můžeme už ve všech našich pobočkách a dokonce i klientském centru díky aplikaci DEAFCOM plnohodnotně obsluhovat neslyšící či nedoslýchavé klienty a usnadnit jim přístup k potřebným bankovním službám. Očekávám, že si naši poradci i neslyšící klienti díky aplikaci najdou snazší cestu k sobě navzájem a využívání aplikace se výrazně zvýší,” říká Ilona Uhlářová, která má v České spořitelně na starost projekt Banka bez bariér.

„Český znakový jazyk je pro neslyšící mateřským jazykem a je pro ně nejpřirozenější formou komunikace. V době technologického rozkvětu, kdy mají technologie moc zkvalitňovat lidem život, neslyšící pořád narážejí na složitou komunikaci v běžných denních situacích. DEAFCOM má za cíl komunikaci mezi klienty, jako jsou banky, úřady a další instituce, a jejich neslyšícími zákazníky zjednodušit a zefektivnit. Věříme, že možnost okamžitého on-line spojení s tlumočníkem či přepisovatelem přispěje také k větší soběstačnosti a zapojení Neslyšících a Nedoslýchavých do společnosti,” podotýká Jakub Minks, CEO DEAFCOM.

Spořitelna nasazením aplikace DEAFCOM učinila další krok nejen ve zkvalitnění služeb pro lidi s různými zdravotními překážkami, ale také na poli moderních technologií. Aplikaci DEAFCOM si mohou neslyšící také jednoduše stáhnout do svých mobilních zařízení.

Speciální služby České spořitelny pro osoby s handicapem:

  • z celkového počtu 475 poboček je 354 bezbariérových (tři čtvrtiny poboček); 
  • 64 poboček ve velkých městech je vybaveno orientačním hlasovým majáčkem, který usnadňuje přístup do pobočky a k bankomatům nevidomým klientům;
  • bankéři ve všech pobočkách jsou vybaveni tabletem s aplikací DEAFCOM pro znakové tlumočení nebo on-line přepis mluvené řeči. Klienti mohou využít aplikaci DEAFCOM ve svých mobilních zařízeních pro telefonování na naši bezplatnou linku;
  • 1 266 z našich 1 784 bankomatů má připojení pro sluchátka a hlasové ozvučení pro nevidomé klienty (téměř tři čtvrtiny bankomatů);
  • 159 našich bankomatů je bezbariérových.

Poprvé Česká spořitelna služby pro klienty se sluchovým postižením představila na jaře 2014. Služby on-line tlumočení do znakového jazyka nabízí od října 2015.

Více na www.bankabezbarier.cz.                                                        

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější – disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice. 
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.