IdeaSense pracuje pro Kokozu, podporuje zelený život ve městech

Inovační společnost IdeaSense, která buduje startupy a klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody inovačních farem, spolupracuje se společensky prospěšným podnikem Kokoza. Cílem je šířit povědomí o možném využití bioodpadu a vytvořit aktivní komunitu lidí, kteří chtějí zlepšovat život ve městě, s pomocí metodiky Human Centered Design.

2019-10-21 11_07_23-Úvod - Kokoza.png

Kokoza je společensky prospěšná organizace, která podporuje pěstování a kompostování ve městech, a vytváří prostor pro inspiraci a vzájemnou spolupráci v této oblasti. Společně s IdeaSense připravuje pro Magistrát hlavního města Prahy metodiku pro zakládání komunitních zahrad. 

IdeaSense využívá v projektu svou metodiku Human Centered Design. Tato metodika vychází z potřeb a pocitů koncových uživatelů a zákazníků, které proměňuje ve funkční přínosná řešení. Díky ní chce s Kokozou vytvořit co nejefektivnější návod na založení komunitních zahrad, který pak bude k dispozici všem pražským čtvrtím. 

Zájem o další využití vzniklého bioodpadu a pěstování ve městech stále roste. S touto problematikou souvisí i oživení komunitního života ve městech. Těší nás, že můžeme přispět svými zkušenostmi a ukázat obyvatelům možnosti, jak touto cestou mohou ke zlepšení přispět oni sami,” říká Hana Velechovská Šmýdová ze společnosti IdeaSense. Zároveň si uvědomujeme, že prostřednictvím komunitních zahrad lze najít lidi, kteří sdílí stejné hodnoty a zájmy. Na základě toho pak může vzniknout komunita, která mění anonymní město v přátelské prostředí,” dodává.

Kokoza v rámci svých aktivit vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním a snaží se být mostem pro komunikaci veřejnosti s veřejnou správou. 

Dlouholetá spolupráce s Ideasense je pro nás velmi důležitá, s metodikou Human Centered Design se snažíme pracovat neustále. Umožňuje nám vytvářet služby a produkty tak, aby byly co nejužitečnější a nejsmysluplnější pro obyvatele měst – ať pro jednotlivce či zaměstnance firem a úřadů. Právě díky této metodice a přístupu IdeaSense má celý projekt větší dopad – organický materiál nekončí ve směsném odpadu, ale v hnědé popelnici nebo přímo v kompostéru,komentuje spolupráci Radka Pokorná z Kokozy. 

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.

O Kokoze

KOKOZA se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propaguje kompostování a pěstování ve městě. Inspiruje a motivuje je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváří prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou.

Spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním. Vytváří pro ně pracovní příležitosti a podporuje je k účasti na aktivitách, které pořádá.