Společnost Omron rozšiřuje řadu frekvenčních měničů Q2 o kompaktní pohon Q2V

Pohon Q2V nabízí snadnou instalaci a všestrannost s vysoce účinným řízením jakéhokoli typu motoru na střídavý proud a zároveň omezuje nutnost údržby.

Nový kompaktní pohon Q2V od společnosti Omron umožňuje všestranné a bezproblémové řízení motorů: od indukčních (IM) až po motory s permanentním magnetem (PM) a synchronní reluktanční (SynRM) motory. Pro řízení frekvence napájení motoru na střídavý proud (AC) je zapotřebí měnič, který řídí rychlost otáček a zrychlení v čerpadlech, ventilátorech a dalších průmyslových strojích. Instalace měničů Q2V je velmi snadná a díky svému robustnímu provedení zajišťují bezúdržbový provoz po dobu 10 let.

Snadná instalace a nastavení

Pohon Q2V je určen pro snadné zprovoznění: všechny vstupy a výstupy jsou dodávány s bezšroubovými svorkami. Hardware je zjednodušený díky vestavěnému filtru EMC (elektromagnetická kompatibilita), funkci STO (Safety Torque Off – bezpečné vypnutí točivého momentu) a brzdnému tranzistoru. Výhodou je v tomto případě nákladová úspornost, protože instalace je méně pracná. Nastavení probíhá formou chytrých aplikací, které provádějí uživatele nastavením parametrů.

Všestranné použití 

Pohon Q2V lze používat k ovládání různých typů motorů na střídavý proud. Kromě toho je tento pohon dvojnásobně dimenzován, což umožňuje použití v těžkém a normálním provozu. To přináší všestranné použití, které umožňuje, aby jeden model měniče řídil motory různého výkonu v závislosti na charakteristikách zatížení. Tuto všestrannost mohou uživatelé dále rozšiřovat podle individuálních požadavků pomocí průvodců aplikací. Průvodci nastavením ve formě chytrých aplikací je provedou nastavením parametrů. Grafické vývojové nástroje umožňují uživatelům vyvíjet vlastní programy a udržovat know-how v rámci podniku.

Méně prostojů

Robustní pohon Q2V je chráněn před prachem a vlhkostí a je navržen pro 10letý bezúdržbový provoz při teplotě do 50 °C. Díky sběru dat na úrovni zařízení mohou uživatelé zabránit možným selháním a neplánovaným prostojům. Pohon Q2V může sledovat a zaznamenávat data na místní SD kartu nebo poskytovat data IT systémům prostřednictvím řídicích jednotek Omron NX/NJ.

Snižování spotřeby energie

Výrobci potřebují zajistit energetickou účinnost ve všech složkách svých procesů. Díky speciálním metodám řízení motorů, jako je například EZ vektor pro čerpadla a ventilátory, může pohon Q2V řídit úsporné motory nejefektivnějším způsobem. Jeho pokročilé algoritmy řízení motoru zvyšují účinnost až o 6 % u asynchronních motorů a až o 2 % u motorů s permanentními magnety ve srovnání s tradičními pohony. Pohon Q2V nabízí další speciální funkce pro úsporu energie u takových způsobů použití, ve kterých má zatížení proměnný nebo snížený točivý moment. Tím se automaticky optimalizují úspory energie, které mohou dosáhnout až 50 %.

„Společnost Omron již nainstalovala více než 10 milionů měničů a má v této oblasti osvědčené výsledky. S novým pohonem Q2V mohou výrobci, integrátoři a výrobci strojů garantovat hladkou instalaci a bezproblémový provoz,“ říká marketingový manažer pro produkty pohonů pro Evropu. „Přispívá to k vytvoření integrovaného,​inteligentního a interaktivního výrobního závodu, což je klíč k realizaci konceptu společnosti Omron „innovative-Automation“ společně s našimi zákazníky.“

=== KONEC ===

O programu „innovative-Automation“

Společnost OMRON, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace, má ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje kamerovými senzory a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti OMRON podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost OMRON zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“: „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost OMRON si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po automobilovou elektroniku, systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933, má celosvětově více než 36 000 zaměstnanců a své produkty a služby poskytuje ve více než 117 zemích. V oblasti průmyslové automatizace OMRON podporuje výrobní inovaci nabídkou pokročilých automatizačních technologií a produktů s komplexní podporou zákazníků, a pomáhá tak budovat lepší společnost. Více informací naleznete na webu společnosti OMRON: http://www.omron.com/