Služba SecuReporter pro vizuální analytiku hrozeb zjednodušuje složitý a časově náročný monitoring podnikových sítí

Cloudová analytická služba SecuReporter od společnosti Zyxel zdokonaleným monitoringem a reportingem přispívá k lepší detekci a prevenci hrozeb.

Praha, 29. října 2019 – Společnost Zyxel právě představila nové funkce své cloudové analytické služby SecuReporter, která je již dnes standardně poskytována k ATP firewallům Zyxel a od října 2019 bude v rámci roční licence k dispozici pro všechny USG brány této značky. SecuReporter malým a středně velkým organizacím a poskytovatelům řízených služeb pomáhá na základě přesných informací aktivně a rychle reagovat na síťové hrozby. 

Vzhledem ke stále rostoucí důmyslnosti kybernetických hrozeb není pro zmíněné organizace a poskytovatele vůbec snadné udržet si kontrolu nad riziky, která narušují spolehlivé fungování jejich sítí. Hlavní překážkou, která malým a středně velkým organizacím ztěžuje identifikaci a správu hrozeb, bývá nedostatek času a zkušeností. Chybějící čas a zdroje pak trápí i poskytovatele řízených služeb, kteří mívají na starost ochranu velkého počtu sítí.

SecuReporter od společnosti Zyxel je cloudová služba, která shromažďuje a koreluje údaje o hrozbách a poskytuje komplexní analytiku a reporting o kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní informace jsou prezentovány formou přehledných a srozumitelných grafů a tabulek. 

Přesné informace pro přijetí vhodných opatření

Nově integrované funkce posilují analytiku a reporting služby SecuReporter, aby uživatelé mohli lépe reagovat na případné hrozby. Základ pro komplexní analýzu hrozeb představují technologie sandboxing, filtrování botnetů a analytika reputace IP adres*. Díky posílené funkcionalitě služby SecuReporter může uživatel snadno generovat forenzní zprávy, identifikovat botnety, odhalit napadeného interního hostitele a určit hrozby útočící na jeho síť. 

Řídicí panel pro dokonalý přehled o hrozbách

Intuitivní řídicí panel a funkcionalita pro komplexní reporting kombinují bezpečnostní informace a automatickou korelaci dat s analytikou provozu v reálném čase. Reporty lze přizpůsobit osobním preferencím a generovat dle potřeby nebo v pravidelných denních, týdenních či měsíčních intervalech. Uživatel může dle svých potřeb generovat analýzy s různými úrovněmi podrobností. SecuReporter umožňuje následující zobrazení: organizační pohled, který poskytuje komplexní analýzu hrozeb a report za celou organizaci nebo skupinu organizací, mapový pohled, který pro snadné vyhledání a identifikaci zobrazuje všechna připojená zařízení na mapě, a mapu hrozeb, která znázorňuje lokality, frekvenci a čas výskytu hrozeb.

Službu SecuReporter lze navíc dále přizpůsobit individuálním potřebám organizace. Za zmínku stojí například možnost nastavení upozornění podle různých prahových hodnot a podmínek. Poskytovatelé řízených služeb mohou reporty o zabezpečení sítě přizpůsobit individuálnímu zákazníkovi, např. vložením jeho loga nebo kontaktních údajů.

„Vzhledem ke svému enormnímu počtu a důmyslnosti představují externí hrozby noční můru pro mnohé organizace a jejich sítě. Naše pokročilá analytická služba SecuReporter organizacím pomáhá rizika a hrozby, jimž čelí jejich sítě, snadno odhalit,“ poznamenává Martin Bratičák, Regional Director CEE. 

Služba SecuReporter je kompatibilní s firewally ATP a USG od společnosti Zyxel, které používají nový firmware ZLD4.35. 

Bližší informace o cloudové platformě SecuReporter najdete na stránkách www.zyxel.com/secureporter.

* Technologie sandboxing, filtrování botnetů a analytika reputace IP adres jsou k dispozici pouze na ATP firewallech. 

O společnosti Zyxel 

Společnost Zyxel připojuje svět k internetu již 30 let, vždy s důrazem na inovace, zákazníka a kvalitu služeb. Díky schopnosti adaptovat a inovovat síťové technologie patříme mezi leadery v oblasti konektivity pro telekomunikační společnosti, poskytovatele služeb, organizace i domácí uživatele.

O vůdčí globální pozici společnosti Zyxel na komunikačním trhu svědčí mimo jiné:

působnost ve 150 zemích celého světa,

1 500 oddaných zaměstnanců,

700 000 organizací, které díky našim řešením fungují chytřeji,

100 milionů zařízení propojujících svět.

Vytváříme sítě budoucnosti, čímž pomáháme využívat potenciál a uspokojovat potřeby moderních pracovišť. Pomáháme lidem v práci i při hraní.

Zyxel, Your Networking Ally.