Společnost Huawei přinesla evropské ekonomice miliardy eur

  • 12,8 miliardy EUR – celkový příspěvek Huawei k evropskému HDP v roce 2018
  • téměř 170 tisíc pracovních míst v Evropě fungujících díky aktivitám společnosti Huawei
  • 5,6 miliardy EUR – celkové odvody na daních podpořené aktivitami Huawei v roce 2018 (společnost Huawei zaplatila v roce 2018 na daních v Evropě 1,8 miliardy EUR)

Podle studie Oxford Economics vedoucí světový dodavatel informačních a komunikačních řešení, společnost Huawei, poskytla evropské ekonomice prostřednictvím svých obchodních aktivit v roce 2018 stimul ve výši 12,8 miliardy EUR. Přímo nebo skrze dodavatelské řetězce podpořila fungování celkem 169 700 pracovních míst. 

Přímý příspěvek společnosti Huawei k evropskému HDP ve výši 2,5 miliardy v roce 2018 je více než dvojnásobek oproti roku 2014, což představuje meziroční nárůst 19 %. Za stejné období rostla zaměstnanost podpořená společností Huawei v průměru o 13 % za rok a celkové daňové odvody o 17 % za rok.

„Nová Evropská komise chce pro EU zajistit digitální suverenitu prostřednictvím silného technologického ekosystému. Zpráva Oxford Economics jasně ukazuje, že Huawei je mezi nejlepšími společnostmi v Evropě, které díky inovacím svých produktů a služeb pomohou EU naplnit její cíle,” říká hlavní zástupce Huawei při evropských institucích Abraham Liu.

„Významně přispíváme ekonomice Evropské unie, pomáháme zlepšit výrobní kapacity a zajistit, že evropské firmy a průmysl nezůstávají pozadu, pokud jde o tempo digitální transformace. Naším cílem je nyní pomoci Evropské komisi dosáhnout jejího závazku připravit Evropu na digitální éru,” dodává Liu.

Důležitým partnerem pro evropské firmy

Huawei patří k vedoucím společnostem na cestě ke splnění cílů EU prostřednictvím budování rychlých a spolehlivých sítí ve spolupráci se všemi hlavními evropskými operátory a prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje. 23 výzkumných zařízení Huawei ve 12 zemích Evropy a výzkumný program zahrnující 140 evropských univerzit – zaměřený na vše od bezdrátových technologií po optiku, cloud computing a nové materiály – pomáhají evropskému průmyslu posílit náskok v zejména těchto oblastech.

Díky aktivní spolupráci s evropskými společnostmi navíc Huawei zaručuje, že jeho technologie jsou implementovány takovým způsobem, který maximalizuje přínosy jak pro jednotlivé firmy, tak  pro celou společnost.

Společnost Oxford Economics měřila celkový ekonomický dopad Huawei ve smyslu přispění k evropskému HDP, pracovním místům a daňovým příjmům.

Shrnutí příspěvku společnosti Huawei 

Celkově společnost Huawei přispěla k evropskému HDP částkou ve výši 12,8 miliardy EUR, což zahrnuje:

  • Přímý příspěvek Huawei ve výši 2,5 miliardy EUR, plynoucí z provozních výdajů v jejích provozech v EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku.
  • Nepřímý příspěvek ve výši 5,4 miliardy EUR v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím nákupu zboží a služeb od dodavatelů ve 12 evropských zemích, ve kterých Huawei nakupuje nejvíce.
  • Indukovaný příspěvek ve výši 4,9 miliardy EUR, který zachycuje širší ekonomické benefity související s vyplácením mezd (ze strany Huawei, jakož i firmami v dodavatelském řetězci společnosti) zaměstnancům, kteří následně své výdělky utratí v maloobchodních, volnočasových a dalších provozech. Zahrnuje také ekonomickou aktivitu podpořenou v dodavatelských řetězcích těchto provozů.

Společnost Huawei podpořila celkem 169 700 pracovních míst v Evropě. To zahrnuje 13 300 stálých zaměstnanců a 76 100 smluvního personálu v jednotlivých pobočkách Huawei v Evropě, plus dalších 80 300 pracovních míst v evropských firmách v rámci celosvětového dodavatelského řetězce Huawei.

Zprávu Oxford Economics si můžete stáhnout zde: 

https://huawei.eu/publication/economic-impact-huawei-europe

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízí integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Závazkem společnosti Huawei je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Huawei silně investuje do základního výzkumu, přičemž se soustředí na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Huawei měla ke konci roku 2018 více než 188 tisíc zaměstnanců a působí ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

V Evropě společnost Huawei aktuálně zaměstnává více než 12 tisíc lidí, provozuje dvě regionální kanceláře a 23 středisek pro výzkum a vývoj. Huawei realizuje v Evropě 230 projektů technické spolupráce a je partnerem více než 150 univerzit.

O Oxford Economics

Oxford Economics byla založena v roce 1981 jako obchodní společnost obchodní fakulty Oxfordské univerzity za účelem zajišťování předpovědí a modelování pro firmy ve Velké Británii a finanční instituce expandující do zahraničí. Od té doby se stala jednou z předních světových nezávislých globálních poradenských firem, která zajišťuje zprávy, předpovědi a analytické nástroje ve více než 200 zemích, 250 průmyslových odvětvích a 7 000 městech a regionech.

Ústředí společnosti je v Oxfordu v Anglii a regionální centrály má v Londýně, New Yorku a Singapuru. Oxford Economics má kanceláře po celém světě, konkrétně v Belfastu, Bostonu, Kapském Městě, Chicagu, Dubaji, Frankfurtu, Hong Kongu, Houstonu, Johannesburgu, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Milánu, Paříži, Filadelfii, Sydney, Tokiu a Torontu.

Zaměstnává 400 zaměstnanců na plný úvazek včetně více než 250 profesionálních ekonomů, odvětvových expertů a obchodních redaktorů — jeden z největších týmů makroekonomů a expertů na oblast thought leadership. Globální tým společnosti má značné zkušenosti v široké škále výzkumných metod a schopností myšlenkových lídrů, od ekonometrického modelování přes rámování scénářů a analýzy ekonomických dopadů až po průzkumy trhu, případové studie, expertní panely a webovou analytiku.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei