Vodafone ocenil nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí

28. listopadu 2019 – Klimatické změny, problematika šedé vody nebo vztah globalizace k udržitelnosti jsou témata soutěžních diplomových a bakalářských prací prvního ročníku environmentální soutěže Czech Envi Thesis. Pořádá ji Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vodafone jako lídr v udržitelném podnikání je jejím hlavním partnerem. Soutěž hledala nejlepší absolventskou práci v oblasti životního prostředí ze společensko-vědních oborů.

Pět finalistů z různých regionů České republiky představilo ve středu 27. listopadu své práce před širokou veřejností i před předními českými odborníky. Nejlepší absolventskou práci vybírala v Ústí nad Labem vědecká rada, ve které zasedal například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo předsedkyně Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády Jiřina Jílková. Studenti řešili například využívání šedé vody, hodnotily agrolesnictví jako účinný nástroj pro boj se suchem, sociálně marketingové kampaně proti jednorázovému plastu nebo globalizaci a její vztah k udržitelnému rozvoji. 

Tři nejlepší práce si odnesly finanční výhry a od Vodafonu možnost zúčastnit se mediálního školení. To by mělo podpořit schopnost studentů efektivně komunikovat a popularizovat složitá environmentální témata. Vítězkou se stala Mgr. Kateřina Tumová (Masarykova Univerzita Brno), která se věnovala recyklaci šedé odpadní vody.

Pódiová diskuze studentů

Téma životního prostředí přišlo na přetřes i v rámci pódiové diskuse finalistů. Herec Ondřej Vetchý, který měl být hlavním hostem, se z pracovních důvodů akce nezúčastnil. Studentům ale poslal videopozdrav s prosbou, aby dělali všechno pro záchranu naší planety, na které budou vyrůstat jejich děti. Vetchý je od letošního léta ambasadorem nové komunikační kampaně Vodafonu s názvem Lidská síť.  Vodafone si je vědom vlivu, který má jako firma na planetu, společnost a na mladé lidi. A právě s Ondřejem Vetchým se shoduje v oblasti hodnot, v tom, jak přistupuje ke komunitám a k životnímu prostředí. 

Vodafone od roku 2011 kupuje v České republice zelenou energii a do roku 2025 tak chce snížit svou uhlíkovou stopu na polovinu. Kromě kampaní na podporu recyklace elektroodpadu a vysazování stromů se také interně přidal k iniciativě ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu. Snižování spotřeby jednorázových plastů ve Vodafonu vedla vloni 19letá studentka Veronika Králová. 

Právě sběru plastů se Ondřej Vetchý věnuje v jednom z kampaňových videí Vodafonu. Firma ho ve své reklamní kampani nevnímá jako herce, ale jako člověka, který vystupuje sám za sebe a říká to, za čím si osobně stojí. „Vnímám svět ve třech rovinách. První je, jak se chováme my jako lidský druh k sobě navzájem. Druhá, jak se chováme ke světu kolem nás, tedy k životnímu prostředí. A třetí, jak se chováme k jiným biologickým druhům včetně domestikovaných zvířat. A to, že někdo jako ‚Vodafone poskytne prostor a platformu na tyhle věci poukazovat a bojovat za ně, považuji za cosi unikátního. Nesmírně si toho vážím. Chci poděkovat nejen Vodafonu, ale všem firmám, které tahle uvažují a pro které není primárně nejdůležitější jen zisk,“ zdůvodňuje Ondřej Vetchý své zapojení do kampaně Vodafonu. 

Diskuzi se studenty v Ústí moderovala Viktorie Tenzerová, která působí ve Vodafonu jako konzultantka pro oblast životního prostředí v týmu udržitelného podnikání. „Věříme, že naše budoucnost vzniká už na středních či vysokých školách a také v to, že mladí lidé, kteří se o planetu zajímají už ve svých absolventských pracích, budou v těchto aktivitách pokračovat,“ vysvětluje Tenzerová.

O budoucnosti planety se v Ústí nad Labem nebude diskutovat jen mezi studenty. Na vyhlášení výsledků soutěže navazuje 28. listopadu setkání Platformy pro zelenou a modrou infrastrukturu, kde za Vodafone vystoupí specialistka pro oblast internetu věcí (IoT) Pavlína Zemanová. Tato akce spadá do projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY a přináší komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy.

Další podrobnosti najdete na: 

www.czechenvithesis.cz  

www.vodafone.cz/lidska-sit

vodafone.cz/udrzitelne-podnikani

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby.  Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a podporuje digitalizaci a diverzitu ve společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a využívá jen energii z obnovitelných zdrojů. Vodafone podporuje inovativní startupy a podnikatele v regionech. Zaměstnanci společnosti věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 13 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informací na www.vodafone.cz.