Zaměstnanci skupiny AXA pomáhali v komunitách

Úklid v centru sociálních služeb Armády Spásy, pomoc v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi i vaření polévky pro lidi bez domova. Zaměstnanci společnosti AXA se zapojili do podpory komunit ze sociální oblasti.

Ve městech centrál skupiny AXA Česká republika a Slovensko – Praze, Brně a Bratislavě – se ve čtvrtek 28. listopadu konala akce s názvem Den v komunitách. Dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhali v místních centrech poskytujících sociální služby lidem bez domova. Jednotlivé úkoly jim přidělili přímo koordinátoři z jednotlivých institucí tak, aby jejich plnění bylo pro klienty institucí skutečně smysluplné.  

“Oslovili jsme vybrané instituce s tím, že pomůžeme tam, kde bude třeba, i pokud by šlo o méně příjemné věci. To mělo hned dvojí efekt. Věděli jsme, že odvádíme skutečně potřebnou práci a zároveň jsme měli možnost překonat sami sebe. Všem našim dobrovolníkům, kteří se zapojili, pomohla sociální práce otevřít nové obzory. Den v komunitách byl viděno touto optikou prospěšný oboustranně,” říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Pražská skupina se vydala do holešovického Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše, který spadá pod neziskovou organizaci Armáda Spásy. Tam pomohla vyčistit místní sociální zařízení jako toalety a sprchy, asistovala při vydávání oděvů lidem bez domova a v době obědů se postarala o výdej polévky pro návštěvníky denního stacionáře.  

V Brně zase zaměstnanci pomohli s údržbou Domova sv. Markéty – azylového domu pro matky s dětmi v tísni Diecézní charity Brno, a to formou aktivit jako hrabání listí, třídění darovaných potravin nashromážděných během nedávné akce Potravinová sbírka, balení předmětů pro charitativní trhy, ale například i vyklízení sklepa, které vyžadovalo těžší fyzickou práci.  

Bratislavští dobrovolníci se pak zapojili do přípravy jídel v noclehárně neziskové organizace Depaul, která je se svou kapacitou přibližně 200 lidí jednou z největších ve střední Evropě. Noclehárna poskytuje lidem bez domova jak lůžko, tak i možnost vyprat si své věci, provést hygienu, ale také základní sociální a ošetřovatelské služby a v neposlední řadě právě teplou stravu. Zaměstnanci AXA sami připravili návštěvníkům noclehárny večeři i snídani na následující den.  

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI I NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ