Monitorovací zpráva 12/2019

Praha, 20. prosince 2019 – Česká pošta od ledna 2020 zdraží některé své základní služby. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva. O tři koruny podraží vnitrostátní doporučená psaní všech hmotnostních stupňů a všechna vnitrostátní cenná psaní. 

Dražší budou od ledna příštího roku i poštovní poukázky, včetně dobírkových. Poukázky s urychlenou výplatou typu D při poukazované částce do 1000 Kč zdraží o 14 Kč, všechny ostatní poukázky o 3 Kč.

Od 1. února 2020 Česká pošta zavede dvourychlostní doručování listovních zásilek. Odesílatelé si budou moci zvolit, zda má jejich psaní být doručováno v tzv. prioritním režimu‚ též D+1) následující pracovní den po podání, nebo v tzv. ekonomickém režimu za stávající cenu. Prioritní zásilky tak podraží o 7 Kč; budou muset mít vylepenu známku se symbolem „A“ nebo o celkové hodnotě 26 Kč a být viditelně označené „D+1“. Psaní se známkou se symbolem „B“ nebo za současnou cenu 19 Kč bude doručováno zpravidla dva pracovní dny po podání.

Ve Sbírce zákonů byla uveřejněna novela zákona o elektronických komunikacích, č. 311/2019 Sb. Norma účinná od dubna 2020 podstatně zrychluje proces změny operátora a snižuje smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Nově se zavádí princip tzv. one stop shopu, v rámci kterého se účastník obrátí na nového (přejímajícího) operátora, a ten za něj již sám vyřídí vše potřebné. Nová pravidla se ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2986/19 budou vztahovat na všechny smlouvy, tedy i na ty uzavřené před nabytím účinnosti novely. Monitorovací zpráva podrobně rozebírá všechny podstatné změny, ke kterým dochází.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.