Reakce společnosti Huawei na článek uveřejněný na internetovém portálu Wall Street Journal (WSJ) 25. prosince 2019

Rádi bychom vás seznámili s reakcí společnosti Huawei na článek uveřejněný na internetovém portálu Wall Street Journal (WSJ) 25. prosince 2019. Wall Street Journal uveřejnil článek, ve kterém tvrdí, že společnost Huawei obdržela státní podporu od čínské vlády v podobě daňových úlev, financování a zvýhodněných zdrojů ve výši až 75 miliard amerických dolarů.

„Článek publikovaný WSJ je založený na nepravdivých informacích a chybných úvahách. Úspěch společnosti Huawei je výsledkem 30 let investic do výzkumu a vývoje, zaměření na potřeby zákazníků a snažení našich více než 190 tisíc zaměstnanců.

Vztah společnosti Huawei s čínskou vládou se neliší od vztahů, které mají s vládou ostatní soukromé společnosti působící v Číně. Každá technologická společnost, která působí v Číně, má v případě splnění podmínek nárok na jisté dotace od vlády. To platí i pro technologické společnosti ze zahraničí. Společnost Huawei žádá o tyto dotace stejně jako jakákoli jiná společnost. Za uplynulou dekádu představovaly dotace od vlád v Číně i mimo Čínu méně než 0,3 % našich celkových příjmů. V roce 2018 se jednalo pouze o 0,2 % ročních příjmů.

WSJ v posledním období uveřejnil několik nepravdivých článků o naší společnosti, které významně poškodily dobré jméno Huawei. Naše společnost si vyhrazuje právo podniknout právní kroky na ochranu svého dobrého jména,“ říká k situaci mluvčí Huawei v ČR Pavel Košek.