Hlavní obchodní cíle společnosti Hyundai pro rok 2020

 • Výkonný viceprezident Chung oznámil ve svém novoročním proslovu hlavní obchodní cíle společnosti Hyundai pro rok 2020
 • Výkonný viceprezident Chung zdůraznil zaměření na technické a obchodní inovace, korporátní kulturu, a ještě intenzivnější orientaci na zákazníky 
 • „Evoluce mobility poskytla lidem více času pro kvalitnější, šťastnější a radostnější život,“ řekl výkonný viceprezident Chung
 • Novoroční proslov výkonného viceprezidenta Chunga zahrnoval následující cíle:

 • HMG upevní své vedoucí postavení v oblastech elektrifikace vozidel, autonomní jízdy a služeb pro podporu mobility
 • HMG bude do roku 2025 vyrábět 44 elektrifikovaných modelů, včetně 11 elektromobilů
 • HMG bude do roku 2023 komerčně nabízet technologii autonomní jízdy
 • HMG bude nabízet chytrá řešení pro mobilitu, zohledňující požadavky zákazníků, a realizovat nové příležitosti k podnikání
 • HMG bude investovat více než 100 bilionů KRW (1,95 bilionu Kč) v průběhu nadcházejících 5 let; to znamená 20 bilionů KRW (390 miliard Kč) ročně
 • HMG zvýší obchodní konkurenceschopnost prostřednictvím nákladových inovací na základě nových nápadů a technologií
 • Výkonný viceprezident zdůraznil rozvíjení kreativního přístupu k podnikání ve stylu startupů a jeho využívání v obchodních činnostech 
 • Prioritou HMG jsou zákazníci, a to i v rámci úsilí o transformaci a maximální zvyšování hodnoty pro akcionáře
 • „Spokojenost zákazníků zůstává stěžejní hodnotou a opravdovou výhodou našeho koncernu,“ řekl výkonný viceprezident Chung

Společnost Hyundai dne 2. ledna slavnostně přivítala nový rok 2020 ve svém sídle v Soulu a představila své priority v oblasti inovací i strategické směřování pro dosažení trvale udržitelného růstu v roli průkopníka transformace v různých průmyslových odvětvích. 

„Hyundai vstupuje do roku 2020, který pro nás představuje počátek intenzivního úsilí o vybudování budoucího vedoucího postavení v našem odvětví,“ řekl Euisun Chung, výkonný viceprezident koncernu Hyundai Motor Group. 

Chung ve svém novoročním proslovu označil za hlavní cíl koncernu HMG „stát se průkopníkem, schopným definovat pravidla trhu“. Tento cíl je vůdčím principem komplexní transformace koncernu HMG, efektivně realizované již od roku 2019 a pokrývající všechny oblasti od rozsáhlých investic a partnerství až po provozní činnosti na mikroúrovni.

Chung na základě výše uvedených vylepšení naznačil silnou touhu společnosti Hyundai dosahovat od roku 2020 hmatatelných výsledků v budoucích obchodních oblastech. 

Poselství výkonného viceprezidenta v jeho letošním proslovu je jasné. Zahrnuje pevné odhodlání koncernu HMG sestavit konkrétní střednědobý a dlouhodobý plán pro budoucí materiální výsledky a časový plán jeho realizace ve spolupráci se všemi zaměstnanci.  

„Jsem přesvědčen o tom, že budeme-li všichni svorně spolupracovat a pokračovat v realizaci technických, obchodních a organizačních inovacích, dokáže Hyundai překonávat náročné výzvy vnějšího prostředí, a získá si tak ještě větší důvěru zákazníků,“ zdůraznil Chung.

Chung konkrétně uvedl, že cílem koncernu HMG pro letošní rok a následující období je realizace inovací v oblastech technologií, obchodních činností, korporátní kultury a zaměření na zákazníka. 

Poukázal na pokračující úsilí koncernu HMG o další upevňování vedoucího postavení v budoucích odvětvích, jako je elektrifikace, autonomní jízda a služby pro mobilitu, ale také o zvyšování kvality veškerých podnikových činností, a to ve všech sektorech. Všechny zaměstnance vybídl, aby při realizaci výše uvedených cílů používali „kreativní přístup“ a „podnikatelské odhodlání“, které je vlastní podnikatelům, zakládajícím startupy.

„Chci znovu zdůraznit, že konečnými příjemci veškerých našich snah o transformaci a inovaci koncernu Hyundai Motor Group musejí být naši zákazníci. Jejich spokojenost při používání našich produktů a služeb zůstává stěžejní hodnotou a opravdovou výhodou našeho koncernu,“ poznamenal Chung.

Chung vyjádřil své názory na hlavní smysl podnikání společnosti Hyundai. „Evoluce mobility přinesla lidem čas pro ještě kvalitnější, šťastnější a radostnější život.“ Ve svém novoročním projevu pro rok 2020 zmínil také plán aktivního hledání nových technologií a projektů, které mohou poskytnout chytrá řešení pro mobilitu, zaměřená na člověka, a to v široké škále oblastí, včetně robotiky, městské letecké mobility UAM (Urban Air Mobility) na základě použití osobních létajících vozidel PAV (Personal Air Vehicles) a řešení pro chytrá velkoměsta, jejichž vývoj bude pokračovat společně s automobilovými inovacemi.

Co se týče strategie otevřených inovací společnosti Hyundai, která zahrnuje spolupráci a partnerství s globálními hráči v různých odvětvích na celém světě, výkonný viceprezident řekl: „Budeme intenzivně usilovat o otevřené inovace, které budou využívat různé kompetence mimo naši společnost. Za novými technologiemi, vizemi a talentem se vydáme kamkoli, abychom podpořili naše úsilí o inovace.“ 

Společnost Hyundai vysílala své novoroční setkání v reálném čase prostřednictvím internetu a mobilních komunikačních sítí. Díky tomu se ho mohli zúčastnit všichni zaměstnanci.

Zajištění budoucího vedoucího postavení v průmyslu

„Díky rychlému rozvoji technologií a sítí se v uplynulých letech staly mnohé sny každodenní realitou a tento trend je v automobilovém průmyslu urychlován,“ řekl Chung o zaměření technologických inovací koncernu HMG. 

Hyundai se podle plánů zaměří na zajištění vedoucího postavení v oblastech elektrifikace vozidel, rozšiřování vodíkového „ekosystému“ a komercializace autonomní jízdy a současně bude progresivně rozšiřovat svou nabídku služeb pro mobilitu. 

„Pro upevnění našeho vedoucího postavení v oblasti elektrifikace vozidel plánujeme vyrábět do roku 2025 celkem 44 elektrifikovaných modelů, včetně 11 elektromobilů, a to díky rozšíření vývoje platforem a klíčových komponentů pro elektromobily,“ vysvětlil Chung. 

Produktová řada elektrifikovaných modelů koncernu HMG zahrnovala v roce 2019 již 24 modelů a do roku 2025 bude rozšířena na 44 modelů, včetně 13 modelů s hybridním pohonem, šesti modelů s externě nabíjitelným hybridním pohonem, 23 elektromobilů, napájených akumulátory, a dvou elektromobilů s palivovými články. 

Nabídka elektromobilů bude do roku 2025 rozšířena na 23 modelů z loňských devíti modelů. První model, zkonstruovaný výhradně pro elektrický pohon, bude uveden na trh v roce 2021. Hyundai zavede nový systém vývoje platforem pro elektromobily. Tyto platformy budou používat modely, jejichž prodej bude zahájen v roce 2024. 

Koncern HMG bude v letošním roce pokračovat ve zvyšování prodeje elektrifikovaných modelů. Nabídku bestsellerů v segmentu SUV, jakými jsou modely Kia Sorento, Hyundai Tucson a Hyundai Santa Fe, rozšíří o hybridní a externě nabíjitelné hybridní varianty.

„Konkrétně v segmentu elektromobilů s palivovými články, v němž se můžeme pochlubit celosvětově bezkonkurenčními technologiemi, urychlíme náš rozvoj poskytováním systémů palivových článků zákazníkům nejen z automobilového průmyslu, ale také z ostatních odvětví,“ poukázal Chung. „Navíc budeme ještě intenzivněji budovat vodíkový ekosystém a jeho infrastrukturu na základě spolupráce s partnery z celého světa.“

Koncern HMG uzavřel v roce 2019 smlouvu se společností Cummins Inc., globálním lídrem v oblastech motorů a generátorů. Jejím účelem je společný vývoj a komercializace elektrických pohonů a pohonů s palivovými články, které budou kombinovat systém palivových článků Hyundai a elektrických pohonů, akumulátorů a řídicích systémů Cummins. Koncern HMG zahájí v letošním roce vývoz systémů palivových článků pro společnost Cummins a vstoupí na americký trh. Poté bude následovat trh evropský. 

HMG plánuje dodávání systémů palivových článků pro odvětví dopravy – pokrývající vozidla, plavidla, kolejová vozidla a vysokozdvižné vozíky – a pro odvětví energetiky – pokrývající výrobu a uchovávání elektrické energie. Do roku 2030 bude dodávat přibližně 200 000 systémů palivových článků ročně na celém světě. HMG současně v Koreji vybuduje výrobní kapacity pro 500 000 elektromobilů s palivovými články ročně.

Koncern HMG posílí svou spolupráci s partnery v Koreji, mezi něž patří Hydrogen Energy Network (HyNet), i se zahraničními partnery, včetně společnosti Saudi Aramco, s cílem rozšířit infrastrukturu vodíkových a nabíjecích stanic. Koncern HMG navíc rozšíří svou strategickou spolupráci se spřízněnými podniky na celém světě za účelem vybudování vodíkové infrastruktury. 

„V odvětví autonomní jízdy, které je základem vývoje budoucích vozidel, dosáhneme nejvyšší světové konkurenceschopnosti díky bezpečnostním a technologickým inovacím našeho amerického společného podniku se společností Aptiv. Naším cílem je komercionalizace této technologie v roce 2023,“ řekl Chung.

Koncern HMG urychlí vývoj softwaru pro autonomní jízdu a jako lídr automobilového průmyslu uvede v blízké budoucnosti na trh vozidla s technologií autonomní jízdy úrovní 4 a 5 podle klasifikace SAE. 

Platforma pro autonomní jízdu bude vyvinuta do roku 2022. Koncern HMG bude provozovat autonomní vozidla ve vybraných regionech v roce 2023 a komerční výrobu zahájí ve druhé polovině roku 2024. 

„V rychle se rozvíjejícím odvětví služeb pro mobilitu, včetně sdílení jízd a služeb individuální přepravy, založíme zahraniční společnosti v hlavních regionech, jakými jsou USA, Evropa a Asie, v letošním roce zahájíme plnohodnotný provoz a postupně budeme rozšiřovat nabídku,“ řekl výkonný viceprezident.

Hyundai spustí letos program sdílení vozidel v Los Angeles prostřednictvím loni založeného poskytovatele služeb pro mobilitu MoceanLab. Služba sdílení vozidel umožní zákazníkům snadný pronájem a vracení osobních automobilů v Los Angeles bez jakýchkoli omezení. Ve významných regionech Ruska rozšíří HMG letos nabídku vozidel ve svém programu předplaceného používání automobilů, který byl poprvé spuštěn loni v Moskvě.

Koncern HMG rozšíří spolupráci s poskytovateli platforem pro mobilitu, do nichž strategicky investoval. Jedná se například o společnosti Grab a Ola. V Indii spustí nové služby pro mobilitu ve spolupráci s firmou Ola a v jihovýchodní Asii začne nabízet přepravní služby pomocí elektromobilů rozšířením dodávek společnosti Grab, která je největším poskytovatelem služeb pro individuální přepravu osob v tomto regionu. Koncern HMG loni dodal společnosti Grab 200 SUV Hyundai Kona Electric pro přepravní služby v Singapuru a letos rozšíří svou nabídku do dalších významných jihoasijských zemí, jako je například Indonésie. 

Výkonný viceprezident také řekl, že koncern HMG bude vyvíjet nové technologie a příležitosti k podnikání v oborech, jakými jsou robotika, systém městské letecké mobility UAM (Urban Air Mobility) na základě osobních létajících vozidel PAV (Personal Air Vehicle) a rozvoj chytrých měst společně s automobilovými inovacemi.

Společnost Hyundai nedávno zveřejnila fotografie svých řešení pro budoucí mobilitu, založených na propojení osobních létajících vozidel PAV, vozidel pro specifické účely PBV (Purpose Built Vehicle) a center Hub, což jsou vzletové, resp. přistávací platformy pro PAV, ale současné také místa pro příjezd/odjezd vozidel PBV a místa pro společenské aktivity. Tyto koncepty jsou součástí vize mobility, zaměřené na člověka, kterou společnost Hyundai představí na veletrhu CES 2020.

Společnost Hyundai založila „poradní skupinu pro velkoměsta, usilující o blaho lidí“ a organizuje různé diskuse o budoucnosti velkoměst, jejichž cílem je definovat nové hodnoty, v nichž bude hlavní roli hrát člověk. Hyundai také uskutečňuje projekt, který zkoumá možnosti strukturální a politické transformace budoucích velkoměst do roku 2050. 

Celkové plánované investice koncernu do budoucího růstu v průběhu nadcházejících pěti let dosáhnou 100 bilionů KRW (1,95 bilionu Kč). Každoroční investice se v porovnání se současným stavem významně zvýší na 20 bilionů KRW (390 miliard Kč).

Obchodní inovace

„Plánujeme eliminaci všech nedůležitých a neekonomických prvků v našem koncernu a usilujeme o nákladové inovace podporováním nových nápadů a vývoje technologií,“ řekl Chung s důrazem na obchodní inovace. 

Hyundai bude prostřednictvím nového systému vývoje platforem pro elektromobily inovovat svou nákladovou strukturu pro elektricky poháněná vozidla sdílením komponentů mezi různými modely. Také optimalizace produktové řady zvýší ziskovost a počty vyrobených vozů každého modelu. HMG zefektivní provozní činnosti, zavede nové metody prodeje a využije systém flexibilní výroby, schopný reagovat na výkyvy globální poptávky.

Chung se rovněž zmínil o potřebě, zejména v automobilovém odvětví, „zavést systém řízení, orientovaný na zisk, na základě regionálně odpovědného managementu s podporou centrály“.

Společnost Hyundai vybudovala v roce 2019 systém regionálních centrál na celém světě a posílila jejich autonomní a odpovědný management. Cílem je zvýšení ziskovosti všech regionů a zajištění budoucích úspěchů zvětšováním konkurenceschopnosti centrál a realizováním budoucích podnikatelských plánů.

„Budeme optimalizovat podnikatelské portfolio našeho koncernu efektivním rozdělováním kompetencí a zdrojů každé dceřiné společnosti a nepřetržitě budeme podporovat proces inovace našich dodavatelských řetězců,“ dodal Chung.

Inovace korporátní kultury 

„Síla, na níž bude založeno naše vedoucí postavení v budoucích odvětvích, musí přicházet zevnitř, od každého z nás,“ řekl Chung a vyzval zaměstnance, aby „se nepovažovali za členy obrovské organizace, ale za startupové podnikatele, kteří svým kreativním přístupem neustále vyhledávají výzvy“. Chung také zdůraznil nutnost inovovat podnikovou kulturu.

„Při realizaci těchto cílů půjdu příkladem a budu se všemi z vás komunikovat ještě více než dosud. Chci tím pomoci vytvořit organizační kulturu, v níž jsou v naprostém souladu různé osobnosti a schopnosti všech jednotlivců,“ dodal Chung.

Společnost Hyundai vylepšuje svou korporátní kulturu a systém od roku 2019. Koncern HMG rozvíjí pracovní kulturu, zaměřenou na autonomii a spolupráci, podporováním samostatnosti všech zaměstnancům a vytvářením příslušných příležitostí. Cílem je urychlit inovace také v oblasti metod práce a uvažování zaměstnanců.

Hyundai používá nový systém řízení lidských zdrojů, jehož cílem je snížení a konsolidace počtu pracovních míst a funkcí.

Společnost aktivně pořádá pro své zaměstnance speciální setkání, na nichž mohou vzájemně komunikovat o různých tématech. Výkonný viceprezident se nedávno zúčastnil setkání na téma „Společná práce na změně“, na němž otevřeně diskutoval se zaměstnanci.

Prioritou jsou zákazníci 

„Spokojenost našich zákazníků při používání našich produktů a služeb je důležitější než náš růst,“ zdůraznil Chung. „To bude hlavní hodnota a opravdová výhoda našeho koncernu,“ pokračoval Chung, který znovu uvedl, že hlavní prioritou jsou zákazníci. 

Chung rovněž zdůraznil, že „naše obchodní aktivity musí od začátku brát v úvahu naše zákazníky, a i nadále vytvářet nové hodnoty společně s našimi zákazníky“.

Výkonný viceprezident na loňském setkání s investory společnosti Carlyle Group ve své odpovědi na dotaz, týkající se strategické priority společnosti Hyundai, uvedl, že spočívá ve službě zákazníkům. Vyzdvihl pokračující zaměření koncernu HMG na své zákazníky a zákaznicky orientované rozhodovací procesy.

„Musíme získat ještě hlubší porozumění naší klientele, včetně generace mileniálů, která přebírá v naší nové době vedení,“ řekl Chung. Hyundai se snaží rozmanitými způsoby porozumět svým zákazníkům z řad mileniálů a šířit porozumění mezi generacemi v rámci své organizace. 

„Budeme maximalizovat hodnotu pro akcionáře nasloucháním hlasům různých zúčastněných stran, včetně investorů, a aktivně je zapojíme do našich řídicích aktivit,“ dodal Chung.

Společnost Hyundai uspořádala v průběhu loňského roku dvě setkání investorů s generálním ředitelem, na která pozvala institucionální investory a analytiky z Koreje i zahraničí. Na prosincovém dni pro investory oznámila společnost svůj plán Strategie 2025, který zahrnuje inovace pro střednědobý a dlouhodobý horizont. Výkonný viceprezident při různých příležitostech, včetně setkání se zástupci společnosti Carlyle Group, aktivně komunikoval s investory a účastníky na kapitálových trzích.

Chung vyjádřil v závěru svého novoročního proslovu vděčnost všem bývalým i současným zaměstnancům a pracovníkům partnerských firem za jejich neúnavné úsilí, které umožnilo koncernu HMG dosáhnout v uplynulých letech značného pokroku. „Žádám vás, abyste udělali vše, co bude ve vašich silách, aby se rok 2020 stal rokem, v němž budeme energicky a sebevědomě pokračovat v nastoupené cestě k budoucímu růstu.“