V ČR je přes 20 000 firem, které nespolehlivě odvádí DPH

Ke konci loňského roku počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal hranici 20 000. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3 382, z 16 707 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. „I když problémové subjekty přibývají stále rychlým tempem, v porovnání s rokem 2018 došlo k výraznému zpomalení,“ říká Petra Štěpánová z poradenské společnosti Bisnode, která je leaderem v oblasti dat a analytiky o firmách.

Černá listina nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob aktuálně čítá 6 106 nespolehlivých plátců DPH a 13 983 nespolehlivých osob. „Celkem tak jde o 20 089 firem, které mohou své obchodní partnery přivést do problémů, pokud neodvedou daň z přidané hodnoty zhodnotila statistiku analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Nespolehliví plátci DPH budou zcela jistě přibývat i v dalších měsících, nicméně aktuální data naznačují, že o něco pomaleji,“ dodala analytička z Bisnode s tím, že v roce 2018 přibylo 4 727 nespolehlivých společností, zatímco v uplynulém roce se jednalo o 3 382 subjektů.

Co do počtu, nejvíc seznam nespolehlivých plátců a osob plní společnostmi s ručením omezeným a živnostníci. Ke konci roku 2019 to bylo 15 696 společností s ručením omezeným a 2 278 živnostníků. „Mezi lety 2018 a 2019 v registru přibylo 2 706 společností s ručením omezeným a 329 živnostníků. A to přesto, že nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v ČR koncem roku působilo necelých 482 000 s.r.o. a 1 942 000 živnostníků. „To znamená, že na trhu je 3,3 % s.r.o., které porušily povinnosti vztahující se ke správě daně nebo nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, či podnik podezřelý z účasti na podvodu,” uzavřela analytička Bisnode.

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

2019 2018
  s.r.o. živnostníci s.r.o. živnostníci
Nespolehliví plátci DPH 4 695 961 6 281 1 104
Nespolehlivé osoby 11 001 1 317 6 709 845
Celkem 15 696 2 278 12 990 1 949

Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 11 201, tedy 54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 662 firem, což představuje 13% podíl. 

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

  Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem Podíl na celku
Jihočeský kraj 82 78 160 0,96 %
Jihomoravský kraj 1 103 1 224 2 327 13,93 %
Karlovarský kraj 94 82 176 1,05 %
Královéhradecký kraj 158 308 466 2,79 %
Liberecký kraj 120 184 304 1,82 %
Moravskoslezský kraj 326 494 820 4,91 %
Olomoucký kraj 142 275 417 2,50 %
Pardubický kraj 64 99 163 0,98 %
Plzeňský kraj 220 221 441 2,64 %
Praha 4 496 4 476 8 972 53,70 %
Středočeský kraj 565 665 1 230 7,36 %
Ústecký kraj 352 347 699 4,18 %
Vysočina 72 101 173 1,04 %
Zlínský kraj 152 172 324 1,94 %
Neurčeno 23 12 35 0,21 %
Celkem 7 969 8 738 16 707 100,00 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Institut nespolehlivé osoby byl zaveden novelou z července 2017. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.