Cloud4com po 9 letech na trhu funguje díky Cisco UCS stále bez výpadku, přitom již provozuje přes 3 tisíce virtuálních serverů

Největší instalovaná báze UCS serverů v ČR tak může nabízet unikátní kvalitativní SLA

Praha, 17. ledna 2020 — Společnost Cisco dodala společnosti Cloud4com nové servery UCS. Ta tak nyní provozuje největší instalovanou bází těchto serverů v ČR. Ke konci října navíc přesáhla hranici 3 tisíc provozovaných virtuálních serverů. Za téměř 9 let, co Cloud4com nabízí služby datového centra postaveného na Cisco UCS, nedošlo na infrastruktuře ani k jedinému výpadku.

Takto jedinečná spolehlivost dovoluje Cloud4com nabízet v Česku unikátní kvalitativní SLA. Běžné SLA garantuje pouze dostupnost. Cloud4com ale v rámci svého SLA garantuje za všech okolností také výkon infrastruktury, tedy kapacitu CPU, diskového subsystému a sítě. Navíc dokáže automaticky vyhodnotit dosažené parametry služby a doložit plnění SLA. Architektura Cisco UCS přitom umožňuje provoz bez výpadku, a to i v případě potřeby servisního zásahu. Cloud4com na Cisco UCS vybudovala také záložní geolokalitu. To pomohlo zvýšit kapacitu, nabídnout lepší disaster recovery scénáře a ještě posílit spolehlivost. Klienti si tak nyní mohou vybrat, jakou lokalitu chtějí využívat nebo zda je pro ně vhodné například zrcadlení dat v obou lokalitách.

Specialisté společnosti Cisco pomohli Cloud4com navrhnout vhodnou architekturu datového centra. Volba padla na takzvanou „POD“ architekturu, která umožňuje bezproblémový rozvoj do budoucna. V současnosti má Cloud4com totiž více než 150 zákazníků a další zákazníci přibývají. Díky nedávnému spojení se společností Autocont navíc může lépe oslovit nové části trhu. 

Už nyní provozujeme terminační bod na Slovensku, ale máme ambice nabízet naše služby i v zahraničí. To by samozřejmě vyžadovalo vybudování dalšího datového centra, které by dosahovalo minimálně stejných kvalitativních parametrů, jako naše současná centra. A to by byl s největší pravděpodobností opět úkol pro Cisco a UCS servery,“ řekl Jaroslav Hulej Cloud4com.

„Cloud4com nabízí jedinečnou kombinaci služeb na světové úrovni a lokální podpory. To je jako by vám servis auta dělali mechanici stáje F1 a přitom měli dílnu u vás v ulici. Velice mě těší, že takovýto projekt vyrostl na serverech Cisco UCS a domnívám se, že je to stále teprve začátek a že se Cloud4com podaří dosáhnout plánovaného rozvoje,“ řekl Marek Galo, business development manager pro finanční sektor ve společnosti Cisco.

O Cisco Systems 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.