Služby národního datového centra posílily svou bezpečnost; optiku pro novou lokalitu postavila ČD – Telematika

Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) vybudovala v lokalitě Zeleneč druhé datové centrum. Postupně se stane integrální součástí technologického zázemí SPCSS a nabídne stejné služby, které dnes již poskytuje datové centrum v lokalitě na Vápence. Jde především o služby bezpečného datového centra pro státní složky. ČD – Telematika k lokalitě nového datového centra dokončila optickou trasu dostatečně dimenzovanou pro poskytování všech telekomunikačních služeb v nejvyšší možné kvalitě a s vysokou mírou dostupnosti.


Vybudování optické sítě v lokalitě Zeleneč představovalo prodloužení stávajícího průběhu optiky mezi lokalitami Horní Počernice a Zeleneč až k vlastnímu datovému centru. Pro ČD – Telematiku to znamenalo položit optický kabel od železniční stanice Zeleneč v celkové délce zhruba 2 km. Prodloužení umožňuje propojení obou datových center, služby pro zákazníka budou poskytovány ze dvou lokalit, vzájemně se budou zálohovat a tím dojde ke zvýšení jejich dostupnosti i bezpečnosti.

ČD – Telematika provozuje vlastní datová centra, která jsou projektována až do stupně utajení „důvěrné“. Společnost se navíc dlouhodobě a systematicky věnuje zvyšování kvality poskytovaných služeb i zabezpečení internetu svých zákazníků. Již v roce 2014 se ČD – Telematika stala jedním z prvních členů projektu FENIX a dokáže tedy zabezpečit internetový provoz i v těch nejkritičtějších situacích. Ještě o rok dříve přišla ČD – Telematika s produktem ČDT-Monitor, který umožňuje získávat informace o bezpečnostních incidentech v internetové konektivitě.

Na ochranu před stále častějšími DDoS (Distributed Denial of Service) útoky na připojení k síti poskytuje ČD – Telematika svým zákazníkům službu ČDT-ANTIDDOS, kterou navíc průběžně vylepšuje. O kvalitě této ochrany hovoří mimo jiné skutečnost, že se mezi její uživatele v roce 2017 zařadil i Úřad vlády České republiky.  

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.