36 tisíc Čechů si loni založilo datovou schránku, celkem ji má už 160 tisíc fyzických osob

Praha 23. ledna 2020 – Výrazný meziroční nárůst počtu datových schránek aktivovaných fyzickými osobami zaznamenala ke konci roku 2019 Česká republika. Zatímco na konci předloňského roku šlo téměř o 124 tisíc schránek, o rok později se jednalo už o 160 tisíc. Jenom za poslední čtvrtletí loňského roku si datovou schránku aktivovalo 10 tisíc Čechů. Dalších 522 tisíc datových schránek používají právnické osoby.

Firmy si musejí datové schránky zřizovat ze zákona, fyzické osoby, pokud nejsou zapsány v obchodním rejstříku, takovou povinnost nemají. Stále více uživatelů si ale uvědomuje výhody elektronické komunikace s úřady, takže Čechů s aktivovanou datovou schránkou každoročně přibývá. Za loňský rok totiž přibylo 36 tisíc nových datových schránek fyzických osob, zatímco v roce 2018 to bylo 24 tisíc a rok předtím „jen“ 19 tisíc. 

„Datová schránka výrazně usnadňuje úřední úkony, většinu jich uživatel může provést elektronicky z pohodlí domova bez ohledu na úřední dny či hodiny. Pokud navíc máte aktivovanou datovou schránku, úřady by s vámi měly povinně komunikovat jejím prostřednictvím. Žádná zpráva vám díky tomu neunikne, protože si můžete nastavit notifikaci formou e-mailu nebo sms zprávy,“ upozorňuje Martin Vondrouš, expert společnosti Software602 pro zavádění nových technologií.

Software602 je jedním z klíčových dodavatelů systému datových schránek. Vedle zajištění jejich dostupnosti se zabývá i jejich uživatelskou přívětivostí.

„Prostřednictvím datové schránky lze v současné době řešit celou řadu životních situací, například zažádat o výpis z rejstříku trestů, podat daňové přiznání, získat výpis bodů řidiče nebo dokonce zaslat omluvenku dítěti do školy. Pro tyto potřeby existují na internetu chytré formuláře, například na portálu PODEJTO.cz, na jehož vývoji Software602 spolupracoval,“ dodává Martin Vondrouš.

Jak „úřadovat“ bezpečně a bez nervů díky datové schránce

  • Se všemi úřady můžete komunikovat elektronicky – můžete jim většinu dokumentů (pokud to jejich povaha umožňuje) posílat elektronicky, tedy různé podněty, žádosti, atd.
  • Pokud úřad datovou schránku nevyužije, papírovou obálku ve schránce či na poště si převzít nemusíte (pouze u dokumentů, pro něž nelze využít datové schránky).
  • Nic vám neunikne ani v případě, kdy nebudete v místě trvalého bydliště – tedy pokud povaha dokumentu neznemožňuje jeho zaslání datovou schránkou.
  • Komunikace pomocí datových stránek je absolutně zabezpečená. Můžete se přihlásit aplikací Mobilní klíč (je pro iOS i Android), takže se můžete do své schránky dostat například jen otiskem prstu. 
  • Autentizací ke své datové schránce se autorizujete k úkonům prováděným na ePortálu České správy sociálního zabezpečení, daňovém portálu  Finanční správy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí. 
  • Do své datové schránky obdržíte upozornění na vypršení platnosti občanského průkazu, cestovního dokladu, ale i STK svého vozu. 
  • Datová schránka „ohlídá“ vaše nemovitosti – budete informování o návrzích na změnu v katastru nemovitostí.
  • Jednoduše a zdarma si požádejte o výpis bodového hodnocení řidiče, zjistěte, jaké informace o vás vedou základní registry a jaký úřad si je dohledával. 
  • Pomocí datové schránky se můžete jednoduše zeptat zdravotní pojišťovny na soupis úhrad zdravotní péče.

O společnosti Software602

Software602, a.s., je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do řešení práce s elektronickými dokumenty s právním účinkem, jejich procesní workflow v administrativních agendách a zejména na digitalizaci podpisu s dlouhodobou archivaci, je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602.