ING vykázala čistý výsledek za rok 2019 ve výši 4 781 milionů eur; čistý výsledek za 4. čtvrtletí roku 2019 je 880 milionů eur

Stále více klientů si vybírá ING jakou svou primární banku

  • Primární zákaznická základna vzrostla v roce 2019 o více než 830 000 klientů na celkových 13,3 milionu klientů; celkový počet retailových zákazníků činil 38,8 milionu klientů 
  • Objem čistých primárních úvěrů vzrostl v roce 2019 o 17,2 miliardy eur, přičemž ve 4. čtvrtletí 2019 činil nárůst 2,0 miliardy eur; čistý příjem klientských aktiv dosáhl v roce 2019 23,4 miliardy eur, ve 4. čtvrtletí 2019 to bylo 2,5 miliardy eur
  • Čtvrtletní klouzavá čistá úroková marže se zvýšila z titulu pokračující „pricing discipline“ a osvobození bankovních rezerv od záporných úroků, tzv. tieringu

Základní výsledek ING před zdaněním za rok 2019 byl o 9,2 % nižší než v předchozím roce; základní výsledek před zdaněním za 4. čtvrtletí 2019 činil 1 337 milionů eur

  • Důvodem je dobře diverzifikované úvěrové portfolio s odolnými maržemi, a to i navzdory tlaku na marže u klientských vkladů, a též vyšší příjmy z poplatků 
  • Hlavním důvodem růstu nákladů byl program Poznej svého zákazníka (Know Your Customer — KYC); náklady na riziko byly vyšší, ale celkem za celý rok zůstávají pod průměrem ING v průběhu celého cyklu
  • Roční rentabilita vlastního kapitálu (ROE) činila 9,4 %; ukazatel CET1 se drží na velmi silné úrovni 14,6 %; celoroční dividenda za rok 2019 je ve výši 0,69 eura na 1 akcii ING

Prohlášení generálního ředitele 

 „Při ohlédnutí se zpět za rokem 2019 můžeme konstatovat, že jsme dosáhli dobrých obchodních výsledků, a to i přes nepříznivou situaci v oblasti úroků, geopolitickou nejistotu a stále komplexnější a náročnější regulatorní prostředí. Čtvrté čtvrtletí roku 2019 nám připravilo mnoho výzev,“ říká Ralph Hamers, generální ředitel ING Group. „Cenová disciplína a růst nám pomohly čelit tlaku negativních úrokových sazeb, díky čemuž mohu prohlásit, že s našimi obchodními výsledky jsem spokojen. V roce 2019 jsme zaznamenali 4,5% zvýšení výdajů, na kterém se podílel významný nárůst regulatorních nákladů a nákladů spojených s naším programem KYC. Ačkoliv vzrostly také náklady na riziko, kvalita úvěrového portfolia se zlepšila a podíl nejrizikovějších úvěru klesl na 1,4 % (tzv. kategorie Stage 3 klasifikovaných úvěrů k celkovému objemu poskytnutých úvěrů). Roční základní výsledek před zdaněním se snížil o 9,2 %, a to navzdory pokračujícímu obchodnímu růstu při odolných úrokových maržích. Roční rentabilita vlastního kapitálu ING dosáhla 9,4 % a ukazatel CET1 se držel na velmi dobré úrovni 14,6 %. Do této výše bylo již zahrnuto 13,2 miliardy eur za 4. čtvrtletí jako součást očekávaného dopadu systému dohledu na rizikově vážená aktiva. Navrhujeme celoroční hotovostní dividendu za rok 2019 ve výši 0,69 eura na akcii, z níž bylo již vyplaceno 0,24 eura formou prozatímní dividendy v srpnu 2019.

Jsem toho názoru, že úspěch se nejlépe měří spokojeností zákazníků. Těší mne proto, že i v roce 2019 se na nás klienti obraceli se svými finančními potřebami, což také dokládá zvýšení počtu klientů za dané období na celkových 38,8 milionu. Klienti také upevňují své vztahy s naší bankou, díky čemuž se v roce 2019 zvýšila primární zákaznická základna o 6,7 % na 13,3 milionu primárních klientů, z čehož více než 200 000 přibylo ve 4. čtvrtletí. Naši klienti pokračují v přechodu na nové způsoby placení – počet plateb prostřednictvím mobilního telefonu vzrostl mezi lety 2018 a 2019 šestinásobně. K tomuto nárůstu přispěla také integrace služeb třetích stran, jako je Apple Pay a Google Pay. Celkový podíl klientů, kteří využívají výhradně naše mobilní služby, vzrostl z 26 % v roce 2018 na 37 % v roce 2019.

Klient je vždy v centru naší pozornosti, proto jsme také ve 4. čtvrtletí uspořádali první globální den zákaznické zkušenosti (Customer experience, CX). Téměř 6 000 zaměstnanců ve 13 zemích světa připravilo celkem 750 zlepšení zákaznické zkušenosti. Také naše globální strategické partnerství se společností AXA dosáhlo v roce 2019 dalšího významného milníku, a to díky spuštění globální platformy, která bude v šesti zemích světa poskytovat služby v oblasti pojištění domácnosti, mobility a zdraví prostřednictvím mobilní aplikace. Prvním produktem spuštěným na této platformě je pojištění domácnosti, které nabízíme v mobilní aplikaci ING v Itálii. Dalších šest produktů bylo pak v roce 2019 spuštěno mimo mobilní aplikaci. Počet uživatelů našeho agregátoru pro osobní finance Yolt dosáhl 1 milionu a Yolt byl zvolen za nejlepší aplikaci pro osobní finance v rámci ocenění International Payments Awards 2019.

Naším cílem je prostřednictvím poskytování finančních služeb přispívat k udržitelnosti a bojovat proti klimatické krizi. V roce 2019 jsme v porovnání s rokem 2018 uzavřeli více než dvojnásobné množství udržitelných smluv o financování. Naše snaha je také náležitě oceňována: již popáté jsme byli významnou globální platformou pro informování o vlivu na životní prostředí CDP vybráni za „lídra v oblasti klimatu“. Také potlačování finanční a hospodářské kriminality zůstává i nadále naší prioritou. Úspěšně rozvíjíme náš program KYC, který nám umožňuje lépe řídit nefinanční rizika. Na globální úrovni pokračujeme v zavádění KYC nástrojů, které nám umožňují získávat klienty a efektivně a důsledně monitorovat jejich transakce v rámci naší globální sítě.

Jsem velmi rád, že nový rok a nové desetiletí mohu přivítat v naší nové centrále v srdci amsterodamské progresivní čtvrti Cumulus Park. Rok 2020 také zahajujeme spuštěním naší nové globální strategie značky pod názvem do your thing. Ta vyjadřuje náš závazek nabízet maximálně uživatelsky přívětivé bankovní služby, a umožnit tak lidem, aby se více věnovali věcem, které je nebo jejich podnikání posouvají dál.“

O bance ING

Skupina ING 

ING je globální finanční instituce se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Jejím cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. Banka ING se svými více než 53 tisíci zaměstnanců nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa.

Akcie skupiny ING jsou kótovány na burzách v Amsterodamu (INGA NA, INGA.AS), Bruselu a na burze v New Yorku (ADR: ING US, ING.N).

Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou nedílnou součástí firemní strategie ING, o čemž svědčí hodnocení ING jako lídra mezi bankami od Sustainalytics. Akcie skupiny ING jsou zařazeny do indexu FTSE4Good a do indexu Dow Jones Sustainability (Evropa a svět), kde ING patří také mezi lídry v rámci bankovního odvětví.

Banka ING v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 350 lidí.

Historie banky ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí. 

V roce 2001 banka ING představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.