Dvě pětiny Čechů mají zájem o energii z obnovitelných zdrojů, ale jen 17 % je ochotno si za ni připlatit

Praha, 24. února 2020 – Celé tři pětiny Čechů se ve svém každodenním životě snaží chovat ekologicky. To se projevuje především v jejich zájmu o třídění odpadu a šetření obalovými materiály, což dělají zhruba tři čtvrtiny z nich. Podle výsledků průzkumu portálu Ušetřeno.cz Češi vědí, co znamená „zelená elektřina“, i z jakých zdrojů se vyrábí. 58 % oslovených ovšem netuší, zda takovou energii nabízí jejich dodavatel. Ačkoli by o ni mělo zájem 40 % respondentů, jen 17 % bylo ochotno si za ni připlatit.

Ochrana životního prostředí Čechy rozhodně zajímá. Podle výsledků, které přinesl únorový průzkum srovnávacího portálu Ušetřeno.cz, se většina z nich chová k přírodě ohleduplně. 44 % oslovených považuje téma ochrany prostředí za velmi důležité, 48 % z nich se pak o problematiku zajímá alespoň průměrně.  

61 %  účastníků průzkumu uvádí, že se ve svém každodenním životě snaží chovat ekologicky, 19 % oslovených pak ekologii zohledňuje alespoň základním způsobem. „15 % respondentů vnímá ekologii jako cestu k záchraně planety, ke které musí přispět každý z nás. Pro 3 % je ekologie významná, ale nesmí je v každodenním životě omezovat. Dobrou zprávou je, že vůbec žádný ohled na životní prostředí neberou pouhá 2 % dotázaných,“ přibližuje výsledky průzkumu Markéta Witoszová, energetická specialistka portálu Ušetřeno.cz. 

Ekologicky Češi smýšlejí zejména v tom, že důsledně třídí odpad a neplýtvají obaly. Tři čtvrtiny oslovených si na nákupy nosí vlastní tašky, třídí odpad od skla přes plechovky až po nápojové kartony a také používají energeticky úsporné spotřebiče a žárovky. Polovina z nich dále uvádí, že také opakovaně používá mikrotenové sáčky, kompostuje a šetří vodou. „Ohled na přírodu Češi berou i v tom, že si pořizují ekologičtější kotle a namísto auta využívají hromadnou dopravu, jak potvrdila zhruba pětina respondentů,“ doplňuje Markéta Witoszová.

Termíny jako „energie z obnovitelných zdrojů“ nebo „zelená elektřina“ Čechům už rozhodně nejsou neznámé. Výsledky průzkumu ukázaly, že první pojem zná 96 % respondentů, druhý je u nich zažitý pouze nepatrně méně, povědomí o něm má 84 % dotázaných. 

Původ  tzv. zelené elektřiny si většina dotázaných správně spojuje s přírodními zdroji. S největší jistotou vyjmenovávají slunce (90 % dotázaných), vítr (88 %) a vodu (79 %). Mezi další zdroje tohoto typu elektřiny respondenti správně řadí i geotermální prameny (56 % z nich) a bioplyn (44 %). Nejasnosti naopak u Čechů vládnou ohledně jádra, které se k výrobě zelené elektřiny nevyužívá. Přesto ho k jejím zdrojům řadí 26 % dotázaných. Fosilní paliva jako uhlí a ropa nesprávně považují za zdroje zelené elektřiny pouze 2 % účastníků průzkumu. 

Energii z obnovitelných zdrojů, potažmo zelenou elektřinu má již dnes v nabídce řada dodavatelů. Že takovou energii jejich dodavatel nabízí, ví podle průzkumu pouze dvě pětiny dotázaných, přičemž 22 % ji také odebírá. Z těch, kteří energii z obnovitelných zdrojů neodebírají, by o ni mělo zájem celých 40 %, ovšem pouze 17 % oslovených by také bylo ochotných si za ni připlatit. „Energie z obnovitelných zdrojů jsou obecně o něco dražší než energie z klasických zdrojů, zákazníci se však jejich odběrem podílejí na zodpovědném přístupu k naší planetě a přispívají tak i k většímu rozvoji obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje ekologické přínosy tohoto typu energie Markéta Witoszová. 

Průzkum srovnávacího portálu Ušetřeno.cz byl proveden v období 9. – 17. února 2020 na vzorku 645 respondentů z celé ČR starších 18 let.

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 4,2 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 320 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje. Nově jej doplňuje Rádce, který čtenářům nabízí odpovědi na nejrůznější otázky praktického života. Ušetřeno.cz je také od října 2019 partnerem projektu Světluška, který zřizuje Nadační fond Českého rozhlasu.