Taylor Wessing zahajuje už VIII. ročník celorepublikové literární soutěže pro studenty všech vysokých škol, tentokrát s Dejme dětem šanci

04.03.2020 – Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika ve spolupráci s obecně prospěšnou společností DEJME DĚTEM ŠANCI, vyhlašuje další, již VIII. ročník studentské literární soutěže určené všem studentům českých vysokých škol. Díky spolupráci s touto společností a jejími úspěšnými projekty, které pomáhají dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti, se tentokrát budou moci studenti soustředit na podtéma Lidé v nouzi/ohrožené děti.  Literární eseje by se měly soustředit na koncepční řešení situace dětí, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách, a na nabídku účinných opatření směřujících k navrácení rovnováhy do systému péče o ohrožené děti v České republice. Porota bude sestavena z právníků, pracovníků z obecně prospěšné společnosti a studentů organizace ELSA Česká republika.

Aby se soutěže mohlo zúčastnit co nejvíce studentů, je možné se v rámci hlavního tématu vyjádřit k těmto bodům v oblasti Lidé v nouzi/ohrožené děti. Velký důraz bude kladen na osobní pohled na následující body:

  • JAK MOHU SÁM POMOCI DĚTEM se začlenit
  • JAK MOTIVOVAT OKOLÍ K POMOCI
  • O ZODPOVĚDNOSTI, KTEROU MÁME KE SLABŠÍM 

Soutěž je určena studentům vysokých škol. Jejich úkolem bude napsat esej o rozsahu minimálně 2 normostrany a maximálně 4 normostrany. VIII. ročník této soutěže je určen pro  akademický rok 2019/2020. Pisatelé nejlepších prací budou rovněž svou práci ústně obhajovat v advokátní kanceláři Taylor Wessing Česká republika.

Tento ročník opět bude i finančně ohodnocen. Student nebo studentka, který/á vypracuje nejlepší esej z pohledu poroty, získá 10 000 Kč. Ten, kdo se umístí na druhém místě, obdrží odměnu 5 000 Kč a třetí místo bude ohodnoceno odměnou 2 000 Kč. Ceny do VIII. ročníku literární soutěže věnuje advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika.  

“Pomáhat je normální je motto, které pro nás stále platí. A jsme rádi, že máme nového partnera a novou výzvu. Občas si kladu otázku, jsme ještě schopní se rozhlédnout a pomoci sami? A proč si jí opět nepřipomenout právě touto literární soutěží?” říká Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika a dodává: “A doufáme, že se nám prostřednictvím této soutěže podaří zase se kousek posunout v myslích našich studentů.” 

Michaela Chovancová, ředitelka a zakladatelka obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci k tomu dodává: “Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů zejména na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňujeme jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledáme pro děti podporovatele, patrony, přátele a zaměstnavatele. Velmi nás těší, že jsme našli dalšího v podobě této advokátní kanceláře. Studenty tak chceme přivést společně k zamyšlení, že ne každé dítě má takový komfort, který většinou vidíme kolem sebe. Proto do našich projektů zařazujeme děti, pro které je naše podpora potřebná, často i k tomu, aby vůbec mohly studovat.”

Po ukončení soutěže vyhodnotí porota složená ze zástupců uvedených společností a také studentů ze studentské organizace ELSA Česká republika, jednotlivé práce. 

Časový plán soutěže je možné si ověřit na www.taylorwessing.com/essay-competition a FB stránkách. Vyhlášený osmý ročník dává studentům prostor se na uvedené téma soustředit až do 22. dubna 2020. Texty je možné zasílat pouze elektronicky na e-mailovou adresu events-cz@taylorwessing.com a zpráva musí být označena předmětem „Literární soutěž TW”. Plné znění soutěžních podmínek účastníci naleznou také na stránkách facebooku pod heslem Literární soutěž https://www.facebook.com/soutezprostudentyprav/. Vyhlášení oceněných proběhne v polovině května 2020. 

O Taylor Wessing: www.taylorwessing.com

O Dejme dětem šanci: www.dejmedetemsanci.cz