Objem investic v zemích střední a východní Evropy zůstal v roce 2019 vysoký, ca. 13,7 miliard EUR na konci roku, jen kousek za rekordním 2018

Zájem investorů o trhy střední a východní Evropy  v roce 2020 zůstává silný

Podrobnosti čtěte v nejnovější zprávě společnosti Colliers International: 

“Investiční scéna v zemích východní a středné Evropy Q1-Q4 2019”

PRAHA, 4. března, 2020 – Polsko se stalo hlavní cílovou zemí, kam v roce 2019 mířil mezinárodní kapitál s objemy investic, které představovaly 55% celkové částky investic do zemí CEE6. Česká republika následovala s 24% podílem a Maďarsko s 13%. Na jiných místech v regionu objemy ivestic objemů v letech 2018 a 2017 nedosáhly.

Navzdory rekordně nízkým výnosům na většině trhů a ve většine sektorů se v příštích 12 měsících očekává další komprese výnosů kvůli množství kapitálu, pro které hledají investoři vhodné a výnosné uplatnění.

Kancelářský sektor byl v roce 2019 v investiční činnosti dominantní a představoval přesně polovinu všech investičních objemů. Ve srovnání s rokem 2018 se maloobchodní i průmyslový objem meziročně snížil přibližně o jednu třetinu a hotely meziročně výrazně vzrostly.

Domácí investoři ze střední a východní Evropy byli v průběhu roku 2019 nejaktivnější, zejména český a maďarský kapitál byl investován jak na domácích trzích, tak na okolních trzích v rámci střední a východní Evropy. Příkladem toho byla společnost WING (Maďarsko), která získala většinový podíl ve společnosti Echo Investment (Polsko), a skupina CPI, která nadále rozšiřuje svou platformu a portfolio v celém regionu.

Typicky aktivní západoevropští investoři zaostali za investory ze střední a východní Evropy s 26% objemu celkově investovaného kapitálu. Investoři z Asie, konkrétně z Jižní Koreje, také zvýšili svou činnost a převýšili v aktivitě Jižní Afriku.

„Celkově je různorodost zdrojů kapitálu pro celý CEE region velmi přínosná. Očekáváme, že to bude i nadále pokračovat a tyto regiony zůstanou pro investory velmi atraktivní,” komentuje Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu. “Pokud jde o budoucnost, existuje řada faktorů, které ovlivní způsob, jakým stavíme, pronajímáme a investujeme do nemovitostí, avšak v globálních ekonomikách se očekává zpomalení, jehož rozsah ještě není jasný. To bude mít dopad na trhy s nemovitostmi, nicméně nyní má celý trh východní a střední Evropy silný základ a pro investory bude i v roce 2020 stále atraktivní.   Doufáme, že zájem investorů se potká s dostupnou nabídkou.”

„Region střední a východní Evropy je i nadále jednou z nejdynamičtějších a nejatraktivnějších investičních destinací v Evropě, což jasně dokládají dostupná data. Investiční činnost byla v roce 2019 a bude i v budoucnu skutečně omezena pouze nabídkou. Všechny další faktory, jako jsou domácí investice, zájem mezinárodních investorů, míra financování a pronájem ukazují, že náš region si i nadále zasluhuje trvalý růst, který doposud zažívá,“ dodává Luke Dawson, generální ředitel a vedoucí kapitálových trhů, CEE.

-Konec-

Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí
v 68 zemích světa a zaměstnává více než 15 000 odborníků. Colliers je nejrychleji rostoucí veřejně obchodovaná globální společnost zabývající se realitními službami a investičním managementem, přičemž její korporátní tržby v roce 2019 činily 3 mld. dolarů (3,5 mld. dolarů, včetně přidružených společností). Za vedení Colliers odpovídá více než 25 let tým zkušených expertů, který stakeholderům společnosti prokazatelně zajišťuje přes 40 % ročních výnosů. Prostřednictvím své platformy služeb pro management investic spravuje aktiva světově nejuznávanějších institucionálních realitních investorů v hodnotě více než 33 mld. dolarů.

Aktuality ze světa Colliers International najdete na webové adrese Colliers.com i našem Twitteru (@Colliers EMEA) nebo LinkedIn. Novinky pro Českou republiku najdete na našich českých stránkách Colliers.cz.