IdeaSense plánuje ve spolupráci s Wienerberger vychovat novou generaci pokrývačů, naději představují studenti ze zahraničí

Společnost Wienerberger zahájila ve spolupráci s inovační společností IdeaSense unikátní projekt vzdělávání pokrývačů. Tzv. Pokrývačská akademie reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v ČR v tomto oboru. Projekt vznikl za účelem poskytnout českým i zahraničním pokrývačům kvalitní vzdělání i školení a klientům i stavebním firmám zajistit kvalifikované týmy pokrývačů. Wienerberger tak společně se svou střešní taškou Tondach nyní nabízí také kvalifikovanou pracovní sílu pro její pokládku.

2020-03-10 16_19_06-Window.png

Na právě skončeném veletrhu Střechy Praha 2020 přitahoval na stánku společnosti Wienerberger, největšího světového výrobce stavebních materiálů, pozornost odborníků kromě pálené keramické tašky i jiná netradiční nabídka – pokrývači. O vyškolené pokrývače z Ukrajiny či Srbska dosud projevilo zájem více než 150 stavebních firem, což potvrzuje konstantně snižující se počet pracovníků v tomto řemesle.  V roce 2018 složilo v celé České republice učňovskou zkoušku pouze 20 nových pokrývačů, počet nových pracovníků přitom není meziročně schopen nahradit ani počet kolegů, kteří odejdou do důchodu. 

Počet zahraničních pracovníků na českém trhu na druhou stranu stále roste. Jedná se o dlouhodobý trend podpořený ekonomickým růstem, který zároveň reaguje na změny struktury pracovního trhu. Z dlouhodobého hlediska ale není import dočasných pracovních sil udržitelné řešení. Právě proto se obě společnosti v rámci akademie rozhodly, že z těchto pracovníků vychovají novou generaci kvalitních pokrývačů. Program je přístupný i Čechům, nicméně zájem o tento obor je u nás dlouhodobě nízký. 

Společnost Wienerberger usiluje tímto krokem o implementaci inovací v konzervativním prostředí, jakým je stavebnictví, a opírá se o know-how společnosti IdeaSense. Jiří Devát, Thought leader a člen IdeaSense Advisory Boardu uvádí: Úspěch Pokrývačské akademie nás inspiruje. Stejně jako jsou dnes najímání programátoři z Indie či obchodníci z Vietnamu, jsme rádi, že můžeme využít kapacitu a zkušenost ukrajinských pokrývačů a podílet se na zachování tohoto řemesla u nás.”

Současně začínají i česká a moravská učiliště – po vzoru vysokých škol – cílit na žáky ze zahraničí. Otevírá se tak příležitost, aby studenti z Ukrajiny i jiných zemí u nás vystudovali učňovský obor pokrývač/klempíř a následně zůstali v Česku. Výchova zahraničních učňů se nabízí jako budoucí pokračování projektu Pokrývačská akademie, nová větev učňovského školství se zaměřením na zahraniční zájemce by přitom v budoucnu přinesla nesporný ekonomický benefit pro celou Českou republiku. 

Robert Krestýn ze společnosti Wienerberger k projektu dodává: „Smyslem tohoto projektu je podpořit naše klíčové zákazníky, realizační firmy. Každou stavební sezónu jsou pod velkým tlakem, jak uspokojit koncové investory, své zákazníky. Tato nová služba může významně pomoci realizovat větší počet zakázek a lépe je logisticky i stavebně zvládnout. Se společností IdeaSense spolupracujeme dlouhodobě. Osobně vnímám jako největší benefit spolupráce právě společnou práci v tzv. inovační farmě s následnou implementací do reálného businessu.“

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.

O Wienerbergeru

Společnost Wienerberger s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach v květnu 2019 se stala také největším výrobcem keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach. Wienerberger s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. 

Více informací na:  www.wienerberger.cz.