KZPS navrhuje, aby stát doplácel mzdy u firem tratící na krizi s koronavirem

Praha, 10. března – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR svolala po dohodě s MPSV na 10. března jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí Nový legislativní návrh má zamezit propouštění zaměstnanců zasažených koronavirem – o jejich mzdy by se měl s firmami podělit stát. Iniciativa by mohla být začleněna do novely Zákoníku práce, která je momentálně ve druhém čtení v PS v návaznosti na stávající § 209 Zákoníku práce o částečné nezaměstnanosti

Zaměstnanci v karanténě, bez možnosti nahrazení práce z domova či jinak omezení ve výkonu práce kvůli nákaze covid-19 by měli podle KZPS získat pomoc od státu. Jednání se účastní mimo MPSV zástupci Ministerstev průmyslu a obchodu, financí i zdravotnictví, dopravy. „Díváme se na problém z dlouhodobého hlediska. Naší prioritou je zamezit zbytečnému propouštění zaměstnanců, kteří dočasně nejsou schopni pracovat a ani jim nemůže zaměstnavatel poskytnout práci z domova,“ vysvětluje Jan Wiesner, prezident KZPS.

Podobná iniciativa Národní rozvojové banky již funguje pro zaměstnavatele formou bezúročných půjček na pokrytí nákladů spojených s následky nákazy, ty jsou však jen dočasným řešením. „Státní půjčky jako nápad vítáme – firmám sice na čas zlepší cashflow, náklady ale budou muset přesto splatit. Jedná se tedy v mnoha případech pouze o odložení problému,“ dodává za KZPS Jan Wiesner. Mezi nejvíce poškozené patří turistický a hotelový průmysl, hrozí však rozšíření škod dominovým efektem i do dalších odvětví, zejména průmyslu a služeb včetně dopraní obslužnosti. 

KZPS ČR je sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., které reprezentuje osm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti: stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. 

Zastupuje více než 22 000 členských subjektů s více než 1.300.000 zaměstnanci prosazuje specifické zájmy svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě. Více na www.kzps.cz.