Důležité upozornění: Omezení provozu ČTÚ pro veřejnost

S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 217 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště Českého telekomunikačního úřadu od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Jednotlivá pracoviště přijímají bez omezení elektronická podání a poštovní zásilky. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách, a to v pondělí a ve středu v čase 9–12 hod. Prosíme, abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy Českého telekomunikačního úřadu a pokud možno využívali elektronická podání. Kontakty na podatelnu i veškeré další informace jsou k dispozici na internetových stránkách ČTÚ.