Informace KZPS týkající se výroby roušek a dezinfekčních přípravků

„Hlásí se nám členové z řad textilních firem a jiných výrobních podniků s nabídkou okamžité pomoci ušitím ochranných roušek. Stejně tak se hlásí firmy z chemického průmyslu s nabídkou přípravy dezinfekčních roztoků. Tyto kontakty obratem předáváme ministerstvu průmyslu ke koordinaci výroby,“ uvádí Jan Wiesner, prezident konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.