ČTÚ podporuje poskytovatele poštovních služeb a služeb elektronických komunikací v aktuální krizové situaci

Praha 20. března 2020 – Český telekomunikační Úřad oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb, kteří se i v nynějších nepříznivých podmínkách snaží zajistit svým zákazníkům v maximálním možném rozsahu a kvalitě dostupnost svých služeb.

 „Úřad si váží především práce výkonných pracovníků v terénu, ať už zaměstnanců České pošty nebo techniků operátorů, kteří se snaží v rámci možného řešit denní potřeby svých zákazníků“, říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Zástupci ČTÚ komunikují průběžně s podnikateli ze sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb, kteří zajišťují prvky kritické infrastruktury státu. Jejich potřeby prostřednictvím MPO přenášejí na úroveň Ústředního krizového štábu, a naopak je průběžně informují o jeho závěrech.

„Jsme průběžně informováni o situaci a obtížích, se kterými se podnikatelé na trhu musí vyrovnat, víme o přijímaných opatřeních, a snažíme se jim v nich pomoci.“ dodává Hana Továrková.

Proto ČTÚ podpořil i záměr mobilních operátorů umožnit svým zákazníkům bezplatný přístup k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19. 

V této souvislosti ČTÚ uvítal i společně přijaté sdělení sdružení evropských regulátorů BEREC a Evropské komise k problematice aplikace Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o opatřeních pro přístup k otevřenému internetu v aktuálních krizových podmínkách.