Slavia pojišťovna nabízí nové zákonné pojištění realitních makléřů

Praha, 24. března 2020 – Slavia pojišťovna přichází na pojistný trh s novým speciálním produktem, který je určen realitním makléřům. „Makléři mají dle nově právních předpisů povinnost uzavřít pojištění svojí profesní odpovědnosti za škody, které může zapříčinit běžná, lidská chyba. Náš nový produkt jim umožňuje dostát svojí povinnosti a ochránit je před potenciálně likvidačními důsledky v případě vzniku finanční škody, za kterou nesou odpovědnost,“ říká Patricia Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti realitních makléřů vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 39/2020 Sb. ze dne 19. 12. 2019, který nabyl účinnosti 3. března 2020. Podle této zákonné normy jsou realitní makléři povinni uzavřít pojištění pro případ, že svojí chybou nebo opomenutím při výkonu činnosti způsobí jedné ze stran zprostředkovávané transakce nebo obchodního vztahu finanční škodu. „Nový předpis, který by poskytnul vyšší míru právní ochrany spotřebiteli, tedy tomu, kdo využívá služeb realitní kanceláře nebo realitního makléře, byl bezpochyby potřeba. Makléřům ukládá poměrně rozsáhlou škálu odpovědností. Tam, kde se jedná o lidsky pochopitelné neúmyslné chyby a opomenutí, je zcela na místě chránit samotné makléře – a v důsledku i spotřebitele – před finanční škodou, která může vzniknout,“ vysvětluje Patricia Lepšíková.

Podle současné zákonné úpravy mají realitní makléři povinnost sjednat pojištění s minimálním limitem pojistného plnění 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost, maximálně do výše 3 500 000 Kč při souběhu více pojistných událostí v jednom pojistném roce. Tyto limity se snižují o 50 % těm realitním zprostředkovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy s jinou právnickou osobou – realitním zprostředkovatelem – oprávněni poskytovat služby pouze jménem takové právnické osoby. 

Pojištění profesní odpovědnosti má ale širší rámec a je možné je využít v celé řadě dalších situací. „Ti, kteří vykonávají duševní činnost pojištění profesní odpovědnosti často podceňují. Výjimku tvoří lékaři, kteří si svou zodpovědnost více uvědomují. Klasický příklad využití tohoto druhu pojištění je přitom situace, kdy účetní nesprávně spočítá daně. Finanční úřad udělí poškozenému pokutu a on využije pojištění k jejímu pokrytí. Stejně tak může pojištění odpovědnosti ochránit třeba architekta v případě, že udělá chybu a špatně naprojektuje dům. Tato rizika se v žádném případě nevyplatí podceňovat,“ upozorňuje Patricia Lepšíková.

O společnosti:

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím.

 

www.slavia-pojistovna.cz

 

 

Kontakt pro média:

Jakub Koutek Jiří Kolář

Email:    koutek@know.cz kolar@know.cz 

Telefon: +420 774 547 902 + 420 777 848 466