VMware představuje rozšířené portfolio produktů a služeb, které zákazníkům pomohou modernizovat aplikace a infrastrukturu

 

 • Portfolio VMware Tanzu umožňuje podnikům zavádět nativně cloudové technologie a automatizovat životní cyklus moderních aplikací v libovolném cloudu   
 • VMware Cloud Foundation 4 přináší hybridní cloudovou platformu pro moderní aplikace včetně nativní podpory Kubernetes 
 • Služby VMware Cloud Foundation běží na nové verzi platformy VMware vSphere 7

 

PRAHA / PALO ALTO, Kalifornie, 25. března 2020 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) představila přelomovou nabídku – ucelené portfolio produktů a služeb, které zákazníkům pomohou modernizovat aplikace a infrastrukturu.   

Aplikace jsou klíčovým aspektem dnešních úspěšných digitálně transformačních snah – umožňují podnikům generovat nové zdroje zisku díky poskytování personalizovaných digitálních zkušeností svým zákazníkům. Podniky stále větší měrou modernizují své aplikace, aby dokázaly efektivně konkurovat na trhu a plně využít potenciál cloudových prostředí. Nyní stojí před otázkou, jak umožnit vývojářům dodávat kvalitnější software rychleji a zároveň zajistit bezpečnost a bezproblémový provoz. Aby své investice do moderních aplikací mohly plně zhodnotit, musí současně modernizovat svoji infrastrukturu.

Společnost VMware představila nově rozšířené portfolio produktů a služeb VMware Tanzu pro moderní aplikace a novou verzi automatizované platformy pro hybridní cloud na klíč VMware Cloud Foundation 4 s řešeními Tanzu, která nyní podporuje jak tradiční aplikace pro virtuální stroje, tak aplikace kontejnerizované. Nabízí nové služby VMware Cloud Foundation Services s využitím Tanzu Kubernetes Grid a novou verzi VMware vSphere 7 zvyšující produktivitu vývojářů. Společnost VMware tak nabízí nejkomplexnější sadu softwaru pro moderní aplikace – od vývoje po infrastrukturu. Díky tomu může pomáhat zákazníkům nejen moderní aplikace tvořit, ale také modernizovat stávající aplikace a infrastrukturu.

„Uvádíme na trh ucelené portfolio pro moderní aplikace, které zákazníkům pomůže zvýšit tempo inovací,“ říká Pat Gelsinger, generální ředitel společnosti VMware. „VMware dává vývojářům svobodu poskytovat aplikace v libovolném cloudu, odstraňovat překážky zavádění Kubernetes a pomáhat správcům IT získávat nové dovednosti potřebné k podpoře nové vlny moderních aplikací.“ 

VMware Tanzu: portfolio řešení pro modernizaci aplikací

VMware Tanzu je portfolio produktů a služeb, které umožňují podnikům rychleji vyvíjet lepší software. Zákazníci mohou sadu využít k automatizaci životního cyklu moderních aplikací, běhu Kubernetes napříč různými cloudy a ke sjednocení a optimalizaci multicloudového provozu. Společnost VMware představila první produkty z portfolia VMware Tanzu:

 • VMware Tanzu Kubernetes Grid – Novinka Tanzu Kubernetes Grid je Kubernetes ‚Runtime‘, který pomáhá zákazníkům instalovat a provozovat víceklastrové prostředí Kubernetes na vybrané infrastruktuře. Slouží ke konzistentnímu provozu Kubernetes v libovolných prostředích, včetně datových center, tzv. hyperscale prostředí, v prostředích poskytovatelů služeb a na okraji sítě. Tanzu Kubernetes Grid obsahuje standardní open-source technologie potřebné k vytvoření a podpoře cloudově neutrálního prostředí Kubernetes, zabalené pro použití v podnikovém prostředí a plně podporované společností VMware. 
 • VMware Tanzu Mission Control – platforma pro centralizovanou správu představená v srpnu 2019. Tanzu Mission Control zajišťuje konzistentní a bezpečný provoz infrastruktury Kubernetes a moderních aplikací mezi různými týmy a cloudy. Správcům poskytuje centrální řídicí místo pro konzistentní správu v různých prostředích a kvalitnější zabezpečení. Vývojáři mají samoobslužný přístup k prostředkům, takže mohou předávat kód do produkce rychleji. Služba je již k dispozici.
 • VMware Tanzu Application Catalog – Nový katalog aplikací Tanzu Application Catalog nabízí přizpůsobitelný výběr open-source softwaru z katalogu Bitnami, který je ověřitelně bezpečný, testovaný a udržovaný pro použití v produkčních prostředích. Služba jednak zvyšuje produktivitu a agilitu vývoje aplikací díky předpřipraveným balíčkům a komponentám, jednak umožňuje správcům IT splňovat přísné požadavky na bezpečnost a transparentnost. Služba byla původně představena v srpnu 2019 jako Projekt Galleon.

Vedle oznámených nových produktů společnost VMware portfolio Tanzu dále rozšiřuje. Po uzavření smlouvy o akvizici společnosti Pivotal v prosinci 2019 společnost VMware rychle integrovala tým, technologie a produkty Pivotal do svých. Součástí je i přejmenování služby Pivotal Application Service (PAS) — sloužící vývojářům k urychlení zavádění nových funkcí a provozním týmům k zajištění špičkové doby provozuschopnosti — na Tanzu Application Service. Společnost VMware také přejmenovala Wavefront by VMware na Tanzu Observability by Wavefront a sladila název NSX Service Mesh se zbytkem portfolia jako Tanzu Service Mesh, built on VMware NSX. Tyto přírůstky do portfolia pomohou podnikům dále urychlovat tempo práce vývojářů, komplexně monitorovat aplikace běžící v multicloudových prostředích včetně prostředí Kubernetes a zjednodušovat způsob, jakým připojují, monitorují a zabezpečují mikroslužby.

VMware Cloud Foundation 4: hybridní cloudová infrastruktura pro moderní aplikace

Představený soubor technologií VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu poskytne hybridní cloudovou infrastrukturu s konzistentní správou pro aplikace na virtuálních strojích i kontejnerizované a zároveň zajistí zabezpečení a řízení životního cyklu u softwarově definovaných výpočetních, úložných a síťových prostředků. Platforma rovněž pomáhá překlenout mezeru mezi vývojem a IT – vývojářům umožní rychle tvořit a aktualizovat aplikace a zároveň poskytne provozu IT nástroje pro lepší kontrolu a zabezpečení. VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu bude k dispozici pro různé privátní a veřejné cloudy včetně velmi rozsáhlých prostředí (tzv. hyperscale) a bude obsahovat tyto komponenty: 

 • Nová verze vSphere 7: Platforma vSphere přebudovaná s využitím Kubernetes je nyní optimalizovaná pro provoz jak moderních kontejnerizovaných pracovních zátěží, tak tradičních pracovních zátěží pro virtuální stroje. Zpočátku bude vSphere 7 s Kubernetes k dispozici výhradně v rámci VMware Cloud Foundation 4.
 • Nová verze vSAN 7: Poskytuje virtualizaci úložiště včetně souborových služeb a nativně cloudového ukládání pro moderní aplikace.
 • Nová verze vRealize 8.1: Podpora autonomního provozu a automatizace moderní infrastruktury pro virtualizované, cloudové a kontejnerizované pracovní zátěže a aplikace.
 • NSX-T: Kompletní síťové prostředky a bezpečnostní služby k propojování a ochraně virtuálních strojů a kontejnerů.

VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu přináší také služby VMware Cloud Foundation Services, integrovanou vrstvu Kubernetes a RESTful API, která umožní poskytovat přístup k veškerým klíčovým službám prostřednictvím API. Služby VMware Cloud Foundation budou zahrnovat:

 • Tanzu Runtime Services: Klíčové vývojové služby Kubernetes včetně aktuální distribuce Tanzu Kubernetes Grid.   
 • Hybridní infrastrukturní služby: Tyto zdokonalené služby založené na nové verzi VMware vSphere 7 budou poskytovat úplný přístup k API Kubernetes i rozhraní API pro automatizaci infrastruktury jako kódu na platformě vRealize Automation k propojení světa aplikací na virtuálních strojích a světa nativně cloudových aplikací nasazovaných v kontejnerech. 

Platforma VMware Cloud Foundation je optimalizovaná pro běh všech aplikací. Poskytuje cloudový provozní model lokálně v privátním cloudu s rozšířením do veřejného cloudu. To umožňuje vývojářům využívat nejnovější vývojové metodiky a kontejnerové technologie ke zkrácení doby nutné k produkčnímu nasazení. Přínosem je zjednodušená správa kontejnerů a pracovních zátěží na virtuálních strojích v heterogenních cloudech jako AWS, Azure, Google, Oracle, Rackspace a IBM a cloudech ověřených partnerů VMware Cloud, s optimalizovaným výkonem, odolností a dostupností. 

VMware vSphere 7: základní služby pro moderní hybridní cloud 

Společnost VMware take představila VMware vSphere 7 – největší vývojový skok platformy vSphere za uplynulých deset let. Platforma VMware vSphere 7 byla poprvé představena v srpnu 2019 jako Projekt Pacific, jehož smyslem bylo přetvořit vSphere s využitím Kubernetes API na otevřenou platformu, která bude vývojářům i správcům poskytovat cloudový způsob práce. Tento základní prvek portfolia VMware Tanzu bude podporovat všechny typy aplikací, včetně moderních i tradičních s využitím libovolné kombinace virtuálních strojů, kontejnerů a Kubernetes.

VMware vSphere 7 dále podnikům pomůže zvýšit produktivitu vývojářů a správců, urychlit inovační cyklus, zajistit bezpečnost, stabilitu a řádnou správu a snížit náklady na tradiční podnikovou infrastrukturu. Nové schopnosti a funkce podnikům umožní:

 • Zvýšit produktivitu: Vývojáři budou moci využít samoobslužný přístup k infrastruktuře a další funkce zvyšující produktivitu a zkracující dobu, kterou musí trávit správou infrastruktury. Tanzu Kubernetes Grid je součástí vSphere 7 with Kubernetes jako komponenta VMware Cloud Foundation 4 poskytující vývojářům klastry Kubernetes ve formě služby.
 • Dosáhnout agility v provozu IT: Provozní IT týmy budou mít užitek z nových nástrojů pro správu zaměřených na aplikace, zjednodušeného řízení životního cyklu a jednotné platformy pro konzistentní provoz v cloudech, datových centrech a okrajových prostředích.
 • Urychlit inovace: Všem podnikovým aplikacím prospějí nové schopnosti vSphere 7, které mají urychlit inovace. Aplikace budou moci lépe využívat grafický hardware – v podobě flexibilně sdružených prostředků GPU – k akceleraci umělé inteligence a strojového učení. Zákazníci budou také moci zvýšit výkon aplikací citlivých na latenci pomocí zdokonaleného DRS, vylepšeného vMotion a rozšířené podpoře perzistentní paměti (PMEM). 

VMware vSphere 7 podnikům rovněž umožní nadále využívat dosavadní investice do technologie a nástrojů vSphere a souvisejících dovedností. 

Dostupnost

VMware Tanzu Application Catalog, VMware Tanzu Kubernetes Grid a VMware Tanzu Mission Control jsou již k dispozici. Dostupnost VMware Cloud Foundation 4, VMware vSphere 7, VMware vSAN 7, VMware vRealize Automation 8.1 a VMware vRealize Operations 8.1 (lokální i SaaS) se očekává nejpozději 1. května 2020 (konec 1. čtvrtletí fiskálního roku 2021 společnosti VMware).

VMware vSphere 7 bude k dispozici ve dvou základních konfiguracích. První konfigurace, vSphere s Kubernetes, bude k dispozici v rámci VMware Cloud Foundation 4 s Tanzu pro provoz kontejnerizovaných a VM aplikací. vSphere 7 bude rovněž k dispozici v konfiguraci pro aplikace na virtuálních strojích v různých vydáních, včetně VMware vSphere Standard Edition.

Podpůrné citace

„Toto oznámení znamená větší flexibilitu a možnosti volby pro zákazníky, kteří využívají cloud Dell Technologies založený na technologiích VMware Cloud Foundation,“ řekl Deepak Patil, viceprezident a generální ředitel pro cloudové platformy a řešení společnosti Dell Technologies. „Podniky hledají způsoby, jak jednoduše spravovat své privátní cloudy společně s různými veřejnými cloudy. My jim nyní umožňujeme pracovat jak s virtuálními stroji, tak s kontejnery na jedné hybridní cloudové platformě. To umožňuje vývojářům rychle inovovat a zavádět nativně cloudové aplikace tempem, jaké je pro jejich podnik nejsmysluplnější. Díky naší strategii synchronizovaného vydání u VxRail budou zákazníci moci provozovat Kubernetes na cloudové platformě Dell s virtualizační platformou vSphere 7.0 do 30 dnů od jejího vydání společností VMware. Získají tak rychlý přístup k nejmodernějším technologiím.“

Všem zaměstnancům společnosti Airbus Defence and Space je společná touha hledat dokonalejší způsoby, jak spojovat, chránit a podporovat obyvatele celé planety. Jejich úspěch je založený na inteligentních inovacích, ale také usilovné práci a vytrvalosti. Vše přispívá k jednomyslnému úsilí o svět bezpečnější a dostupnější pro všechny. Programátorům, kteří podporují pozemní infrastrukturu pro satelitní systémy, poskytuje Tanzu Application Catalog běhovou platformu světové třídy, která jednak zvyšuje jejich kapacitu pro inovace, jednak posiluje bezpečnost. „Těší nás, že můžeme spolupracovat se společností VMware, která vytvořila chráněný a důvěryhodný ekosystém, který umožňuje našim týmům soustředit svoji energii na obchodní požadavky.“ – Olivier Lagarde, Lead Technical IT Infrastructure Policy for Satellite Ground System, Airbus Defence and Space

„DBS je nejlepší digitální banka světa. Usiluje o to, být technologickou společností, která zároveň poskytuje finanční služby. To vyžaduje značné investice do nejmodernějších technických řešení. Zjistili jsme, že řešení společnosti VMware pro nás mohou být přínosné ve dvou důležitých aspektech. Jednak nám technologie jako vSphere 7 s Kubernetes a VMware Tanzu Mission Control mohou pomoci s řešením problému, jak spravovat velké kontejnery a Kubernetes ve velkém rozsahu, jednak nám řešení VMware Tanzu a Pivotal Labs usnadňují vývoj moderních aplikací. Obojí je pro nás důležité, protože neustále investujeme do naší cloudové infrastruktury a přetváříme naše aplikace tak, aby byly ještě lépe připravené na provoz v cloudu a si udrželi náskok před našimi zákazníky.“ – Jimmy Ng, Chief Information Officer, DBS

„Intrado buduje nové inovativní aplikace pro zákazníky našich komunikačních a síťových infrastrukturních služeb s pomocí technologií VMware. Společnost VMware je naším dlouhodobým partnerem, který nám pomáhá s transformací našich aplikací a podporuje naše nativně cloudové iniciativy. VMware Tanzu nám nabídne portfolio řešení, díky němuž budeme moci dodávat převratné aplikace a služby.“ – Thomas Squeo, Chief Technology Officer, Intrado

„U nás v KPN usilujeme o větší míru konsolidace platforem na podporu vývoje nativně cloudových aplikací. Řada našich oddělení v současné době provozuje Kubernetes sama. Našim cílem je dosáhnout větší míry konsolidace těchto prostředí pomocí platformy VMware vSphere s Kubernetes, která našim vývojářům poskytne veškeré potřebné prostředky a zcela je zbaví provozních záležitostí.“ – Albert W. Alberts, architekt, KPN

Přečtěte si, co o portfoliu řešení pro modernizaci aplikací říkají partneři společnosti VMware

Další zdroje (v angličtině) 

O společnosti VMware
Software společnosti VMware je základem komplexní globální digitální infrastruktury. Její cloudová, síťová a bezpečnostní řešení a produkty pro digitální pracovní prostředí podporované širokým ekosystémem partnerů si volí zákazníci z celého světa jako základ svého dynamického a výkonného digitálního prostředí. Společnost VMware sídlí v Palo Alto v Kalifornii a jejím dlouhodobým cílem je přinášet přelomové inovace a pozitivně ovlivňovat svět. Další informace naleznete na stránkách https://www.vmware.com/company.html.