Tiskové prohlášení starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose k reportáži J. Kroupy na serveru Seznamzprávy.cz

  1. Na základě výstupu krizového štábu hlavního města Prahy (zápis ze dne 19. 3. 2020, bod VIII), ve kterém krizový štáb doporučuje městu zakoupení 4 ks speciálního přístroje „Fogátor“ (vytváří tzv. dezinfekční mlhu) pro operační střediska složek integrovaného záchranného systému a Městskou policii hl. m. Prahy, se rozhodl radní Slobodník v pátek 20.3. večer v 20:10 požádat firmu Xyloden o ceník zařízení kombinující desinfekci ozónem s fogací studenou párou biocidního roztoku (vše je doloženo emailovou korespondencí).
  2. V pondělí 23.3. ve 21:58 přišla odpověď zmíněné firmy s přílohou, ve které byl ceník zařízení a služeb. Pan radní Slobodník tento e-mail v úterý 24.3 v 9:53 přeposlal na odbor krizového řízení, který realizoval a realizuje veškeré nákupy techniky v době nouzového stavu. Vedoucí OKŘ (odbor krizového řízení) Prahy 8 sdělil radnímu Slobodníkovi, že o nákup těchto zařízení není zájem z důvodu vysoké ceny, respektive ÚMČ již má zakoupeny ozónovače jiného typu za desetinové ceny. Dále již firmu Xyloden nikdo z ÚMČ Prahy 8 nekontaktoval. Toto vše tedy proběhlo hodinu před tím, než se měla ona schůzka zmíněná v reportáži pana Kroupy uskutečnit.
  3. Člověk zmíněný v reportáži, pan Juraj Pavol, nemá s ÚMČ Praha 8 žádnou spojitost. Dle vyjádření radního Svobodníka se znají pracovně, protože pan Pavol je zástupcem firmy Huawei, tedy společnosti, od které v minulém volebním období nakoupila radnice Prahy 8 značnou část technologie pro své potřeby. Jen doplním, že v té době tyto nákupy měla v gesci ČSSD, ODS nebyla v tu dobu ve vedení radnice. Nicméně nějaké nadstandardní vztahy s panem Pavolem radní Slobodník odmítá a dokládá to mimo jiné skutečností, že hned po nástupu do funkce této firmě zrušil zakázku za 35 milionů korun.

A teď co z toho podle mého vyplývá:

  1. V postupu radnice Prahy 8 není nic, co by vedlo k domněnce, že by postupovala nějak nestandardně, či s úmyslem vybrat konkrétní firmu. Naopak, snažíme se i v této době, kdy nejsme vázáni zákonem o zadávání veřejných nabídek postupovat racionálně a hospodárně.
  2. Nic nestandardního jsem nenašel ani v postupu pana radního Slobodníka. Je samozřejmě otázkou, proč se rozhodl oslovit tuto konkrétní firmu, nicméně v tomto kontextu se sluší dodat, že zmíněná firma realizuje tyto činnosti pro veřejnou správu zcela běžně, např. dne 24.3. za stejně drahých podmínek z identického ceníku dodaného na MČ Praha 8 je podepsána objednávka mezi Technickou zprávou komunikací (tedy organizací řízenou Magistrátem hl.m.Prahy) a firmou Xyloden na částku 711 000 korun. (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12043124) a stejně tak za stejných cenových podmínek byly podepsány smlouvy s firmou Xyloden ještě další městskou organizací, Nemocnicí na Františku (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12068656) a dále například SŽDC (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12025648 ) a (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12000676 ).
  3. Z uvedeného postupu pana radního Slobodníka je zjevné, že pokud chtěl realizovat veřejnou zakázku pro zmíněnou firmu, a získat tak pro sebe nějaký finanční prospěch, neudělal pro takovou realizaci vůbec nic.

Závěrem:

Celá reportáž na mě působila v době svého vydání skutečně hrozivě. Po prozkoumání uvedených dokumentů a sesumírování skutečností je zásadní uvést, že celá reportáž ve vztahu k Praze 8 nedokládá žádná fakta. Nezpochybňujeme obsah videonahrávky, na které je žádost o úplatek jasně slyšet, ale je více než zřejmé, že se jedná o sólo akci pana Juraje Pavola, který podle všeho použil představitele radnice Prahy 8, aby svým slovům dodal váhu. Za toto jeho jednání jsem bezodkladně podal trestní oznámení z podvodu. Také bych rád zmínil, že pan radní Slobodník z celé situace vyvodil politickou odpovědnost, ukončil své členství v ODS a odstoupil z funkce radního, ačkoli v reportáži není jediný přímý důkaz jeho aktivního zapojení do této kauzy.

A ještě pár slov k panu primátorovi Hl.m.Prahy. Vytloukat politické body ukvapenými závěry je tak jednoduché. Dovolím si pár podnětů k přemýšlení, než se začne někdo veřejně odsuzovat. Spolumajitelem té zmíněné firmy, která se v reportáži objevuje, je pan Ing. Petr Zmátlík, nominant Pirátů do společnosti Pražská plynárenská, a.s. (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pirati-vybiraji-cleny-dozorcich-rad-mestskych-firem-potykaji-se-s-proverovanim-40267688). Stejně tak řízené městské firmy od zmíněné společnosti tyto služby vesele nakupovaly, a to i za poměrně vysoké ceny. Doufám, že si pan primátor dokáže zamést před vlastním prahem a vůči sobě bude také používat tak ostrý tón jako vůči Praze 8.