Nejvyšší částku si u pojištění domácnosti sjednávají čtyřicátníci ze Středních Čech, a to 499 tisíc korun

Praha, 28. 4. 2020 – Bezpečí domova, obzvláště v současné době, je pro nás naprosto zásadní. To také potvrzují aktuální údaje o 1206 návštěvnících sesterských portálů Top-pojištění.cz a Ušetřeno.cz. Z nich vyplývá, že stále více Čechů chce mít svůj domov pojištěný, a to včetně mladé generace 20+, která tvoří celou čtvrtinu zájemců o pojištění domácnosti. Nejčastěji si jej sjednávají Pražané, nejvyšší pojistné částky ale volí Středočeši, a to 499 000 Kč. Ženy coby pojistníci tvoří 45 %.

„Pojištění domácnosti se obvykle s nadsázkou vysvětluje jako pojištění všeho, co by při otočení bytu či domu naruby spadlo na zem. Pomáhá v situacích, které nemůžeme ovlivnit a u nichž je ohrožena základní lidská potřeba mít kde bydlet. Obvykle jde o nějakou živelní pohromu, jako je povodeň, záplava, krupobití, vichřice, úder blesku, zemětřesení nebo požár. Může se však jednat i o krádeže, vloupání nebo vandalismus,“ popisuje Lukáš Král, specialista na pojištění ze srovnávacího portálu Top-Pojištění.cz, a dodává: „Podle našich údajů si lidé toto pojištění sjednávají především z obavy před požárem, záplavou nebo povodní.“ 

Pojištění domácnosti řeší čtvrtina mladých do 29 let, senioři volí spíše pojištění občanské odpovědnosti 

Podle rozboru dat portálů Top-Pojištění.cz a Ušetřeno.cz mají největší zájem o pojištění domácnosti třicátníci, kteří tvoří třetinu všech pojistníků. Ve čtvrtině případů pak jde překvapivě o mladé pojistníky do 29 let. „Mladá generace se dnes stále více zajímá o pojištění majetku. Zároveň si přeje všechno řešit přes internet, případně telefonicky. Očekáváme tedy, že podíl této věkové skupiny mezi zájemci o pojištění domácnosti, které lze snadno sjednat online, bude dál narůstat,“ uvádí Lukáš Král. Po čtyřicítce potřeba pojistit si domácnost zvolna klesá. U věkové skupiny do 49 let je to 22 %, pojistníků do 59 let je 11 %. Senioři nad 60 let pojišťují svou domácnost jen v 10 % případů. Častěji si totiž sjednávají pojištění občanské odpovědnosti, které kryje veškeré škody, které dotyčný někomu neúmyslně způsobí svou činností. Pomáhá např. v situaci, kdy kvůli neuzavřenému kohoutku vytopí sousední byt. 

Ačkoli si jen desetina Středočechů sjednává pojištění domácnosti, volí celorepublikově nejvyšší pojistnou částku

Z hlediska regionů zde panuje výrazný rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky. Nejčastějšími pojistníky jsou Pražané, a sice v 41 % případů. Daleko za nimi následují obyvatelé Severní Moravy (12 %) a Jihomoravané (10,5 %). Desetinu zájemců pak tvoří lidé ve Středních Čechách. O půl procentního bodu méně pojišťují domácnost obyvatelé Jižních a Západních Čech, nejnižší zájem pak projevují lidé ve Východních Čechách (8 % případů).

Dvě třetiny Čechů volí základní variantu pojištění domácnosti

U pojištění domácnosti se z hlediska pojistitelných rizik nabízí nejrůznější varianty. Nejprve je tedy nutné správně určit, jakých nebezpečí se dotyčný obává, a podle toho nastavit rozsah pojistného krytí. Údaje portálů Top-Pojištění.cz a Ušetřeno.cz naznačují, že 2/3 zákazníků si vybírají základní variantu pojištění. Ta chrání před živelními škodami, ale ne vždy se vztahuje i na škodu vzniklou kvůli rozbitému vodovodnímu zařízení, která je jinak jednou z nejčastějších pojistných událostí. Polovina pojistníků si navíc také sjednává již zmíněné pojištění občanské odpovědnosti. 

Nejvyšší pojistná částka je sjednávána v kraji Středočeském, je přitom o 11 % vyšší než v Jižních a Západních Čechách

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě pojišťované domácnosti, která zahrnuje např. nábytek, spotřebiče, elektroniku, sportovní potřeby, ale třeba i ložní prádlo nebo oblečení. „Neméně častou položkou bývají také cennosti a předměty mimořádné hodnoty, jako je např. sbírka rumů za stovky tisíc korun,“ doplňuje Daniel Gorol, finanční specialista portálu Ušetřeno.cz. 

Průměrná pojistná částka u pojištění domácnosti je v Česku 477 000 korun. Pražané, třebaže si pojišťují domácnost nejčastěji, si pojištění sjednávají v průměru na 481 000 Kč. To je méně než u obyvatel Středních Čech, kteří volí nejvyšší pojistnou částku, a to 499 000 korun. Na hodnotu jen o dvě tisícovky nižší, ale také více než v Praze, si domácnost pojišťují Jihomoravané. Nejnižší částku si v pojistné smlouvě sjednávají obyvatelé Jižních a Západních Čech, a sice 447 000 korun. To je o téměř 11 % méně, než sjednávají jejich sousedé ze Středočeského kraje.

Z pohledu věku si nejvyšší pojistné částky sjednávají čtyřicátníci (559 000 Kč), za nimi následuje generace do 59 let (518 000 Kč) a třicátníci (485 000 Kč). Nejnižší částku u pojištění domácnosti volí mladí do 29 let (406 000 Kč), kteří vzhledem ke svému věku obvykle ještě nedosáhli takového majetku jako starší generace. 

Doplňující údaje:

Povodeň a záplava neznamenají totéž. První z nich označuje zatopení vodou z vodních toků a nádrží, zatímco záplavu způsobuje přívalová voda stékající po povrchu z přívalových dešťů anebo havárie vodovodního potrubí. Z údajů portálu Top-Pojištění.cz z roku 2018 vyplynulo, že nejčastějšími škodami na majetku bývají právě ty způsobené poruchou vodovodního zařízení (25 % případů), vichřicí ( 12 %), krupobitím nebo bleskem (10 %).

Součástí pojištění domácnosti mohou být i asistenční služby, které podle zvoleného rozsahu mohou pojistníkovi v případě živelní pohromy zajistit i ubytování. Díky těmto službám má poškozený také možnost nechat si uskladnit nepoškozené vybavení domácnosti.

Top-pojištění.cz je dlouhodobě jedním z největších českých online srovnávačů zaměřených na cestovní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění domácnosti. Pomáhá klientům ušetřit čas i peníze při výběru a sjednání pojištění online z pohodlí domova. Ve své Poradně přináší užitečné rady a tipy z oblasti cestování a řízení vozidla.

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 4,2 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 320 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje. Nově jej doplňuje Poradna, která čtenářům nabízí odpovědi na nejrůznější otázky praktického života. Ušetřeno.cz je také od října 2019 partnerem Světlušky, charitativního projektu na pomoc nevidomým a slabozrakým.